Творци от град Ямбол

plakat 19 06 2018

„Нова Зеландия – непозната и недостижима”

plakat 12 06 2018

"Любов - най-нужната илюзия..."

plakat 11 06 2018

Читалня под небето

chitalnia 2018

„Пясъчно поднебие” и „По листопад.” - Донка Василева

plakat 08 06 2018

"Събличане на росата"

plakat 05 06 2018

С усилия към звездите

zvesdi

Поетична вечер с поетесата Маргарита Петкова

 

Поетична вечер с доц. д-р Калин Михайлов

 
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb