Европейска седмица на програмирането

2016-10-18-CodeWeek1-s


НЕДА АНТОНОВА ЗА ВТОРИ ПЪТ ГОСТУВА В РАЗГРАД

2016-09-30-Neda Antonova-s

„Светът се крепи на обичащите!
Ботев живее с Венета 10 месеца
Венета живее с Ботев 43 години –
до края на живота си.

Има такава любов: тя не се нуждае от непрекъснато потвърждаване, от всекидневно подхранване с присъствие, думи и жестове. Тя съществува, защото в нея вярват. Подобно на Бог.”

Заповядайте на 28-ми септември в Библиотеката

2016-09-28-dzen-Isperih-s  2016-09-28-Gulser-s 

20 години издателство Захари Стоянов

2016-09-14-Granitski-s


UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb