Календар април 2016

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. април 2016 г.

01-22.04. Общинско радио Разград „На кафе“ – радиопредаване, срещи - разговори с гости, потребители и партньори, инициатива на РБ”Проф.Боян Пенев”
02-23.04. РБ „Проф. Боян Пенев” Походът на книгите. Маратон на четенето 2016
04.04.
10.00 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев” Книгата – вечният огън” – Начало на 11-я Маратон на четенето
06.04.
17.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев”
Художествена изложба „Жената като цвете”, съвместно с Представителство на СБХ-Разград
07.04.
10.00 ч.
11.00 ч.
15.30 ч.

1.ЦНСТ
2.Дирекция „Култура”
3.НАП
Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
08.04.
10.30 ч.
Областен информационен център Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
11-23.04. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Маратон на четенето – ученици от ОУ в града и ЦСРИ „Емилиян” четат любими произведения
11-28.04. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Един учебен час в библиотеката
11-28.04. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
ОУ „Васил Левски”
Деца четат откъси от творби на любими автори; „Пътуваща приказка”; „Истории за откраднати картини” – изложба на рисувани книги; Интерактивен урок „140 г. от Априлското въстание” и рецитал по стихове на Христо Ботев, с ученици от I, II, V и VI клас
11-28.04. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Пътуваща детска библиотека „Вечните приказки на Ханс Кристиян Андерсен”, с деца от ЦДГ „Незабравка” и други ЦДГ
11.04.
9.30 ч.
ЦДГ „Митко Палаузов” Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
11.04.
10.00 ч.
Дом за стари хора Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
12.04.
13.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев” Пътуваща  изложба „Просветителят Влайков”, с  Национален литературен музей – София
13.04.
10.30 ч.
НЧ „Слънчев лъч”
с. Островче
Мобилна библиотека, среща с Дулинко Дулев, инициатива на РБ”Проф.Боян Пенев”
14.04.
10.00 ч.
ДЦВХУ „Подай ръка” Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
15.04.
17.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев” „Класически и други творби”, литературна вечер с  Дулинко Дулев
18.04.
14.00 ч.
РУ „Ангел Кънчев”-Филиал Разград Маратон на четенето, инициатива на РБ „Проф.Боян Пенев”
19.04. РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Маратон на четенето, с ученици от СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”, с. Самуил
20.04.
11.30 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Среща с детския писател Борис Ганчев /Борко Бърборко/ и карикатуриста Николай Арнаудов
20.04. ОУ „Н.Й.Вапцаров”
ОУ „Васил Левски”
Мобилна библиотека, срещи с детски автор, Маратон на четенето, инициатива на РБ”Проф.Боян Пенев”
26.04.
10.30 ч.
РИМ – Етнографска къща „Книгата – вечният огън” Маратон на четенето – закриване, с РИМ и ТДА
27.04.
10.00 ч.
Дом за стари хора - Разград Мобилна библиотека „Трета възраст” представя „Великден”, инициатива на РБ „Проф. Боян Пенев”

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb