Изложба по случай годишнината от Освобождението на България

Иван Димитров


Христо Ангелов


Валери Станков


Валери Станков


Емилия Пройнова с нова стихосбирка

2016-11-24-EmiliyaProynova-s


UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb