Посланикът на Република Азербайджан в България направи дарение на Регионалната библиотека в Разград

poslanik

X юбилейно издание на Национален литературен конкурс "Поетични хоризонти на Българката" - Разград, 2018

p1

РБ "Проф. Боян Пенев" - Разград участва в проект за повишаване качеството на неформалното образование

p2

С усилия към звездите

zvesdi

Поетична вечер с поетесата Маргарита Петкова

 

Поетична вечер с доц. д-р Калин Михайлов

 
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb