Д-р Деян Пенчев представя книгата си „Философските идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер”

plakat 03 11 2017 Деян Пенчев

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb