Изложба на Регионален исторически музей гр. Попово

Лора Лазар с нова книга

2017-02-24-LoraLazar-s


Представяме на 9-ти февруари

2017-02-09-shumen-s 2017-02-09-Neli-s

70 РАЗМАХА НА КРИЛАТА

2017-01-31-IvanDim


Изложба по случай 139 години от Освобождението на Разград


UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb