д-р Надие Карагьозова - „Малки стъпки, големи ползи„

plakat 10 01 2018

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb