Календар февруари 2016

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. февруари 2016 г.

01-29.02. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел Пътуваща детска библиотека
„Най-хубавите приказки от братя Грим”
01-29.02. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел
Един учебен час в библиотеката

04.02.
17.30 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев” Представяне на книгата „По пътя на големите и великите” – среща с Ангел Павлов
05 - 26.02.
14-14.30 ч.

Общинско радио Разград

„На кафе“ – срещи - разговори с гости,  потребители и партньори,  инициатива на РБ”Проф.Боян Пенев”

15 - 19.02.

РБ „Проф. Боян Пенев” Уроци по история съвместно с РИМ-Разград
17.02.
17.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев”
„Онкологична стихотерапия” – поетична вечер с Дулинко  Дулев

23.02.
13.30 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев”  Пътуваща  изложба „Автографи”, с  Национален литературен музей – София
 24.02.
10.00 ч.
 Дом за стари хора - Разград  Мобилна библиотека „Трета възраст”, представя:
„Зимни празници - традиционен български календар”, инициатива на РБ „Проф. Боян Пенев”

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb