Календар януари 2016

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. януари 2016 г.

04-29.01. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел; ЦДГ и ОУ Пътуваща детска библиотека, инициатива на РБ „Проф. Боян Пенев”
04-29.01. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел
Един учебен час в библиотеката
04-29.01. Общинско радио Разград „На кафе” – радиопредаване  инициатива на РБ"Проф.Боян Пенев"

07.01.
18.00 ч.

ХГ „Проф. И. Петров” Поетичен Ивановден, инициатива на Сдружение на писателите, РБ „Проф.Б. Пенев”, ХГ „Проф. И. Петров”
14.01.

РБ”Проф. Боян Пенев”
Детски отдел

130 г. от рождението на Хю Лофтинг – среща с ученици от II класове на ОУ

21.01.
17.30 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев”
„Поетична вечер, посветена на Деня на Разград, с разградски творци

26.01.
13.00 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев” Урок по история „Освобождението на Разград”, с РИМ и учащи
26-28.01. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Ден на Разград” – беседа с ученици от ОУ, с РИМ

27.01.
10.00 ч.

Дом за стари хора - Разград Мобилна библиотека „Трета възраст”, представя „Разград – мост между минало и съвременност”, инициатива на РБ „Проф. Боян Пенев”
     

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb