...Кметълски истории на Цонко Цонев

2016-09-02-Tsonko Tsonev-s


Да си спомним за Велко

2016-07-25-Velko-s


Среща с Веселин Крайшников

2016-07-21 Veselinii-s


Изложба „Цялото познание в една книга”

2016-07-12-Bylg.Enciclopediya-s

Изложбата „Цялото познание в една книга” проследява издателска дейност на националният Научно-информационен център „Българска енциклопедия” при Българска академия на науките. През шестте десетилетия на своето съществуване Центърът се утвърждава като основен национален координатор на общи и специализирани енциклопедични и справочни издания, както и на информационни ресурси, предназначени да представят България и постиженията на българските учени по света. Същевременно Центърът е отговорен и за създаването на общите енциклопедични издания на български език, обхващащи цялостното развитие на различните обществени и природни науки, цялостното познание за света и човечеството. Настоящата изложба е равносметка за постигнатите резултати през изминалите години, които синтезирано представят за широката публика дейността на Центъра и в аванс показват насоките за предстоящата дейност на екипа.


Традициите на фолклора в пачуърка

2016-07-07-OlyaDonka-s


Hvyrchilo-s


UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb