Емилия Пройнова „Любов – най-нужната илюзия…”

plakat 10 01 2019

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb