Заповядайте на 28-ми септември в Библиотеката

2016-09-28-dzen-Isperih-s  2016-09-28-Gulser-s 

20 години издателство Захари Стоянов

2016-09-14-Granitski-s


...Кметълски истории на Цонко Цонев

2016-09-02-Tsonko Tsonev-s


Да си спомним за Велко

2016-07-25-Velko-s


UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb