Календар март 2016

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. март 2016 г.

01-28.03. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел Един учебен час в библиотеката, с ученици от ОУ „Н. Икономов”
01.03. РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел
„Мартеници бели и червени” – изложба на мартеници, изработени от деца

01-02.03.

РБ „Проф. Боян Пенев” Уроци по история, съвместно с РИМ-Разград
04-25.03.

Общинско радио Разград

„На кафе“ – срещи - разговори с гости,  потребители и партньори,  инициатива на РБ”Проф.Боян Пенев”

09.03.
10.00 ч.

НЧ ”Слънчев лъч-1902” с. Островче Мобилна библиотека представя творчеството на Донка Василева, инициатива на РБ ”Проф.Боян Пенев”
09.03.
18.00 ч.
НЧ ”Развитие-1869” Поетично-музикален спектакъл, с Надежда Захариева – инициатива на Федерация на жените, РБ”Проф.Боян Пенев”, НЧ”Развитие-1869”

17.03.
17.30 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев”  Художествена изложба: “Март – месец на жената и цветята в изобразителното изкуство на местни творци”

18.03.
17.00 ч.

РБ „Проф. Боян Пенев” Часът на Земята: „Земляни” – презентация и поетично-музикална композиция, с ученици от ПМГ „Акад. Никола Обрешков”

14-25.03.

РБ „Проф. Боян Пенев” Мобилна библиотека – уроци по поезия с класове в основни училища

20-22.03.

РБ „Проф. Боян Пенев” - Детски отдел Пътуваща детска библиотека „Пролет е дошла” - среща с деца от ЦДГ „Пролет”, с. Стражец
 30.03.
10.00 ч.
 Дом за стари хора - Разград  Мобилна библиотека „Трета възраст”, представя:
„Пролетни празници - традиционен български календар”, инициатива на РБ „Проф. Боян Пенев”
30.03.
13.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев” Пътуваща изложба „Просветителят Влайков”, с  Национален литературен музей – София

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb