Календар август 2016

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. август 2016 г.

01-31.08.
Понеделник 10.00 - 12.00 ч.
Вторник - Петък
15.00 -17.00 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев”
Детски отдел
Весела приказна ваканция:
- Четем любими детски произведения;
- Ателие "Приказки в картинки";
- Детска филмотека;
- Работилница "С фантазия и сръчност";
- "Хайде да играем"
01-31.08.
Вторник - Четвъртък
9.00-13.00 ч.
РБ „Проф. Боян Пенев”
Детската площадка
Забавно лятно четене: „Читалня под небето”
01-31.08. РБ”Проф.Боян Пенев” Изложба „Из личния архив на Велко Велков”

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb