Статии филтрирани по дата: Вторник, 10 Ноември 2020

КНИГАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО –

ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ТРАДИЦИИ

12 ноември 2020 г.

посветена на 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 години къща музей „Станка и Никола Икономови”

и 150 години библиотечно дело в Разград

ПРОГРАМА

12 ноември, четвъртък

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Водещ: Мила Маринова

Организационен секретар: Нели Николова

13.00               Официално откриване

                        Приветствия

  • Кмет на Община Разград: г-н Денчо Бояджиев
  • Областен управител: г-н Гюнай Хюсмен
  • Председател на Общински съвет – гр. Разград: г-н Стоян Ненчев
  • Директор на РИМ – гр. Русе: проф. Н. Ненов
  • Директор на РИМ – гр. Шумен: д-р Даниел Руменов

                        Встъпителни доклади

АКАДЕМИК ИВАН РАДЕВ и неговото изследване „Никола Икономов и духовно-просветният живот в Разград през 19. век“ (проф. Ценка Иванова, Нели Николова)

Таня Тодорова (Регионален исторически музей – гр. Разград, директор)

ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ, РАЗГРАД И МУЗЕЯТ

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград, директор)

150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В РАЗГРАД

14.30               Кафе пауза

15.00               Секция 1

                        Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Модератор: проф. д-р Ценка Иванова, секретар Виктор Костадинов (РИМ – гр. Разград)

  • Тематичен блок „Духовният живот в българските земи през втората половина на 19. век в контекста на общественото развитие“
  • Тематичен блок „Българското образованиепрез 19. век“
  • Тематичен блок „Градската просветителска култура през 19. и 20. век“
  • Тематичен блок „Женско просветителство, социално съпричастие и добротворство“

 

проф. д-р Ценка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО И ПРЕВОДИТЕ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ 19. ВЕК (приносът на Никола Икономов и Станка Николица) 

Силва Василева, Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе)

РЪКОПИСИ ЗА ВЪЗРОЖДЕНЦИ В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ 

Дарина Колева  (Държавен архив – гр. Разград)

„ЗЕМЛЕДЕЛИЕ” НА Н. ИКОНОМОВ - ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КНИГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕМАТИКА 

д-р Веселина Белева  (Исторически музей – гр. Исперих)

„КЛЮЧ БЪЛГАРСКАГО ЯЗИКА” ОТ Г.С.РАКОВСКИ – „РАЗГЛОБЯВАНЕ НА РЕЧТА”, „ОВЛАДЯВАНЕ” НА ЕВРОПА 

Ваня Донева (Регионален етнографски музей „Етър” – гр. Габрово)

КУЛТУРАТА В СТАРА ЗАГОРА (1879 – 1885) 

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТОДОР ИКОНОМОВ 

д-р Румяна Лечева (журналист, БТА – Стара Загора)

„ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХА НА ХРИСТИЯНСТВОТО” – ЗАБРАВЕНАТА КНИГА НА СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЗГРАДСКАТА КАЗА ПРЕЗ ХІХ в. 

Мирослав Тошев (Исторически музей – гр. Омуртаг)

БЪЛГАРИТЕ ОСНОВАХА ХУБАВА УЧИЛИЩНА СГРАДА ДО ЦЪРКВАТА СИ…(бележки и материали за българската просвета в град Осман пазар през 50 – 70-те години на XIX век) 

Адриян Христов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

УЧИЛИЩЕТО В С. РАДОВЦИ, ДРЯНОВСКО – МЕЖДУ ВЪЗХОДА И ЗАБВЕНИЕТО

 

16.00               Секция 2

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“

Модератор: проф. д-р Росица Ангелова, секретар д-р Димитър Петков (РИМ – гр. Разград) 

Проф. д-р Росица Ангелова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

ШУМЕНСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФРЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЦАРИГРАД ПРЕЗ 19. ВЕК

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)

КЪЩА МУЗЕЙ „СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ”: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО И С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО 

проф. д-р Росица Ангелова, Мария Христова, Жулиян Георгиев (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В ШУМЕН (1879 – 1919)

д-р Айше Реджеб (община Лозница)

ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ЛОЗНИЦА В НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК 

д-р Севим Куртчу (ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кубрат)

ПРИНОСЪТ НА МАЕСТРО ИВАНДЖИКОВ В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА КУБРАТ 

д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)

БЛАГОТВОРИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „РОДОЛЮБИЕ 1872” В ШУМЕН ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ ДО НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК 

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – гр. Русе)

ЛИЧНОСТИТЕ НА ЖЕНСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ДРУЖЕСТВО „СТОПАНКА” В РУСЕ 

д-р Валентина Миткова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ЕМАНЦИПАТОРСКИ И ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ИДЕИ, ОТРАЗЕНИ НА СТРАНИЦИТЕ НА ЖЕНСКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПЕЧАТ: ВЕСТНИК „БЛАГОДЕНСТВИЕ” (1921 – 1924) И ВЕСТНИК „НЕДОВОЛНАТА” (1931 – 1934) 

Енита Василева (Исторически музей – гр. Исперих)

ЖЕНИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛКИ ОТ КЕМАНЛАР 

Румяна Денчева (Регионален етнографски музей „Етъра” – гр. Габрово)

ГАБРОВКАТА МЕЖДУ ХУЛАТА И ХВАЛАТА 

Николай Христов (Габровска адвокатска колегия)

ЖЕНАТА И АДВОКАТЪТ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК

Димитър Петров (Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“– гр. Разград)

ЧЕТВЪРТА И ПЕТА РОДОВИ СРЕЩИ НА РОДА ПОПТОДОРОВИ - ЖЕРАВНЕНСКИ

Текстовете на докладите ще бъдат публикувани след рецензиране. Текстове, които не отговарят на изискванията за техническо оформление, няма да бъдат разглеждани.

Краен срок за изпращане на материалите: 21 декември 2020 г.

  

Организационен екип:

Таня Тодорова, директор на РИМ – гр. Разград

Димитър Петров, директор на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ - Разград

Проф. д-р Ценка Иванова, научен консултант (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Проф. д-р Росица Ангелова, научен консултант (ШУ „Еп. Константин Преславски“)

Даниела Ганчева, заместник директор на РИМ – гр. Разград

Нели Николова, главен уредник в РИМ – гр. Разград

д-р Димитър Петков, уредник в РИМ – гр. Разград

Иво Стоянов, уредник в РИМ – гр. Разград

Виктор Костадинов, уредник в РИМ – гр. Разград

Е-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Публикувана в Архив
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb