Полска лавица

darenie 

Художествена литература

884-2/Р 917

Ружевич, Тадеуш

Пиеси / Тадеуш Ружевич ; Прев. от пол. и състав. Божко Божков. - София : Валентин Траянов, 2011. - 272 с. ; 20 см
884-3/С 456

Словацки, Юлиуш

Анхели ; Бащата на чумавите / Юлиуш Словацки ; Прев. от пол. Дора Габе, Найден Вълчев ; Увод, бел. Боян Пенев. - София : Сонм, 2020. - 269 с. ; 20 см
884-9/С 478

Смоховска-Петрова, Ванда

Ванда в страната на българските чудеса : Спомени и размисли / Ванда Смоховска-Петрова ; прев. от пол. Ванда Смоховска-

Петрова, Вера Деянова ; [предг. Светлозар Игов]. - София : Валентин Траянов, 2009. - 240 с. ; 20 см
884-9/М 615

Милош, Чеслав

Годината на ловеца / Чеслав Милош; Прев. от пол. Вера Деянова и Боян Обретенов. - София : Балкани, 2011. - 382 с. ; 20 см. - (Чеслав Милош ; V)
884-1/В 806

Войтила, Карол

Избрана поезия / Карол Войтила ; Подбор и прев. от пол. Димитрина Лау-Буковска ; Фотогр. Адам Буяк. - Краков : Б. изд., 2005. - 168 с. : с фотогр. ; 23 см

Съдържа и Римски триптих / Йоан Павел II с.147-167
884-3/С 749

Сташук, Анджей

Изтокът / Анджей Сташук ; прев. от пол. Милена Милева. - София : Парадокс, 2022. - 274 с. ; 21 см
884-3/Т 654

Токарчук, Олга

Карай плуга си през костите на мъртвите : [Роман] / Олга Токарчук ; Прев. от пол. Силвия Борисова. - София : Панорама плюс, 2014. - 248 с. ; 20 см
37.01/О-527

Олчак-Роникер, Йоанна

Корчак. Опит за биография / Йоанна Олчак-Роникер ; Прев. от полски Олга Генчева

. - София : Сонм, 2013. - 460 с. ; 21 см
884-9/М 937

Мочарски, Кажимеж

Разговори с палача / Кажимеж Мочарски ; Прев. от пол. ез. Богдан Глишев ; [предг. Норман Дейвис]. - София : Рива, 2018. - 462 с. ; 21 см

1Философия

10(091)/Г 64

Гомбрович, Витолд

Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт / Витолд Гомбрович ; Прев. от фр. Тодорка Минева ; Ред. Катерина

Кокинова. - София : Сонм, 2020. - 147 с. ; 21 см. - (Колекция Перо)

7Изкуство

78/Из/К 333

Каралийска-Тръпкова, Елена

Карол Шимановски : Музикално-поетична образност, стилистични и интерпретационни особености в песенното му творчество /

Елена Каралийска-Тръпкова ; Науч. ред. Снежина Врангова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2022. - 410 с. : с ноти ; 24 см
78/Из/Г 762

Граматиков, Илия Димитров

Пасионът през втората половина на XX век : Композиторски решения на литургичния жанр / Илия Граматиков ; Науч. ред. Наташа

Япова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2019. - 389 с. : с цв. ил., ноти ; 30 см
78/Из/К 333

Каралийска-Тръпкова, Елена

Станислав Монюшко : Музикално-поетична образност, стилистични и интерпретационни особености в песенното му творчество /

Елена Каралийска-Тръпкова ; Науч. ред. Снежина Врангова. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2019. - 228 с. : с фотогр. ; 24 см

82/89Литературознание

884.09/Ч/Р 611

Рикев, Камен

Два зубъра и муза : Полската литература ХV-ХVІІІ век - епохи, автори, текстове / Камен Рикев. - София : Балкани, 2014. - 352 с. : с ил. ; 24 см
884.09/М 615

Милош, Чеслав

Свидетелство за поезия : Шест лекции относно недъзите на нашия век / Чеслав Милош ; Прев. от пол. Богдан Глиш. - София : Рива , [2017]. - 167 с. ; 21 см

9История

941Б.085/Б 921

Полски върховен народен комитет. Пресбюро (София)

Българска анкета по полския въпрос 1915-1916 / Авт. на увод и обяснителни бел. Тадеуш Станислав Грабовски ; [ред. кол. Магда

Карабелова и др.] ; [прев. Магда Карабелова] = Ankieta bułgarska w sprawie polskiej 1915-1916 / Wydal, wstepem, objasn. opatrz.

Tadeusz Stanislaw Grabowski. - София : Издателски център Боян Пенев, 2011. - 208 с. : със сн. ; 20 см. - (Полският въпрос на международната сцена ; 3)

Март 2024

0Общ отдел

001/Д 523

Джонсън, Хал

Невъзможната история : Съветска република Аляска, Съединени щати на Хъдсъния, президент Шарлемейн и други ключови моменти от историята, която не се е случила / Хал Джонсън ; Прев. Владимир Германов, Радослав Христов. - София : Бард, 2024. - 447 с. ; 21 см
09/Ч/Ж 451

Жефарович, Христофор

Стематография : [Факсимиле] / Христофор Жефарович ; Прев., коментар Димитър Пеев, Цветан Василев. - София : Българска история, 2023. - 280 с. : с факсим. ; 24 см

1Философия

1/Кр/С 849

Страшимиров, Антон Тодоров и др.

Книга за българите / Антон Страшимиров. - [3. изд.]. - София : ИК "Св. Георги Победоносец", 2017. - 112 с. : с портр. ; 29 см. - (Народ, психология, време)

Обществени науки

316.1/А 772

Анчев, Панко Кирилов

Иван Хаджийски : Вариации върху теми от неговото творчество / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 288 с. : с фотогр. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест ; 52)
373.3/Я 541

Янев, Деян Янков

Книга за учителя по литература за шести клас / Деян Янев. - София : Клет България, 2020. - 156 с. : с табл. ; 30 см
327/К 604

Кисинджър, Хенри Алфред

Кризите : Анатомия на две големи външнополитически кризи : Стенограми / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Боряна Семкова-Вулова. - 2. изд.. - София : Труд, 2023. - 472 с. : със сн. ; 23 см. - (Нобелисти)
32/Ч/К 604

Кисинджър, Хенри Алфред

Лидерство : Шест трактата за световната стратегия / Хенри Кисинджър ; Прев. Петър Герасимов. - София : Труд, 2022. - 492 с. ; 24 см. - (Нобелисти)
340/Р 128

Радев, Димитър Радев

Право и нищо / Димитър Радев. - София : Сиела, 2023. - 184 с. ; 20 см
323/О-87

Островски, Андрей

Русия от Горбачов до Путин / Аркадий Островски ; Прев. от англ. Денис Коробко. - София : Милениум, 2016. - 320 с. ; 23 см
355.4/К 871

Котев, Николай Георгиев

Скритата война : Чуждестранните разузнавания в България (1939-1945) / Николай Котев. - София : Българска история, 2023. - 375 с. ; 23 см
37/С 341

Сербезова, Асена

Четвърт приказки за Клара и Кристо / Асена Сербезова. - София : Бард, 2023. - 384 с. ; 21 см

5Математика. Естествени науки.

54/В 886; 54/Ч/В 886

Костова, Ирена Петкова и др.

Всичко за кандидат-студентите по химия и опазване на околната среда : За специалностите медицина, дентална медицина и фармация / Ирена Костова и др. - София : Клет България, 2023. - 200 с. : с цв. ил. ; 28 см
504/С 833 ;504/Ч/С 833

Стоянов, Ставри

Замърсяване на атмосферата и околната среда - здравен и екологичен проблем / Ставри Стоянов Генчев, Димитър ПетровТодоров, Иван Николов Ботев. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2008. - 89 с. : с диагр., табл. ; 19 см. - (Поредица Екология и здраве ; 10)
54/К 691

Павлова, Митка

Книга за учителя по химия и опазване на околната среда - IX клас / Митка Павлова и др.. - София : Педагог 6, 2018. - 64 с. : с табл., сх. ; 23 см
577/С 323; 577/Ч/С 323

Семерджиева, Елисавета Георгиева и др.

Основи на биофизиката / Елисавета Семерджиева, Атанас Арнаудов

. - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2021. - 261 с. : с ил., табл. ; 21 см
543/С 233; 543/Ч/С 233

Желязкова, Божана Георгиева и др.

Сборник с решени задачи по инструментални методи за анализ / Божана Желязкова и др. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2007. - 470 с. : с ил. ; 25 см
547/У 914; 547/Ч/У 914

Николов, Мариан Николаев и др.

Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация : Органична химия / Мариан Николов и др. - 3. прераб. изд.. - София : Регалия 6, 2022. - 175 с. : с табл., сх. ; 24 см

61Медицина

616/И 52

Илиева, Галя

Аз преборих рака и ти можеш! / Галя Илиева. - София : Изд. авт., 2023. - 252 с. : с черт. ; 20 см
615/Р 128; 615/С/Р 128

Радев, Ненко

Български билки : Фитоенциклопедия : със 150 образа в текста : фототипно издание / Ненко Радев, Желязко Димитров. - София : Българска история, 2023. - 336 с. : с ил. ; 21 см
61/Ч/И 955

История на медицинските науки в България / Състав., ред. и [предг.] Минчо Георгиев и Ваньо Митев. - София : АИ Проф. М. Дринов, 2013. - 668 с. : с табл., портр., факс. ; 25 см
616.1/Л 593

Лим, Бун

Как да се грижим за здравето на сърцето / Бун Лим ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова. - Пловдив : Хермес, 2023. - 240 с. : с табл. ; 20 см
615/У 774

Урумова, Искра Антонова

Коя е билката? : Рецепти знания и сказания / Искра Урумова, Елионора Недялкова. - София : Сиела, 2023. - 144 с. : с ил. ; 21 см
616/П 929

Психосоматика : Как мислите ни разболяват. - [София] : Grabnisi, 2023. - 176 с. ; 20 см
618/Х 784; 618/Ч/Х 784

Христов, Константин Целков

Рак на гърдата и борбата с него през ХХI век : Една от осем : 101 въпроса, които жените задават / Константин Христов. - София : АИ Проф. М. Дринов, 2018. - 198 с. : с ил., табл. ; 25 см
615.1/Ч/Т 534 ; 615.1/Т 534

Тодорова, Анна Христова

Тестови въпроси по социална фармация и фармацевтично законодателство / Анна Христова Тодорова и др. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2022. - 88 с. : с табл. ; 25 см
616.4/У 298; 616.4/Ч/У 298

Уенц, Изабела и др.

Тиреоидит на Хашимото : Промени в начина на живот за откриване и отстраняване на първопричината / Изабела Уенц с Марта

Новосадска ; Прев. от англ. ез. Александра Табакова. - София : Вдъхновения, 2017. - 376 с. : с табл., сх. ; 24 см
615/У 917; 615.8/Ч/У 917

Краев, Тодор Краев и др.

Учебник по лечебен масаж и постизометрична релаксация : Обща част / Тодор Краев и др. ; Предг. Тодор Краев. - 3. изд.. - София : Веридия, 2015. - 256 с. : с ил. ; 24 см
612/Ф 475; 612/Ч/Ф 475

Василев, Чавдар Любенов и др.

Физиологичен автоимунитет или автоагресия / Под ред. на Чавдар Василев. - София : АИ Проф. М. Дринов, 2002. - 178 с. : със сх., табл. диагр. ; 24 см

62,64/69 Техника, Промишленост

641/642/Ч/Н

Немска и австрийска кухня : Стъпка по стъпка / Фотогр. Кристина Рече ; Прев. от исп. Татяна Хаджийска-Ангелова, Лада Петкова. - София : Вестникарска група България, 2011. - 120 с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Шедьоври на световната кухня ; 13)

63 Селско стопанство

638/Ч/Г 442

Гечев, Илиян Димитров

Ветеринарен наръчник по пчеларство и биологично сертифициране / Илиян Димитров Гечев. - София : Еньовче, 2016. - 240 с. : с цв. ил. ; 23 см

7 Изкуство

796/Из/Ш 438

Шварценегер, Арнолд

Бъди полезен : Седем принципа за цял живот / Арнолд Шварценегер ; Прев. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2023. - 221 с. ; 21 см
784/Из/С 578

Спиърс, Бритни

Жената в мен / Бритни Спиърс ; Прев. Елена Кодинова. - София : Бард, 2023. - 238 с. ; 21 см
791.44/Из/Т 847

Трифонов, Филип Иванов

И един ден, когато стана писател... / Филип Трифонов ; Предг. Мартин Трифонов. - София : Рива, 2023. - 360, [56] с. Фотогр. с. : с фотогр. ; 25 см

82/89Литературознание

82Б.2/А 832

Аретов, Николай

Бленувани и плашещи : Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия ХІХ век / Николай Аретов. - София : Кралица Маб, 2023. - 284 с. ; 21 см
820/899-3/З-806; 820/899-3/Ч//З-806

Знаменити речи на велики личности : От Сократ до Бил Гейтс / Състав. Гита Голдберг ; Прев. Горанка Цветкова. - София : Паритет, 2023. - 256 с. ; 21 см
82Б.09/О-156

Обновяване на причините : Радой Ралин / Състав., предг. Пламен Дойнов ; Ред. кол. Пламен Дойнов и др.. - София : Кралица Маб, 2022. - 397 с. : с портр., факсим. ; 21 см. - (Библиотека Присъствие ; 7)
82Б/П 378

Персоналистът : Михаил Неделчев / Състав. Пламен Дойнов ; Ред. кол. Пламен Дойнов и др. - София : Кралица Маб, 2022. - 474 с. : със сн. ; 21 см. - (Библиотека Присъствие ; 8)

XБ,ХЧ       Художествена литература (ХБ, ХЧ)

820-3/К 788

Колинс, Уилки

Призрачният хотел / Уилки Колинс ; Прев. от англ. Жасмина Шопова. - София : Art Eternal Print, 2023. - 258 с. ; 20 см
820-3/Д

Дохърти, Пол

Александър Велики - хаос и кръв / Пол Дохърти ; Прев. от англ. Владимир Германов. - София : Бард, 2020. - 416 с. ; 21 см
820-3/Р 276

Райли, Лусинда

Атлас : Историята на татко Солт / Лусинда Райли, Хари Уитакър ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова. - София : Труд, 2023. - 719 с. ; 22 см. - (Седем сестри ; 8)
820(73)-3/Р 825

Ролинс, Джеймс

Беззвездната корона / Джеймс Ролинс ; Прев. от англ. Иван Иванов

. - София : Бард, 2022. - 640 с. ; 21 см. - (Поредица Лунопад ; 1)
820-3/У 67

Уокър, Мартин

Брюно, шефът на полицията / Мартин Уокър ; Прев. Йоана Стоянова

. - София : Бард, 2023. - 284 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)
820(73)-3/Х 496

Хилиър, Дженифър

Буркан със сърца / Дженифър Хилиър ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Сиела, 2023. - 336 с. ; 21 см
Б-1/Н 75

Николова, Славея

В тишината си ти : Поезия / Славея Николова. - София : Труд, 2023. - 64 с. ; 21 см
820(73)-3/С 763

Стийл, Даниел

Второ действие / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Елена Чизмарова

. - София : Бард, 2024. - 253 с. ; 21 см. - (DS)
840-3/Е 825

Ерно, Ани

Годините : [Роман] / Ани Ерно ; прев. от фр. Валентина Бояджиева

. - София : Лист, 2022. - 256 с. ; 20 см
820-3/П 69

Пол, Джил

Джаки и Мария : Роман за Джаки Кенеди и Мария Калас / Джил Пол ; Прев. Милена Илиева. - София : Бард, 2023. - 429 с. ; 21 см
820(71)-3/К 469

Катух, Зулфа

Докато лимоновите дръвчета растат / Зулфа Катух ; Прев. от англ. Ирина Димитрова. - София : Сиела, 2023. - 408 с. ; 21 см
Б-3/Ж 481

Живков, Димитър

Живак : Романът / Димитър Живков. - София : Сиела, 2023. - 216 с. ; 21 см
Б-9/Д 373

Делийска, Боряна Петрова

За крокодилите в Непал и зелените хълмове на Хималаите / Боряна Делийска ; Ил. Боряна Делийска. - София : Сиела, 2023. - 200 с. : с цв. ил. ; 23 см
Б-3/Ш 976

Шумналиев, Димитър Георгиев

Зверове : Роман / Димитър Шумналиев. - София : Труд, 2023. - 336 с. ; 20 см
Б-3/П 182

Панова, Симона

Змей побратим / Симона Панова

. - София : Сиела, 2023. - 512 с. ; 21 с
Б-3/Ч 686

Черепов, Евгени Веселинов

Извън обхват / Евгени Черепов. - Пловдив : Жанет 45, 2024. - 346 с. : с портр. ; 22 см
Б-3/Н 691

Никифоров, Галин Николов

Къщата на клоуните / Галин Никифоров. - 2. изд.. - София : Сиела, 2023. - 192 с. ; 21 см
820(71)-3/П 349

Пени, Луиз

Лудостта на тълпите : [Роман] / Луиз Пени ; Прев от англ. Анелия Петрунова. - София : СофтПрес, 2023. - 480 с. ; 20 см
Б-1/В 441

Велчев, Иля Борисов

Много дълго ще бъдем мъртви, за да живеем без любов : Поезия / Иля Велчев ; Худ. Милена Велчева. - София : Труд, 2023. - 134 с. : с ил. ; 22 см
820(73)-3/Ш 81

Шоки, Джим

Наричай ме ловец / Джим Шоки ; Прев. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2024. - 462 с. ; 21 см
Б-3/Д 602

Димова, Теодора Димитрова

Не ви познавам : Роман / Теодора Димова. - София : Сиела, 2023. - 444 с. ; 21 см
820(73)-3/М 343

Мартин, Чарлс

Нека завали : Роман / Чарлс Мартин ; Прев. Милена Илиева. - София : Бард, 2024. - 318 с. ; 20 см
820(73)-3/С 763

Стийл, Даниел

Палат : Роман / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2023. - 270 с. ; 21 см. - (DS)
820(73)-3/К 279

Кар, Джак

По пътеката на войната / Джак Кар ; Прев. Радослав Христов. - София : Бард, 2023. - 524 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)
820-3/А 912

Арчър, Джефри

Портата на предателя / Джефри Арчър ; прев. от англ. Иван Иванов

. - София : Бард, 2023. - 334 с. ; 21 см. - (Детектив Уилям Уоруик ; 6)
820-3/М

Макфадън, Фрида

Прислужницата : [Роман] / Фрида Макфадън ; прев. Катя Перчинкова. - София : Бард, 2024. - 334 с. ; 21 см
820(73)-3/Р 706

Робъртс, Нора

Пристанище за мъже / Нора Робъртс ; Прев. Даниела Кьорчева. - София : СББ Медиа, 2024. - 285 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)
820(73)-3/К

Конъли, Майкъл

Пътят към възкресението / Майкъл Конъли ; Прев. Радослав Христов - София : Бард, 2023. - 412 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)
820(73)-3/С 763

Стийл, Даниел

Сватбен агент / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2023. - 286 с. ; 21 см
820(73)-3/К 54

Кинг, Стивън

Холи / Стивън Кинг ; Прев. Катя Перчинкова. - София : Бард, 2023. - 462 с. ; 21 см
820-3/У

Уокър, Мартин

Черен диамант / Мартин Уокър ; Прев. Елена Кодинова. - София : Бард, 2022. - 284 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)
820(73)-3/С 763

Стийл, Даниел

Щастие : Роман / Даниел Стийл ; Прев. Цветана Ганчева

. - София : Бард, 2023. - 238 с. ; 21 см
820(73)-3/Р 609

Рийд, Шели

Ще бъда като река : [Роман] / Шели Рийд ; Прев. Милена Илиева. - София : Бард, 2023. - 318 с. ; 20 см

9История

941Б/К 78; 941Б/Ч/К 78

Колев, Ивомир Петров

Българската история накратко : 250 значими събития представени по достоверен и увлекателен начин / Ивомир Колев. - София : Българска история, 2023. - 312 с. ; 23 см
941Б.086.6/Ч 689

Чери, Фредерик

Българските евреи и окончателното решение - 1940 - 1944 / Фредерик Б. Чери ; Прев. от англ. Аглика Маркова. - София : Сиела, 2023. - 408 с. : с табл. ; 21 см
941Б.07/.083/Кр/А/Б 622; 941Б.082/Б 622

Бонева, Вера Петрова

Васил Левски : "Да възкръсне България с пълна свобода" / Вера Бонева ; Науч. ред. Йордан Желев ; Науч. рец. Пламен Митев. - Велико Търново : Фабер, 2023. - 200 с. : с ил.,сн. ; 23 см
941Б.085/Г 852

Гроган, Елинор Флора Босуърт Смит

Животът на Джеймс Баучер / Лейди Гроган ; прев. от англ. ез. Аглика Маркова. - София : Българска история, 2022. - 303 с. ; 23 см
930/Ч/Т 71; 930/Т 71

Томс, Марек

Личностите, които промениха живота от XX век до наши дни / Марек Томс ; Прев. Цветан Бакърджиев, Татяна Балова. - София : Паритет , [2023]. - 256 с. : със сн. ; 21 см
941Б/Б 473; 941Б/Ч/Б 473

Благов, Крум Йончев

Най-големите атентати в българската история / Крум Благов. - София : Българска история, 2023. - 352 с. ; 23 см
941С.085.1/Л 701

Лихачов, Дмитрий Сергеевич

Спомени в блокадния Ленинград / Дмитрий Лихачов ; Прев. Антоанета Горинова. - София : Паритет, 2023. - 256 с. ; 21 см

91География

913/М 741; 91/С/М 741

Михалев, Иван Христов

[Сто и една] 101отбивки за влюбени : Идеи за пътешествия в компанията на любим човек / Иван Михалев, Елина Цанкова ;

Фотогр. Иван Михалев, Елина Цанкова. - София : Сиела, 2023. - 320 с. : с фотогр. ; 21 см
910.4/П 688; 910/Ч/П 688

Покровская, Анна

Пътешествениците, които откриха новия свят / Анна Покровская ; Прев. Лиляна Мандаджиева. - 2. прераб. изд.. - София : Паритет, 2023. - 256 с. : със сн. ; 21 см
914/Б 354

Белобрадова, Елисавета

Стигнахме ли вече? : Семеен пътеводител за българския родител / Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджииванова ; Фотогр. Методий Иванов. - 2. доп. и прераб. изд.. - София : Сиела, 2023. - 348 с. : с фотогр. ; 21 см

Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"

НОВИ КНИГИ

 

1Философия

159.92/Г 706

Готлиб, Лори

А може би трябва да поговориш с някого : Терапевтът, терапевтът като пациент и скритото в нашия живот / Лори Готлиб ; Прев. от

англ. Наталия Афеян. - София : Колибри, 2023. - 542 с. ; 21 см
159.92/Л 156

Лайстер, Михаел

Витамини за душата : 33 целебни истини, от които имаш нужда / Михаел Лайстер ; Прев. Ваня Пенева. - София : Ера, 2023. - 215 с. ; 21 см
159/Р 362

Ранкин, Лиса

Изцеление от страха / Лиса Ранкин ; Предг. Рейчъл Наоми Ремен ; Прев. от англ. Калина Петрова

. - София : Гнездото, 2022. - 352 с. ; 22 см
159/К 599

Кирянова, Анна

Калейдоскоп на живота / Анна Кирянова ; Прев. от рус. Ася Григорова. - София : Гнездото, 2023. - 352 с. ; 21 см

2Религия, атеизъм

26/28/С 254

Св. Иван Рилски - завет и изцеления / Състав. Мария Козовска. - София : Милениум, 2023. - 176 с. : със сн. ; 20 см. - (Колекция Ретро)

3Обществено-политическа литература

316.7/Г 534

Гладуел, Малкълм

Как да общуваме с непознати : Какво трябва да знаем за хората, които не познаваме / Малкълм Гладуел ; Прев. от англ. Елка Виденова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 420 с. : с табл., сх. ; 21 см
355.4/Б 70

Ботев, Ростислав Валентинов

Пелопонеската война / Ростислав Ботев. - София : Милениум, 2023. - 222 с. : със сн. ; 23 см. - (История на войните ; 22)
321/Д 454

Десмет, Матиас

Психология на тоталитаризма / Матиас Десмет ; Прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2023. - 248 с. ; 22 см. - (Поредица Катехон ; 26)
355.4/Д 584

Димитров, Мартин

Япония във Втората световна война / Мартин Димитров. - София : Милениум, 2023. - 208 с. : със сн. ; 23 см. - (История на войните ; 21)

5Математика. Естествени науки.

591/Г 794

Грег, Джъстин

Ако Ницше беше нарвал : Каква ни разкрива интелектът на животните за глупостта на хората / Джъстин Грег ; Прев. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2023. - 288 с. ; 21 см

62,64/69Техника, Промишленост

641/642/Ч/С 301, 64/Кр/С 301

Севен, Тюркян

Щипка серотонин : 101 рецепти от Тюркян Севен / Тюркян Севен. - София : ИнфоДАР, 2022. - 240 с. : с цв. ил. ; 24 см

63Селско стопанство

630.3/М 988; 630/Ч/М 988

Мютинг, Ларш

Норвежка гора : Всичко за цепенето, подреждането и сушенето на дървата - и за душата на огъня / Ларш Мютинг ; Прев. Мария Змийчарова. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 228 с. : с табл.,с фотогр. ; 23 см

793/799Спорт

796/Ш 57

Шераджинска, Елжбета

Ванда Руткевич : Само още един връх / Елжбета Шераджинска ; Прев. от полски Крум Крумов. - София : Вакон, 2023. - 544 с. ; 21 см

80Езикознание

808Б/С/С 34

Серафимов, Павел

Древните корени на българския език - тракийски речник / Павел Серафимов. - София : Атеа Букс, 2023. - 528 с. : със сн. ; 21 см

82/89Литературознание

82Б.5/.6/К 591, 82Б.5/.6/Ч/К 591

Кирова, Милена Георгиева

Българската литература през XXI век (2000-2020) / Милена Кирова. - София : Колибри, 2023. - 288 с. ; 21 см
82Б.09/О-15

Обновяване на причините : Радой Ралин / Състав., предг. Пламен Дойнов ; Ред. кол. Пламен Дойнов и др.. - София : Кралица Маб, 2022. - 397 с. : с портр., факсим. ; 21 см. - (Библиотека Присъствие ; 7)
82Б.09/Ч/С 75; 82Б.09/С 75

Стефанов, Петър

От Калитко до Васко да Гама : Норма и автентизъм в прозата за деца на НРБ / Петър Стефанов. - Велико Търново : Абагар, 2022. - 472 с. ; 23 см

Художествена литература

Б-9/В 302

Вацев, Валентин Николов

Актуалността на миналото / Валентин Вацев. - София : Изток-Запад, 2023. - 349 с. ; 22 см. - (Поредица Катехон ; 27)
830-3/Щ 298; Д/Щ 298

Щевнер, Таня

Алеа Аквариус : Магията на клетвата / Таня Щевнер ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Емас, 2023. - 478 с. ; 21 см
820(73)-3/А 378

Айслър, Бари

Амок / Бари Айслър ; Брев. Радослав Христов. - София : Бард, 2023. - 412 с. ; 22 см. - (Кралете на трилъра)
820(73)-3/У 378

Уилингам, Стейси

Всички опасни неща : Роман / Стейси Уилингам ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : Ера, 2023. - 295 с. ; 21 см. - (Ератрилър)
830-9/Ш 428

Шац, Роман

Далечната Финландия отблизо : [Пътепис] / Роман Шац ; Прев. Людмила Костова. - София : Ера, 2023. - 208 с. ; 21 см
820-3/К 634

Кларк, Сузана

Джонатан Стрейндж и мистър Норел / Сузана Кларк ; Прев. от англ. Магдалена Куцарова-Леви. - 2. изд.. - София : Лабиринт, 2023. - 800 с. ; 22 см
Б-3/К 508

Кенаров, Димитър Проданов

Диктатори, трактори и други приключения / Димитър Кенаров ; Прев. от англ. Ангел Игов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 342 с. ; 20 см
840-3/С 136

Саган, Франсоаз

Добър ден, тъга ; Обичате ли Брамс? : [Романи] / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Мария Коева ; Ил. Теодор Ушев. - София : Колибри, 2023. - 205 с. ; 21 см
Б-3/В 574

Видински, Емануил Ангелов

Дом за начинаещи / Емануел Ангелов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 414 с. ; 21 см
830-3/Щ 535

Щоркс, Бетина

Дора и Пикасо и двете лица на любовта : Роман / Бетина Щоркс ; Прев. от нем. Величка Стефанова. - София : Емас, 2023. - 448 с. ; 21 см. - (Вечните двойки)
820-3/Х 277

Харис, Робърт

Закон за забравата : Роман / Робърт Харис ; Прев. от англ. Боян Дамянов. - София : Обсидиан, 2022. - 496 с. ; 21 см
Б-8/Л 212

Ланджев, Иван

Иван Ланджев за неизбежната случайност : Есета, истории, фрагменти / Иван Ланджев. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 286 с. ; 20 см
820(73)-3/С 375

Симънс, Дан

Илион / Дан Симънс ; Прев. Крум Бъчваров. - София : Бард, 2023. - 672 с. ; 22 см
860-3/П 372

Перес-Реверте, Артуро

Италианецът / Артуро Перес-Реверте ; Прев. Веселка Ненкова. - София : Еднорог, 2022. - 400 с. ; 21 см
820(71)-3/П 927

Проуз, Нита

Камериерката / Нита Проуз ; Прев. от англ. Анелия Янева. - София : Лабиринт, 2023. - 320 с. ; 22 см
820(73)-3/К 504

Кели, Памела

Коледа в ресторанта на Роуз / Памела Кели ; ПРев. Божидарка Чобалигова. - София : Кръгозор, 2022. - 200 с. ; 22 см
820-3/Г 936

Гурна, Абдулразак

Край морето / Абдулразак Гурна ; Прев. от англ. Владимир Полеганов. - София : Лабиринт, 2023. - 288 с. ; 22 см
820(417)-3/Р 926

Руни, Сали

Красив свят, къде си ти / Сали Руни ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2022. - 367 с. ; 21 см
839.6-3/Н 60

Несбьо, Ю

Кървава луна : Роман / Ю Несбьо; Прев. от норв. Ева Кънева. - София : Емас, 2023. - 570 с. ; 21 см. - (Крими)
820(73)-3/У 267

Удс, Шерил

Късче от рая / Шерил Удс ; Прев. Мариана Христова. - София : ИнфоДАР, 2022. - 431 с. ; 21 см. - (Поредица Сладките магнолии)
820-3/Р 972

Ръдърфърд, Едуард

Лондон / Прев. Боряна Джанабетска, 2023. - 702 с. ; 22 см
839.8-3/М 337

Марстран-Йоренсен, Ане Лисе

Маргрете I Датска / Ане Лисе Марстран-Йоренсен ; Прев. от датски Ева Кънева. - София : Емас, 2023. - 614 с. ; 22 см. - (Известните жени в историята)
820-3/С 475

Смит, Алегзандър Маккол

Момичето, което обичаше завинаги / Алегзандър Маккол Смит ; Прев. от англ. Зорница Русева. - София : Еднорог, 2022. - 367 с. ; 21 см
С-3/Г 693

Горохова, Елена

Москва не е последната гара / Елена Горохова ; Прев. Ирина Иванова. - София : Кръгозор, 2022. - 319 с. ; 22 см
820(73)-3/Л 358

Левитан, Дейвид

Не ме напускай / Дейвид Левитан, Дженифър Нивън ; Прев. от англ. Светлана Дичева-Христова. - София : Ентусиаст, 2023. - 308 с. ; 21 см
Б-1/И 224

Иванова, Ина

Нещата, за които мълчим : Поезия / Ина Иванова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 64 с. ; 20 см
Б-3/М 792

Могилска, Иванка

Обикновени чудеса : Разкази / Иванка Могилска. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 155 с. ; 20 см
Б-3/А 513

Александрова, Ивайла

Оловна тишина : Историята на един разстрел : документален роман / Ивайла Александрова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 772 с. ; 24 см
С-3/А 457

Акунин, Борис

Ореховият Буда / Борис Акунин ; Прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2023. - 288 с. ; 20 см
820(73)-9/А 361

Азад, Ясмин

Остани, дъще : Мемоар / Ясмин Азад ; Прев. от англ Мария Демирева. - София : Вакон, 2023. - 246 с. ; 21 см
839.6-3/Н 60

Несбьо, Ю

Островът с плъховете и други истории / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева. - София : Емас, 2023. - 370 с. ; 21 см. - (Криминале ; 61)
820-3/П 33

Пейдж, Сали

Пазителката на истории / Сали Пейдж ; Прев. от англ. Ирина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2023. - 285 с. ; 22 см. - (Красноглед)
820-3/Р 972

Ръдърфърд, Едуард

Париж : Т.1- / Едуард Ръдърфърд ; Прев. Мариана Димитрова. - София : Еднорог, 2023-

830-3/Р 989

Рюгиерт, Беате

Пианистката : Клара Шуман и музиката на любовта : Роман / Беате Рюгиерт ; Прев. от нем. Величка Стефанова. - София : Емас, 2023. - 288 с. ; 22 см. - (Бунтарки)
Б-1/В 249; Б-1/Кр/В 249

Василева, Даниела

Пиша с мисли в сърцето ти : [Поезия] / Даниела Василева. - София : Многоточие, 2024. - 70 с. ; 20 см
Б-1/Д 589

Димитрова, Катя Митева

Плач по всички жени преди мен : Стихотворения / Катя Димитрова. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 50 с. ; 20 см
820-3/Д 358

Декстър, Колин

Последният автобус за Удсток : [Кримин. роман] / Колин Декстър; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : ИнфоДАР, 2023. - 303 с. ; 21 см. - (Поредица Инспектор Морз)
820/899-3/П 86

Предай нататък любовта : 150 истории за чудото на живота / Състав. Калина Петрова. - София : Гнездото, 2021. - 341 с. ; 22 см
820(73)-3/Х 21

Хайд, Катрин Райън

Предай нататък / Катрин Райън Хайд ; Прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Бард, 2020. - 334 с. ; 21 см
820(73)-3/А 649

Ангър, Лиса

Признания във влака / Лиса Ангър ; Прев. Милена Илиева. - София : Бард, 2023. - 398 с. ; 21 см
820-9/Г 827

Грийн, Греъм

Пътешествие без карти : Пътепис / Греъм Грийн ; Прев. Деница Райкова. - София : Вакон, 2023. - 343 с. ; 21 см
820-4/О 744

Оруел, Джордж

Пътят към кея на Уиган / Джордж Оруел ; Предг., прев. от англ. Або. - София : Рива, 2023. - 311 с. : с ил. ; 21 см
Б-3/Д 299

Дворянова, Емилия Валтер

Свидетели на небеса : Роман / Емилия Дворянова. - София : Обсидиан, 2022. - 587 с. ; 22 см
820(417)-3/Б 60

Бойн, Джон

Стълба към небето : Роман / Джон Бойн ; Прев. от англ. Петя Петкова. - София : Лабиринт, 2023. - 308 с. ; 22 см
Б-1/Я 291

Язова, Яна

Събрани стихотворения / Яна Язова ; Състав., предг. Петър Величков. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. : със сн. ; 22 см
820(417)-3/К 537

Киган, Клер и др.

Три светлини / Клер Киган ; Прев. от англ. Радостин Желев. - София : Лабиринт, 2023. - 100 с. ; 20 см
850-3/К 162

Калвино, Итало

Трудни любови / Итало Калвино ; Прев. от итал. Сава Славчев. - София : Колибри, 2023. - 303 с. ; 21 см
820-3/Х 608

Холдън, Уенди

Уолис и Едуард : Любов, по-силна от корона / Уенди Холдън ; Прев. от англ. Николина Тенекеджиева. - София : Емас, 2022. - 432 с. ; 20 см. - (Вечните двойки)
Б-3/М 27

Манов, Божидар

Хора с прякори : Тъжни разкази / Божидар Манов. - София : Колибри, 2023. - 160 с. ; 21 см

9История

908Б/С 822

Стоичков, Румен Димитров

Броеница от гласове / Румен Стоичков ; фотогр. Румен Стоичков. - София : Изток-Запад, 2023. - 328 с. : със сн. ; 23 см
931/П 76; 93/96/Ч/П 76

Попов, Владимир

Древен изток. - Велико Търново : Абагар, 2022. - 223, [16] с. с. : с цв. ил. ; 24 см
931/П 76; 93/99/Ч/П 76

Попов, Владимир

Древен Рим. - Велико Търново : Абагар, 2022. - 207,[16] с с. : със сн. ; 24 см
931/П 76; 93/99/Ч/П 76

Попов, Владимир

Древна Гърция. - Велико Търново : Абагар, 2022. - 296, [16] с. с. : със сн. ; 24 см
941Б/Т 395

Тахов, Росен Георгиев

Легенди и истини в българската история / Росен Тахов. - София : Изток-Запад, 2023. - 334 с. : със сн. ; 23 см
94/Б 70

Ботев, Ростислав Валентинов

Личният живот на Исабел Кастилска / Ростислав Ботев. - София : Millenium, 2023. - 240 с. : със сн. ; 23 см
94/Б 70

Ботев, Ростислав Валентинов

Личният живот на Фридрих I Барбароса / Ростислав Ботев. - София : Милениум, 2023. - 239 с. : със сх. ; 23 см
931/С 34

Серафимов, Павел

Неразказаната история на траките : Укритата слава на народа ни / Павел Серафимов. - София : Атеа Букс, 2022. - 464 с. : със сн. ; 21 см
908Б/Ч/Ш 251

Шанов, Христо Пенчев

Северна България : Част 1. - София : Изток-Запад, 2023-. - 808 с. : с фотогр. ; 25 см
941Б.085/.086/И 75

Йоанна, царица българска

Спомени / Царица Йоанна ; Прев. Йорданка Безлова ; Предг. Н. В. Цар Симеон II. - [2изд.]. - София : Милениум, 2022. - 208 с. : с портр. ; 23 см

Януари 2024

1Философия

159.92/У 683

Уолин, Марк

Не всичко започва от теб : Как наследствената семейна определя кои сме и как да променим това / Марк Уолин ; Прев. от англ.

Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - 254 с. ; 22 см
14/К 163

Калев, Димитър Николаев

Петър Дънов, Учителя / Димитър Калев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 191 с. ; 21 см. - (Дълг и чест ; 45)

2Религия, атеизъм

26/28/В 248

Василев, Йордан Николов

Видинский Митрополит Неофит : Живот, дело, преживяно, сътрудници / Йордан Н. Василев. - Пловдив : [Блаком] , 2010. - 208 с. : с фотогр. ; 20 см
29/М 379

Масуно, Шунмьо

Живейте без тревоги : Как да постигнете спокойствие с 48 урока от дзенбудистки монах / Шунмьо Масуно ; Прев. от англ. Васил

Велчев ; Конс.Майре Буюклиева. - София : Колибри, 2023. - 198 с. ; 22 см
29/Г 822

Григориев, Владимир

Митовете по света / Владимир Григориев ; Прев. от фр. Лиляна Анастасова и др.. - София : Хемус, 1998. - 376 с. : с табл., сх. ; 21 см

3Общ.-полит.-литература

355/359/Ц 343

Цветков, Кирил Радев

[Сто четиридесет и пет] 145 години българска пехота / Кирил Цветков. - София : Велес, 2023. - 400 с. : със сн. ; 25 см
327Б/Г 509

Гицов, Антон

България и света : Вчера и днес / Антон Гицов. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. : с портр. ; 24 см
31/РиЦ/Б 926

Българското село 1931 година : Юбилеен сборник. - София : Библ. Нашето село, 1931. -          LXX, 480, 120 с. : с фотогр. ; 37 см
355.4/Д 58

Димитров, Божидар

Войните за национално обединение 1912-1913, 1915-1918 / Божидар Димитров. - София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2001. - 132 с. ; 20 см
351/354/Д 589

Димитър Стоянов - човекът и държавникът : Верен на род и семейство, на родната Стражица, на близки и приятели, на идеите и

най-вече на родината си / Съставит. Бончо Асенов, Ваня Стоянова. - София : Скала принт, 2023. - 278 с. : с портр. ; 22 см
327Б/К 874

Коцев, Бойко Василев

Дипломатически етюди / Бойко Коцев. - София : Изток-Запад, 2023. - 214 с. : с фотогр. ; 25 см
327/Д 957

Дълес, Алън У.

Изкуството на разузнаването : Принципи и методи на шпионажа / Алън У. Дълес ; прев. от англ. Мария Дерменджиева. - София : Изток-Запад. - (Поредица Катехон)
374/Б/Б 151

Байракова, Силвана

Народните читалища - от епохата на Възраждането до съвременността : Културологична перспектива / Силвена Байракова ; Предг.

Силва Налбантян-Хачерян. - София : АТЛ 50, 2023. - 140 с. : с табл. ; 22 см
351/354/Я 741

Япов, Петър Георгиев

Никола Гешев, който не беше само полицай : Из дневниците на митрополит Андрей Велички / Петър Япов. - 2. прераб. изд.. - София : Факел; София : Изток-Запад, 2002. - 261 с. : със сн. ; 21 см
.6/И 21, 316.6/Ч/И 21

Иванов, Иван Кирилов

Публични политики спрямо полово-ролевите стереотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство
: политики и практики : Монография / Иван Кирилов Иванов, Манол Николов Манолов. - Велико Търново : Фабер, 2023. - 120 с. : с табл., сх. ; 20 см
343Б/Ч/К 963

Кънев, Красимир Иванов

Реформата в българската пенитенциарна система : Състояние и перспективи / Красимир Кънев, Диляна Ангелова ; Отг. ред.Красимир Кънев. - София : Български хелзинкски комитет, 2023. - IV-XXIII,392 с. : с табл. ; 24 см
347.6/Н 327, 347.6/Ч/Н 327

Научно-практическа конференция Насилието в българското семейство Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема: Насилието в българското семейство, проведена на 21.04.2023 г. в

гр. Велико Търново / Състав. Красимира Петрова ; Ред. кол. Красимира Петрова и др.. - Велико Търново : Фабер, 2023. - 248 с. : с диагр., табл. ; 20 см
351/354/Ч/Б 923

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване : Том I. - София : Вис Виталис, 2005. - 236 с. : с табл. ; 24 см

5Математика. Естествени науки.

54/Н 35

Начева, Даниела

Роден за друг свят : Документален разказ за живота на Марин Жечев / Даниела Начева ; [Предг. Йосиф Петров]. - 2. изд.. - София : Звезди, 2009. - 124 с. : с фотогр. ; 21 см

61Медицина

616.3/М 164

Майер, Емеран

Вторият мозък : Как микробите в червата влияят върху настроенията, решенията и здравето ни / Емеран Майер ; Прев. от англ.

Елена Стоянова. - София : Изток-Запад, 2023. - 303 с. ; 22 см
613/П 193

Пантли, Елизабет

Сън без плач : Нежен начин бебето да спи цяла нощ / Елизабет Пантли ; Прев. от англ. Румяна Автанска. - София : Изток-Запад, 2023. - 223 с. : с фотогр. ; 24 см

7Изкуство

78/Из/К 139

Казанджиев, Светозар Илиев

Гайдана думи думаше : Биографичен очерк за Атанас Иванов (Бай Тасо) / Светлозар Казанджиев ; Ред. Елена Николова. - София : Български писател, 2023. - 192 с. : [8] цв. Фотогр. ; 22 см
311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Тракийски танци : [Нотирана музика] : Симфонична сюита: Ч.1-4 / Петко Стайнов ; Аранжимент за пиано на 4 ръце Ромео Смилков

= Thracian dances : Symphonic suite / Petko Staynov ; Arrangement for piano for 4 hands Romeo Smilkov. - София : Фондация Петко Груев Стайнов, 2023 ; 29 см
Ч. 1 311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Пайдушко : Ч. 1 = Paydushko : Pt. 1, 2023. - 14 с.
Ч. 2311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Мечкарско : Ч. 2 = Bear warders is dance : Pt. 2, 2023. - 20 с.
Ч. 3311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Хоро : Ч.3 = Horo : Pt. 3, 2023. - 19 с.
Ч. 4311/Из/С 626

Стайнов, Петко Груев

Ръченица : Ч.4 = Rachenitza : Pt. 4, 2023. - 22 с.

Художествена литература

840-3/Б 312

Бегбеде, Фредерик

[Девет и деветдесет и девет] 9.99 евро : Роман / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров

. - София : Колибри, 2023. - 279 с. ; 20 см
Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

[Избрано] : Кн. 1-2 / Атанас Звездинов - София : Захарий Стоянов, 2023 ; 21 см
Кн. 2Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

Атанасни басни : Нов вид басни, само мои, с неочаквани герои, 2023. - 518 с. ; 21 см
Кн.1Б-1/З-473

Звездинов, Атанас

Говорят световете... : Стихопрозрения за радостта от живота. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 359 с.
820(73)-3/Н 914

Норис, Жоел

Артър Шоукрос: Убиецът от Дженеси Ривър / Жоел Норис ; Прев. [от англ.] Иво Тачев. - София : [Прозорец] , 1993. - 248 с. ; 20 см
840-3/Б 312

Бегбеде, Фредерик

Бараж срещу Атлантика : Роман / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров. - София : Колибри, 2023. - 292 с. ; 21 см
Б-3/И 852

Йотов, Христо

Господьови очи / Христо Йотов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 258 с. ; 20 см
Б-3/Л 731, Б-3/Кр/А/Л 731

Личева, Мима

Добрите семена : Разкази / Мима Личева. - Стара Загора : АБ, 2023. - 160 с. ; 21 см
Б-1/К 163

Калев, Димитър Николаев

Евтерпософия : Избрани стихотворения / Димитър Калев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 246 с. ; 21 см
Б (081)/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

Избрана лирика : Кн. 1- / Петър Андасаров. - София : Захарий Стоянов, 2022- ; 21 см
Кн. 1Б(081)/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

През делници стръмни и бавни недели : Книга първа / Предг. Любомир Левчев, 2022. - 232 с. ; 22 см
Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Избрано : Том 1-2 / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021 ; 21 см
Т. 1Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Послепис за зрящи : Стихове, есета, портрети, литературна критика / Надя Попова
. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 295 с. : с фотогр.
Т. 2Б(081)/П 761

Попова, Надя Христова

Нетленна светлина : Преводи. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 399 с. : с фотогр. ; 21 см

820(73)-3/Б 484

Блек, Холи

Как кралят на Елфхейм намрази приказките / Холи Блек ; ил. Ровина Кай ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2022. - 164 с. : с цв. ил. ; 21 см
82Б.5/.6/К 691, 82Б/Кр/К 691

Книга за Иван Дойнов : Проза, критика, спомени, стихотворения / Състав. Дойчин Дойнов, Пламен Дойнов

. - Разград : Разградско дружество към Сдружение на българските писатели; Разград : Дружество на дейците на

културата, 2023. - 310 с. : с фотогр. ; 22 см. - (Библиотека Лудогорие ; 11)
820(73)-3/Я 412

Ялом, Ървин Д.

Когато Ницше плака / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Анелия Николова. - [2. изд.]. - София : Колибри, 2023. - 376 с. ; 21 см
Б-3/И 844

Йосифова, Стела

Кралството : Роман / Стела Йосифова. - София : Книги за всички, 2023. - 256 с. ; 21 см
Б-1/Г 775

Гранитски, Иван

Краят на кръга : Стихотворения 2015-2023 / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 615 с. ; 25x22 см
Б-3/П 442

Петкова, Валентина

Къщата с черешите / Валентина Петкова. - София : Изток-Запад, 2023. - 189, XVI с. ; 23 см
Б-1/Д 58

Димитров, Димитър Кирилов

Любовна партитура : Лирика / Димитър Димитров. - София : Изида, 2020. - 160 с. ; 20 см
820(73)-3/К 939

Кунц, Дийн

Мистериум / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева, Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2023. - 336 с. ; 22 см. - (Magica)

Б-8/М 939

Моята Коледа - 3 : Стихотворения, разкази икартини / състав., ред. Таня Иванова. - София : Лунна светлина 13, 2023. - 254 с. : с цв. ил. ; 22 см
Б-1/А 651

Андасаров, Петър Георгиев

Моята обич ще те посрещне : Интимна лирика / Петър Андасаров ; Худ. Кеазим Исинов

. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 186 с. : с цв. ил. ; 22 см
Б-3/К 163

Калиакренски, Яни и др.

Неизвестните / Яни Калиакренски ; Състав. Атанас Димитров - АтаДим ; Ил. Любомир Михайлов. - Каварна : Рекламна агенция Очи, 2023. - 158 с. : с ил. ; 17 см
Б-1/Кр/К 888

Крайшников, Веселин

Несбъднато III : (Частично избрано): Стихове / Веселин Крайшников ; Ил. Веселин Крайшников - Разград : Добрев прес, 2023. - 64 с. : с ил. ; 21 см
Б-1/Кр/А/Н 851

Нова българска литература : Поезия 2023: Алманах. - София : Фондация Буквите, 2023. - 524 с. ; 21 см
820(73)-3/С 461

Смайли, Джейли

Опасен бизнес : Роман / Джейн Смайли ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2023. - 248 с. ; 21 см
820-3/Х 528

Хислъп, Виктория

Островът / Виктория Хислъп ; Прев.Златина Минчева. - София : ИнфоДАР, 2022. - 432 с. ; 22 см
820(73)-3/Б 484

Блек, Холи

Отнетият наследник / Холи Блек ;Ил. Kathleen Jennings ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2023. - 315 с. : с ил. ; 21 см
Б-1/А 646

Ангелов, Боян

П(р)освещения : Стихотворения / Боян Ангелов ; Посл. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 104 с. ; 21 см
Б-1/Е 865

Есенски, Иван

Песен за бедния : Исихии / Иван Есенски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 153 с. ; 21 см
Б-3/К 36

Карастоянов, Христо

Петият вагон и други истории : Малки романи за из път / Христо Карастоянов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 368 с. ; 21 см
Б-3/П 471, Б-3/Кр/П 471

Петров, Димитър и др.

Петият гвоздей : Роман / Димитър Петров, Свилен Маринов. - София : Персей, 2023. - 416 с. ; 21 см
Ч-3/РиЦ/Б 22

Балзак, Оноре дьо

Полковник Шабер / Оноре дьо Балзак ; Прев. Надежда Лекарска ; Ил. Ж. Греле. - София : Народна просвета, 1950. - 72 с. : с ил. ; 19 см. - (Библиотека Младежко четиво)
820(73)-3/С 12

Сааб, Габриела

Последна партия шах : Роман / Габриела Сааб ; Прев. Мариана Христова. - София : ИнфоДАР, 2023. - 472 с. ; 22 см
830-94/М 24

Ман, Томас

Размисли на аполитичния / Томас Ман ; Послесл. Хано Хелблинг ; Прев. от нем. Златка Парпулова. - София : Прозорец, 2002. - 464 с. ; 24 см. - (Поредица Хроника)
Б-3/К 286

Карабашлиев, Захари

Рана : [Роман] / Захари Карабашлиев ; ил. Дамян Дамянов. - София : Сиела, 2023. - 324 с. : с ил. ; 22 см
Б-3/Б 254

Банков, Банко Петков          

Раним свят : Разкази и новели / Банко Банков. - София : Фастумпринт, 2023. - 188 с. ; 22 см
Б-1/Кр/Д 391

Делчев, Стоян

Родино моя / Стоян Делчев. - Шумен : Зора, 1935. - 49 с. ; 17 см. - (Първа стихосборна сбирка)
Б-1/Д 716, Б-1/Кр/Д 716

Дойнов, Иван

След време : 106 избрани стихотворения / Състав. Дойчин Дойнов, Пламен Дойнов. - Разград : Разградско дружество към Сдружение на българските писатели; Разград : Дружествово на дейците на културата, 2023. - 144 с. ; 21 см
Б-1/Г 775

Гранитски, Иван

Съзерцание на безкрая : Поеми 2016-2023 / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2023. - 420 с. ; 25x22 см
Б-1/Ч 976

Чухов, Петър

Тишината е спяща красавица / Петър Чухов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 64 с. ; 21 см
820(73)-3/Б 327

Бейли, Теса

Това се случи през едно лято / Теса Бейли ; Прев.Вера Паунова. - София : Ибис, 2023. - 336 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)
Ч-2/РиЦ/М 98

Сарду, Викториен

Тоска : Музикална драма в 3 действия / Текст по В. Сарду, Л. Иллика и Д. Джакоза. - София : Б. изд., 1947. - 63 с. ; 17 см
Б-3/Т 643

Тодоров, Тодор Петков

Хагабула : Роман / Тодор П. Тодоров. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 344 с. ; 22 см
Б-3/Р 368

Ранчев, Палми Стоянов

Хаосът в играта на джаги : Роман / Палми Ранчев. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 476 с. ; 21 см

9История

941Б.082.02/Х 78

Христов, Ивайло Христов

Васил Левски : Драмата на избора / Ивайло Христов. - София : Изток-Запад, 2023. - 344,XL с. : с портр. ; 25 см
940/Г 91

Гудев, Петър Тодоров

История на Източния въпрос преди Освобождението на България / Б. Петвеков. - София : Печатница на Тане Пеев, 1908. - IX, 557, XV с. ; 25 см
904/А 52

Алексиев-Хофарт, Александър Петров

Мадарският релеф - код и съдържание / Александър Алексиев-Хофарт ; Рец. Пламен Павлов, Оксана Минаева ; ПРев. Дейвид

Мосъп. - София : Тангра, 2023. - 512 с. : с цв. ил. ; 25 см
941Б.082/А 646

Ангелов, Боян

Марко Балабанов / Боян Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 239 с. : с фотогр. ; 22 см. - (Дълг и чест ; 48)
941Б.085/Б 448

Билярски, Цочо Василев

П. К. Яворов и Тодор Александров : Приятели в живота, съратници в борбата / Цочо Билярски. - София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2004. - 159 с. : със сн. ; 22 см

91География

910.4/Г 701

Господинов, Делян

Пътувай самостоятелно : Как да си организирам екскурзия в чужбина / Дамян Господинов. - София : Тангра, 2023. - 168 с. : с табл., сх. ; 22 см

Октомври 2018

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327/Ф 521
Филчев, Ангел. 1968 : Смазването на Пражката пролет / Ангел Филчев. - София : Ciela, 2018

ИЗКУСТВО

791.44/Б 353
Белмондо, Жан-Пол. Хиляда живота струват повече от един / Жан-Пол Белмондо ; Прев. от фр. Красимир Петров. - София : Колибри, 2018

 

ЧУЖДА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел. Дарба : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. Ралица Ботева. - София : Бард, 2018

820(73)-3/К 977
Къслър, Клайв и др. Черно море / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; [Прев. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2018

839.7-3/Б 165
Бакман, Фредрик. Нещата, които синът ми трябва да знае за света / Фредрик Бакман ; Прев. от шведски Любомир Гиздов. - София : Ciela, 2018

820-3/А 912
Арчър, Джефри. Рогоносецът : Разкази / Джефри Арчър ; [Прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2018

840-3/Г 602
Гоген, Пол. Ноа Ноа / Пол Гоген ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева. - София : Ciela, 2018

820-3/М 792
Могак, Дебора. Най-екзотичният хотел "Мериголд" / Дебора Могак ; Прев. от англ. Анелия Янчева. - София : Ciela, 2018

820/899-3/Д 29
Двубои : [Разкази] / Състав. Джефри Арчър ; [Прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2018820(73)-3/Р 825

Ролинс, Джеймс. Короната на демона / Джеймс Ролинс ; [Прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2018

820/899-3/У 311
Ужас във висините : [Разкази] / Състав. Стивън Кинг, Бев Винсънт ; Прев. Весела Прошкова и др. - София : Плеяда, 2018

820(73)-3/K 841
Конъли, Майкъл. Два вида истина / Майкъл Конъли ; Прев. Иван Златарски. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/Ш 513
Шелдън, Сидни. Непознат в огледалото : Роман / Сидни Шелдън ; [Прев. Магдалена Петрова]. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс. Под кожата ми / Мери Хигинс Кларк ; [Прев. Ивайла Божанова]. - София : ИК Бард, 2014

820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс. Смъртта носи маска за красота : [Разкази] / Мери Хигинс Кларк ; [Прев. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2015

820(73)-3/Б 211
Балдачи, Дейвид. Предатели : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2018

820-3/М 799
Мойс, Джоджо. Все още аз : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ИК Хермес, 2018

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора. Единствена моя любов / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Галина Лозанова. - София : Ciela, 2018

820(73)-3/Ж 715
Жокери 1 / Ред. и състав. Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Ciela, 2018

С-3/Г 565
Глуховски, Дмитрий Алексеевич. Здрач / Дмитрий Глуховски ; Прев. от рус. Антоанета Бежанска. - София : Ciela, 2017

820(73)-3/П 282
Патерсън, Джеймс и др. Магазинът / Джеймс Патерсън, Ричард Диламо ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ciela, 2018

820-3/Г 632
Голдинг, Уилям. Морски обреди / Уилям Голдинг ; Прев. от англ. Мариана Екимова-Мелнишка. - София : Ciela, 2018

894.35-3/А 408
Акман, Беязът. Осман: Любов : Кн. 1 / Беязът Акман ; [Прев. Елен Кирчева]. - София : Ciela, 2018

С-3/Г 565
Глуховски, Дмитрий Алексеевич. Разкази за родината / Дмитрий Глуховски ; Прев. от рус. Васил Велчев. - София : Ciela, 2017

820(73)-3/П 282
Шел, Адам. Рапсодия в Тоскана / Адам Шел ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Ciela, 2018

830-3/Т 869
Троянов, Илия. След бягството / Илия Троянов ; Прев. от нем. Екатерина Войникова. - София : Сиела, 2018

820(73)-3/Ч 497
Чейнани, Соман. Училището за добро и зло : Свят без принцове / Соман Чейнани ; [Прев. от англ. Надя Златкова]. - София : Сиела, 2018

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Б-3/Н 691
Никифоров, Галин Николов. Тяло под роклята : [Роман] / Галин Никифоров. - София : Ciela, 2018

Б-4/Д 602
Димова, Теодора Димитрова. Зове овцете си по име : Християнски есета / Теодора Димова. - София : Ciela, 2018

Б-4/С 702
Станчева, Мариела. Наръчник на бунтаря : За проваляне на часа по математика / Мариела Станчева ; Ил. Виктор Георгиев. - София : Ciela, 2018

Б-3/М 323
Марков, Георги Иванов. Портретът на моя двойник / Георги Марков ; Предг. Светлозар Игов. - София : Ciela, 2018

ИСТОРИЯ

904/Б 853
Буковски, Христо Димитров. В захвата на прикритата цивилизация / Христо Буковски. - София : Ciela, 2018

Ноември 2017

ОБЩ ОТДЕЛ

   10(091)/П 613
Плутарх. Нравствени съчинения : Забележителни дела и думи / Плутарх ; Прев. от старогр. Петя Янева, Виолета Герджикова . - София : Ерго, 2017

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

   323С/Г 653
Горбачов, Михаил. Новата Русия / Михаил Горбачов ; Прев. от рус. Емилия Попова. - София : Ciela, 2017

   327/Б 618
Болшаков, Владимир. Сблъсъкът на цивилизациите : Войната за създаване на Световен халифат / Владимир Болшаков ; Прев. Петя Талева. - София : Паритет, 2017

   330.1/К 534
Кехоу, Джон. Успехът на парите : Впрегнете ума си, за да постигнете успех / Джон Кехоу ; Прев. Петя Петрова. - София : Fenix design, 2005

   355/359/К 78
Колев, Ивомири др. Българската бойна слава / Ивомир Колев, Мартин Чорбаджийски, Владислав Карагеоргиев. - София : Ciela, 2017

ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА

   37.01/К 79
Колоросо, Барбара. Тормоз в училище : Насилникът, жертвата и наблюдателят / Барбара Колоросо ; Прев. Весела Ангелова. - София : СофтПрес, 2017

   371/М 876
Монтесори, Мария. Попиващият ум / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджива-Стойчева. - [София] : Асеневци, 2017

   372.3/З-171
Загвоздкин, Владимир Константинович. Валдорфската детска градина : В съзвучие с природата на детето / Владимир Константинович Загвоздкин ; Прев. Таня Цолова. -  В. Търново : Асеневци, 2017

МЕДИЦИНА

   613/И 22
Иванова, Александра. Размерът има значение 2 : Наръчникът / Александра Иванова. - София : Millenium, 2017

   613/С 583
Спок, Бенджамини др. Грижи за бебето и детето / Бенджамин Спок,  Робърт Нийдълман ; Прев. от англ. Надежда Розова, Ирина Манушева. - 9. изд. - Пловдив : Хермес, 2017

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. ТЕХНИКА

   623.1/.7/Х 272
Харизанов, Йордан. Ядреното оръжие : история и политика / Йордан Харизанов. - [София] : Lexicon, 2017. - (Научно-популярна литература)

ИЗКУСТВО

   791.44/Б 898
Бута, Елизавета. Катрин Деньов : Моята неустоима красота / Елизавета Бута ; Прев. Наташа Стоянова. - София : Паритет, 2017

   791.44/Р 997
Рязанов, Елдар. Незавършена равносметка / Елдар Рязанов ; Прев. от рус. Светлана Панчева. - [София] : Рива, 2010

СПОРТ. ИГРИ

   796.3/Ш 34
Шарапова, Марияи др. Неудържима : Моят живот досега. - Пловдив : Хермес, 2017

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

   820/К 87
Кот, Ян. Шекспир нашият съвременник / Ян Кот ; [Предг. Калина Стефанова ; Прев. от англ. Аглика Маркова ; Прев. на стих. Кристин Димитрова]. - София : ИК Бард, 2017

   82Б/Д 585
Димитров, Николай. Владимир Зарев : Литературна анкета / Николай Димитров. - Пловдив : Хермес, 2017

   82Б/П 336
Пелева, Инна. Георги Марков. Снимки с познати / Инна Пелева. - [София] : Кралица Маб, 2017

   82Б/П 336
Пелева, Инна. Георги Марков. Снимки с познати / Инна Пелева. - [София] : Кралица Маб, 2017

   82Б.09/И 784
     Йордан Йовков : Архив / Състав. и предг.  Донка Билярска, Василена Билярска ; Ред. Вера Гьорева. - София : Изток-Запад, 2017

ГЕОГРАФИЯ

   908/К 132
Кадийска, Таняи др. София : Енциклопедия / Таня Кадийска, Елена Блажева, Мариана Савова. - София : Книгоиздателска къща Труд, ^b2017

ИСТОРИЯ

   941Б/Р 128

Радев, Симеон Трайчев. По пътеките на историята : Неиздаван ръкопис / Симеон Радев ; Предг., състав. и ред. Ива Бурилкова, Цочо Билярски. - София : Skyprint, 2017

   941Б.088/Р 128
Радев, Симеон Трайчев. Строителите на съвременна България : неиздаден ръкопис : книга 1 и 2 / Симеон Радев ; Състав., ред. Ива Бурилкова, Цочо Билярски. - София : Skyprint, 2015

   941С.081/.083/Г 499
Гипиус, Зинаида. Петербургски дневници 1914-1919 / Зинаида Гипиус ; Прев. Ася Григорова. - [София] : Прозорец, 2017

   941С.084/.088/Б 591
Бойд, Дъглас. Октомврийската революция : истината за революцията, която промени света / Дъглас Бойд ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Ciela, 2017

   941С.084/.088/С 898
Суейн, Джефри. Кратка история на руската революция / Джефри Суейн ; Прев от англ. Светлана Дичева. - София : Унискорп, 2017. - (Поредица Кратка история)

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   820(73)-3/Б 386
Бери, Стив. Изчезналият орден : Роман / Стив Бери ; Прев. от англ. Боян Дамянов. - София : Обсидиан, 2017

   820(73)-3/Б 787
Браун, Сандра. Здравей, тъма : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Мария Донева. - София : Коала, 2003. - (Библиотека Любов и съдба)

   820(73)-3/К 541
Кинг, Стивън. То : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Любомир Николов. - София : Бард, 2017
Ч. 1. – 2017
Ч. 2. – 2017
   820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс. Никога повече сама / Мери Хигинс Кларк ; [Прев. от англ. Ивайла Божанова]. - София : ИК Бард, 2017

   820(73)-3/М 216
Малерман, Джош. Червеното пиано / Джош Малерман ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - [София] : Deja book, 2017

   820(73)-3/Ч 165
Чайлд, Линкълн. Вълче пълнолуние / Линкълн Чайлд ; [Прев. от англ. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2017. - (Кралете на трилъра)

   820(73)-3/Ш 48
Шоу, Ъруин. Младите лъвове / Ъруин Шоу ; Прев от англ. Бистра Винарова, Юлий Генов. - София : Ciela, 2017

   820(73)-94/Б 759
Брайсън, Бил. Животът и времето на Хлапето Мълния / Бил Брайсън ; Прев. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2017

   820(94)-3/Х 968
Хърн, Лиан. Сага за Шиканоко / Лиан Хърн ; [Прев. от англ.]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2017
Кн. 1. Императорът на осемте острова / Прев. от англ. Жана Тотева. – 2017
Кн. 2. Властелинът на Тъмната гора / Прев. от англ. Жана Тотева. - 2017

   Б-1/С 311
Секулов, Александър. Море на живите : Стихове / Александър Секулов. - София : Изток-Запад, 2016

   820-3/Ф 691
Фолет, Кен. Мъжът от Санкт Петербург / Кен Фолет ; [Прев. от англ. Боряна Даракчиева]. - София : Артлайн Студиос, 2015

   820-3/Х 268
Харди, Томас. Две сини очи / Томас Харди ; Прев. от англ. Ваня Томова. - София : Апостроф, 2017

   820-3/К 908
Кристи, Агата. Убийство в Ориент Експрес : [Кримин. роман] / Агата Кристи ; [Прев. от англ. Александър Хрусанов]. - София : ЕРА, 2017

   820-3/Г 635
Голзуърди, Джон. Човекът от Девън : Повести и разкази / Джон Голзуърди ; Прев. от англ. Емил Минчев. - София : Персей, 2017

   820/899-3/Р 555
Речите, които промениха света / [Състав. София Петрова ; Прев. Анелия Димитрова и др.]. - София : Millenium, 2015

   830-3/Б 826
Бронски, Алина. Последната любов на баба Дуня / Алина Бронски ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Ciela, 2017

   839.3-3/М 879
Моор, Маренте де. Нидерландската дева : Роман / Маренте де Моор ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   839.6-3/Л 882
Лунд, Емил Б. Норвежки скъпоценности : Роман / Емил Б. Лунд ; Прев от норв. Калина Димитрова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   840-3/В 561
Виган, Делфин дьо. По действителен случай : [Роман] / Делфин дьо Виган ; Прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2017

   840-3/Д 981
Дюма, Александър. Цезар / Александър Дюма ; Прев. от фр. Силвия Колева. - София : Труд, 2017. - (Световна класика. Приключения)

   840-3/Ш 785
Шмит, Ерик-Еманюел. Човекът, който виждаше отвъд лицата / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от фр. Гриша Атанасов. - София : ЕРА, 2017

   850-3/А 639
Амури, Лоренцо. Спиране на дишането : Роман / Лоренцо Амури ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова. - София : Персей, 2017

   859.0-3/М 733
Михаеску, Джиб. Рускинята : Роман / Джиб Михаеску ; Прев. от рум. Христо Боев. - София : ИК Персей, 2017. - (Световна класика)

   859.0-3/Ч 732
Чесеряну, Руксандра. Ангелус : Роман / Руксандра Чесеряну ; Прев. от рум. Христо Боев. - София : ИК Персей, 2017

   860(85)-3/В 222
Варгас Льоса, Марио. Квартал Петте кьошета : [Роман] / Марио Варгас Льоса ; Прев. от исп. Емилия Юлзари. - [София] : Колибри, 2017

   860(861)-3/Г 238
Гарсия Маркес, Габриел. Спомен за моите тъжни проститутки : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : Лъчезар Минчев, 2017

   860-3/А 814
Арбол, Виктор дел. В навечерието на почти всичко / Виктор дел Арбол ; Прев. от исп. Мариана Китипова. - София : Изток-Запад, 2017

   869.0-3/С 202
Сарамаго, Жозе. Двойникът : [Роман] / Жозе Сарамаго ; Прев. от португ. Илияна Чалъкова. - София : ИК Колибри, 2017. - (Съвременна европейска проза)

   877.4-3/Ц 68
Цитас, Макис. Бог ми е свидетел : Роман / Макис Цитас ; Прев. от гр. Здравка Михайлова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   885.0-3/Х 939
Хулова, Петра. Помен за баба ми : Роман / Петра Хулова ; Прев. от чеш. Деница Дабаджиева. - София : Персей, 2017

   885.0-3/Ш 765
Шмаус, Мартин. Момиче, разпали огънчето : Роман / Мартин Шмаус ; Прев. от чеш. Красимир Проданов. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   886.1-3/Т 616
Тишма, Слободан. Стаята на Бернарди : Роман / Слободан Тишма ; Прев от сръб. Таня Попова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   886.6-3/П 571
Плавевски, Владимир. Комита : Роман / Владимир Плавевски ; Прев. Таня Попова. - София : ИК Персей, 2017

   886.6-3/С 715
Старова, Луан. Балканвавилонци : Роман / Луан Старова ; Прев. от [макед.] Таня Попова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   895.7-3/Б 253
Банди. Забранени итории от Северна Корея / Банди ; Прев. от англ. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2017

   896(64)-3/Ш 42
Шах, Тахир. В хиляда и една нощи / Тахир Шах ; Прев. Мая Люцканова-Куне. - София : КАМ - 3 - Мая Люцканова, 2013

   896(64)-3/Ш 42
Шах, Тахир. Къщата на халифа : Една година в Казабланка / Тахир Шах ; Прев. Мая Люцканова-Куне. - Барака : София, 2017

   896(64)-3/Ш 42
Шах, Тахир. Парижки синдром / Тахир Шах ; Прев. Мая Люцканова-Куне. - София : Барака, 2015

   896(64)-3/Ш 42

Шах, Тахир. Чиракът на магьосника / Тахир Шах ; Прев. Мая Люцканова-Куне. - София : Барака, 2015

   Б-4/Х 157
Хаджийски, Иван. Откъде започнахме : Неизвестни ръкописи / Иван Хаджийски ; Състав. Тони Николов. - София : Рива, 2017

   Б-94/С 833
Стоянов, Захарий. Априлското въстание : Из "Из записки по българските въстания" / Захарий Стоянов. - Пловдив : Хермес, 2017

   Б-1/А 491
Алгафари, Мадлен. Пътят на сърцето / Мадлен Алгафари. - [София] : Алгафари ООД, 2017

   Б-1/Л 368
Левчев, Владимир. Любов на площада : Избрано / Владимир Левчев. - Пловдив : Жанет 45, 2017

   Б-3/П 255
Пасков, Виктор Маринов. Балада за Георг Хених / Виктор Пасков. - София : Ciela, 2017

   Б-3/П 255
Пасков, Виктор Маринов. Германия, мръсна приказка / Виктор Пасков. - София : Ciela, 2017

   Б-3/С 849
Страшимиров, Антон Тодоров. Хоро : Исторически роман / Антон Сташимиров. - [София] : Lexicon, 2017. - (Класическа българска проза)

   Б-3/И 521

Илиев, Андрея Илиев. Лошо момче : Роман / Андрея Илиев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/С 733
Статков, Никола Илиев. Така живях : 85 стъпки от люлката : Литературна автобиография / Никола Статков. - София : Унискорп, 2017. - (Поредица Избрано за вас)

   Б-3/В 513
Веселинов, Искрен. Черният гмурец / Искрен Веселинов. - Русе : Ахат, 2014

   Б-3/Д 641
Дичева, Светлана. Разкази от черен шоколад / Светлана Дичева. - София : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/И 212
Иванов, Иван. Старият мръсник си го връща : Разкази / Иван Иванов. - София : Изида, 2017

   Б-3/М 768
Мишев, Георги. Матриархат : Избрани разкази и новели / Георги Мишев. - Пловдив : Хермес, 2017]

   Б-3/Н 702. Обич : [Повест] / Ивелина Радионова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   Б-3/С 308
Седларска, Веселина. България за начинаещи : Джаз сюжети и портрети / Веселина Седларска. - София : Ciela, 2017

   Б-4/Г 236
Гарелов, Иван. Ще ни побъркат : Вторият живот на написаното 1989-2017 / Иван Гарелов. - София : Ciela, 2017

   Б-9/С 822
Стоичков, Румен Димитров. Сърце на длан / Румен Стоичков. - София : Изток-Запад, 2017

   Б-94/Ч 837
Чипориков, Борислав. Любов под знака на сърп и чук : Живот на ръба на една пропаст / Борислав Чипориков. - София : Слънце, 2017

   Б-9/П 471
Петров, Валери Нисимов. Книга за Китай : [Пътепис] / Валери Петров. - София : Вакон, 2017. - (Пътешествия и приключения)

   С-3/П 944
Пушкин, Александър Сергеевич. Повести на Белкин. Дама пика. Капитанската дъщеря / А. С. Пушкин ; Прев. от рус. Симеон Владимиров, Атанас Далчев, Константин Константинов. - [София] : Колибри, 2017

   С-4/А 522
Алексиевич, Светлана. Време секънд хенд / Светлана Алексиевич ; Прев. от рус. Ангелина Александрова, Тонка Монова ; [Предг. Тонка Монова]. - [София] : Paradox, 2016

Октомври 2017

 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

   152/А 596
Алън, Робърт
     Личностни тестове : Оценете личността си : емоции, умения, силни и слаби страни / Робърт Алън ; Прев. Мария Йоцова. - София : Книгомания, 2017

   156/Х 588
Ходоровски, Алехандро
     Танцът на реалността : Психомагия и психошаманизъм / Алехандро Ходоровски ; Прев. от исп. Десислава Антова. - София : ИК Колибри, 2017

   156/Л 83
Лор, Жулиет
     Рене Мей : Посланикът на ангелите / Жулиет Лор ; [Прев. Захари Омайников]. - София : Джей Ей Ем Джи Букс, 2017

   156/Л 83
Лор, Жулиет
     Рене Мей : Рицарят на ангелите / Жулиет Лор ; [Прев. Лили Енева]. - София : Клуб 8 ЕООД, 2017

   162/С 979
Сьоренсен, Рой
     Колекция от философски куриози : Сборник със загадки, странни случаи, мистерии и двусмислици / Рой Сьоренсен ; [Прев. Камен Велчев]. - София : Книгомания, 2017

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

   32/М 197
Макрон, Еманюел
     Революция : Битката ни за Франция / Еманюел Макрон ; Прев. от фр. Венелин Митев. - София : Слънце, 2017

   323/Т 792
Трад, Руслан
     Убийството на една революция / Руслан Трад. - София : Ciela, 2017

 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. ТЕХНИКА

   608/П 567
Пицути, Марко
     Забранената еволюция : Отвъд официалната истина / Марко Пицути ; [Прев. Таня Цанева-Борси]. - [София] : Атеа, 2017. - (Поредица Какво скриха от нас)

МЕДИЦИНА

   613/Б 802
Брег, Пол Чаписи др.
     Чудото на гладуването : Доказано през вековете : За физическо, умствено и духовно обновление / Пол Брег, Патриша Брег ; Прев. Ваня Илиева ; Предг. Лидия Ковачева. - София : Скорпио ви, 2017. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   613/Р 154
Радков, Лазар
     Яж шоколад и отслабвай / Лазар Радков. - София : Ciela, 2017

 ИЗКУСТВО

   792/Р 129
Радева, Емилия
     Ние, артистите : Хроника на един живот с най-големите имена на киното и театъра в България / Емилия Радева ; [Предг. Георги Тошев]. - София : Книгомания, 2017. - (Любимци на публиката)

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   820(73)-3/Г 849
Гришам, Джон
     Остров Камино : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2017

   820(73)-3/М 191
Макгуайър, Джейми
     Красиво изкупление / Джейми Макгуайър ; [Прев. Даниела Гамова]. - [София] : Прозорец, 2017

   820(73)-3/М 409
Мафи, Тахере
     Възпламени ме / Тахере Мафи ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт, 2015

   820(73)-3/М 409
Мафи, Тахере
     Разнищи ме / Тахере Мафи ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт, 2015

   820(73)-3/С 361
Силва, Даниъл
     Черната вдовица : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Елена Кодинова. - Пловдив : ИК Хермес, 2017. - (Мегаселър)

   820(73)-3/Ю 23
Юн, Никола
     Всичко, всичко : [Роман] / Никола Юн ; Прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2017

   820(94)-3/Х 968
Хърн, Лиан
     Сага за Шиканоко / Лиан Хърн ; [Прев. от англ.]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2017

820(94)-312.9

Кн. 2. Властелинът на Тъмната гора / Прев. от англ. Жана Тотева. - 2017

   820-3/Б 26
Бар, Емили
     Единственият спомен на Флора Банкс / Емили Бар ; Прев. Илияна Бенова-Бени. - София : Кръгозор, 2017

   820-3/Ф 835
Фрийман-Митфорд, Алджърнън
     Истории от стара Япония / Алджърнън Фрийман-Митфорд ; Подб. и прев. от англ. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2017

   830-3/Р 51
Ремарк, Ерих Мария
     Гам : [Роман] / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от нем. Диана Диманова. - София : Ciela, 2017

   850-3/Г 183
Галдино, Диего
     Сутрешно кафе в Рим / Диего Галдино ; Прев. Теодора Голиванова. - София : Кръгозор, 2017

   Б-3/К 286
Карабашлиев, Захари
     Хавра : Роман / Захари Карабашлиев. - София : Ciela, 2017

   Б-3/Е 641
Енев, Деян
     Клането на петела : Разкази / Деян Енев. - 2. изд. - София : Рива, 2017

 ИСТОРИЯ

   930/Н 748
Николов, Страцимир
     Курс по обща култура : Ч. 1-2 / Страцимир Николов. - София : Наука и изкуство, 2017
Ч. 1. – 2017
Ч. 2. – 2017

Септември 2017

ОБЩ ОТДЕЛ

   008/М 702
Митев, Венелин Иванов
     Българи, за които говори светът / Венелин Митев ; [Предг. Ирина Дойчева]. - София : Книгомания, 2017

ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

   152/К 856
Корно, Ги
     Отсъстващи бащи, изгубени синове : По следите на изгубената мъжка идентичност / Ги Корно ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2017

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

   339/Л 636
Линдстрьом, Мартин
     Биология на купуването / Мартин Линдстрьом ; Прев. от англ. Ралица Дерилова ; [Предг. Пако Ъндърхил]. - София : Изток-Запад, 2011

   339/Л 357
Левинсън, Джей Конради др.
     Партизански маркетинг : Който го е страх от печалби, да не влиза в джунглата / Джей Конрад Левинсън, Джийни Левинсън, Ейми Левинсън ; Прев. от англ. Мария Николова. - София : Изток-Запад, 2011

   342Б/В 801
Войников, Иван
     История на българските държавни символи / Иван Войников. - В. Търново : Абагар, 2017

61 МЕДИЦИНА

   615.8/М 207
Малахов, Генадий Петрович
     Чудото на лечебното гладуване : Енциклопедия - теория и практика. Авторски учебник / Г. П. Малахов ; [Прев. от рус. Станислава Миланова]. - [София] : ИК Здраве и щастие, 2017

 ДОМАКИНСТВО

   64/П 972
Първанова, Мариана
     Бохемските кафенета на соца / Мариана Първанова. - София : ИК Гутенберг, 2017

 УПРАВЛЕНИЕ

   658.6/А 654
Андерсън, Крис
     Дългата опашка : Защо бъдещето на бизнеса е в продаването по малко от повече: Популярност, нишови продукти / Крис Андерсън ; Прев. от англ. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2009. - (Библиотека Бизнес)

 ИЗКУСТВО

741.5/Б 435
Бешков, Илия
     С рисунката правя човеци : [Албум] / Илия Бешков ; [Състав. Красимир Илиев, Савка Чолакова ; Предг. Савка Чолакова]. - София : Изток-Запад, 2017

   791.44/К 877
Кочев, Тед
     Моят живот в киното : Режисьорска версия / Тед Кочев ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2017. - (Библиотека Амаркорд)

   791.44/С 22
Сбалшеро, Гийом
     Срещи с Моника Белучи : Гласът на една свободна жена ! / Гийом Сбалшеро ; [Прев. Балчо Балчев]. - София : ИК Бард, 2017

   791.44/Х 231
Халачев, Любомир
     Изкуството да бъдеш продуцент / Любомир Халачев. - София : ИК Колибри, 2017

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТИРАТУРА

   Б-1/Л 731
Личева, Амелия
     Зверски кротка / Амелия Личева. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-1/М 314
Маринова, Катя
     Очите на Катерина : Поезия / Катя Маринова ; [Худ. Радослав Коцев]. - [София] : Lexicon, 2017

   Б-1/Х 259
Хапсали, Катерина
     През девет планини : Стихотворения / Катерина Хапсали ; [Худ. Дима Дамянова]. - София : ИК Колибри, 2017

   Б-2/М 768
Мишев, Георги
     Първични суровини / Георги Мишев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-2/М 768
Мишев, Георги
     Първични суровини / Георги Мишев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/П 203
Панчелиев, Росен
     Адютант на Богородица : Роман / Росен Панчелиев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/Р 274
Райкова, Венета
     Вендета / Венета Райкова. - София : Enthusiast, 2017

   Б-3/Т 532
Терзийски, Николай
     Отлъчване / Николай Терзийски. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2017

   Б-3/Т 723
Тонев, Емил Антонов
     Граница : Роман. Новели : Огледало. Завеса. Едем. Сомбреро / Емил Тонев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/Т 771
Тошев, Тошо Николов
     Политическа орда : Роман / Тошо Тошев. - София : Enthusiast, 2017

   Б-3/И 521
Илиев, Андрея Илиев
     Сбогом, Агата Кристи : Роман / Андрея Илиев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/Г 37
Георгиев, Иво
     Дневникът на кралския гъделичкар : Разкази / Иво Георгиев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-3/Г 701
Господинов, Георги Георгиев
     Сляпата Вайша / Георги Господинов ; Худож. Теодор Ушев. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2017

   Б-3/Е 225
Евтимова, Здравка Василева
     Юлски разкази / Здравка Евтимова. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2017

   Б-3/К 455
Касимова-Моасе, Мария
     Близки срещи със смесени чувства : Истории с бележки под линия / Мария Касимова-Моасе ; [Предг. Георги Тошев]. - София : ИК Колибри, 2017

   Б-3/Л 354
Леви, Ирен
     Хмутовете / Ирен Леви. - София : Класика и Стил ООД, 2017

   Б-3/С 834
Стоянова, Оля
     Висока облачност : Разкази / Оля Стоянова. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2017

   Б-3/Т 723
Тонев, Емил Антонов
     Граница : Роман. Новели : Огледало. Завеса. Едем. Сомбреро / Емил Тонев. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

   Б-4/А 646
Ангелов, Златко
     Литература на края на света : Критически есета / Златко Ангелов. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

ЧУЖДА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   820(71)-3/Г 92
Гуланд, Сандра
     Кралицата в сянка / Сандра Гуланд ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2017

   820(73)-3/Д 534
Дивър, Джефри Уилдс
     Композитора / Джефри Дивър ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : Ера, 2017. - (Ератрилър)

   820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс
     Сърце назаем / Мери Хигинс Кларк ; Прев. Ивайла Божанова. - София : ИК Бард, 2009

   820(73)-3/К 638
Клеър, Касандра
     Адски устройства / Касандра Клеър ; [Прев. от англ. ез.]. - София : Ибис, 2011
Кн. 3. Принцеса с часовников механизъм / Прев. Вера Паунова. - 2013

   820(73)-3/К 941
Купър, Глен
     Покана за задгробен живот / Глен Купър ; [Прев. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2017. - (Кралете на трилъра)

   820(73)-3/Л 461
Леон, Дона
     Смърт в чужда страна : Вторият случай на комисар Гуидо Брунети / Дона Леон ; [Прев. от англ. Мариана

   820(73)-3/М 416
Махмуди, Махтоб
     Най-сетне свободна ! : Разказът на дъщерята / Махтоб Махмуди ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - София : ИК Емас, 2015

   820(73)-3/Р 589
Ригс, Рансъм
     Приказки за чудатите / Рансъм Ригс ; Под ред. на Милърд Нълингс ; Ил. Ендрю Девидсън ; [Прев. от англ. Юлиян Стойнов]. - София : ИК Бард, 2017

   820(73)-3/С 138
Саенц, Бенджамин Алире
     Аристотел и Данте откриват тайните на Вселената / Бенджамин Алире Саенц ; Прев. от англ. Деница Райкова. - [София] : Deja book, 2017

   820(73)-3/С 309
Сейгън, Карл
     Контакт / Карл Сейгън ; [Прев. от англ. Валери Русинов]. - София : ИК Бард, 2017

   820(73)-3/С 457
Слотър, Карин
     Красиви момичета / Карин Слотър ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : ИК Колибри, 2017. - (Съвременни трилъри)

   820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел
     Опасни игри / Даниел Стийл ; [Прев. от англ. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2017. - (DS)

   820(73)-3/Х 277
Харис, Томас
     Ханибал / Томас Харис ; Прев. от англ. Владимир Германов. - [2.] изд. - София : ИК Колибри, 2013

   820(73)-3/Ш 88
Шоу, Ъруин
     Луси Краун : [Роман] / Ъруин Шоу ; [Прев. от англ. Валентин Кръстев]. - София : ИК Бард, 2017

   820(73)-8/М 343
Мартин, Джордж Р. Р.
     Тирион Ланистър - мъдрият шегобиец / Джордж Р. Р. Мартин ; [Ил. Jonty Clark ; Прев. от англ.]. - София : ИК Бард, 2017

   820(73)-9/Л 569
Лийминг, Линда
     Омъжена за Бутан : Как открих себе си в Земята на Дракона / Линда Лийминг ; Прев. от англ. Десислава Сотирова. - София : Вакон, 2017. - (Пътешествия и приключения)

   820(94)-3/Р 706
Робъртс, Грегъри Дейвид
     Сянката на планината : [Роман] / Грегъри Дейвид Робъртс ; [Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата]. - София : Zамония, 2017

   820-3/Г 237
Гарланд, Алекс
     Плажът / Алекс Гарланд ; [Прев. от англ. Албена Левакова]. - 2. изд. - Пловдив : Алма, 2017

   820-3/Н 484
Нейно Кралско Височество Принцесата на Кент
     Кралица на четири кралства / Нейно Кралско Височество Принцесата на Кент ; [Прев. Деница Райкова]. - София : Еднорог, 2017

   820-3/Д 837
Дохърти, Пол К.
     Домът на гарваните / Пол Дохърти ; Прев. от англ. Мариана Димитрова. - София : Еднорог, 2017

   820-3/Ф 728
Форсайт, Фредерик
     Ветеранът : Quintet / Фредерик Форсайт ; [Прев. от англ. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2017. - (Кралете на трилъра)

   830-3/Б 268
Баро, Никола
     Кафенето на малкото чудо : Роман / Никола Баро ; Прев. от нем. Людмила Костова. - София : Enthusiast, 2017

   830-3/К 544
Кинкел, Таня
     Мандухай : Великата царица на монголците / Таня Кинкел ; Прев.от нем. Величка Стефанова. - София : ИК Емас, 2017

   859.0-3/С 30
Себастиан, Михаил
     Произшествието : Роман / Михаил Себастиан ; Прев. от рум. [и предг.] Христо Боев. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

   839.7-3/Г 792
Гребе, Камила
     Върху тънък лед / Камила Гребе ; [Прев. от швед. Юлия Чернева]. - София : Ера, 2017

   840-1/Л 284
Лафонтен, Жан дьо
     [Тридесет и три] 33 Басни : Лафонтен ; [Прев. от фр. и предг. Галин Йорданов ; Ил. Елза Костадинова]. - София : ИК Веси, 2017

   840-3/К 399
Карер, Еманюел
     Истории, различни от моята / Еманюел Карер ; Прев. от фр. Анна Ватева. - София : ИК Колибри, 2017. - (Съвременна европейска проза)

   840-3/М 341
Мартен-Люган, Анес
     Все още чувам тази музика : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; [Прев. от фр. Весела Шумакова]. - София : Ера, 2017

   840-3/М 987
Мюсо, Гийом
     Да уловиш мига : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2017. - (Magica)

   840-3/П 179
Панкол, Катрин
     Красив имидж / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Албена Шарбанова. - София : ИК Колибри, 2017

   859.0-8/Б 478
Бландиана, Ана
     Населена от думи : Поезия, проза, диалози / Ана Бландиана ; [Прев. и предг. Огнян Стамболиев]. - [София] : Deja book, 2017

   891.62-3/Р 299
Райън, Донал
     Сърце на вятъра / Донал Райън ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : ИК Колибри, 2017

   894.35-3/Ш 41
Шафак, Елиф
     Трите дъщери на Ева / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Егмонт, 2017

   895.6-3/О-34
Огава, Йоко
     Любимата формула на професора : [Роман] / Йоко Огава ; Прев. от япон. Маргарита Укегава. - София : ИК Колибри, 2017

   899(910)-3/К 942
Курняван, Ека
     Хубостта е рана / Ека Курняван ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : ИК Колибри, 2017

   С-3/А 129
Абгарян, Нарине
     Манюня : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2017

ИСТОРИЯ

   930/Х 707
Хотън, Брайън
     Откраднати съкровища : Откриването на изгубени богатства, потънали кораби, затрупани подземия и други забравени артефакти / Брайън Хотън ; [Прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2017

   931/З-313
Занд, Шломо
     Изобретяването на еврейския народ / Шломо Занд ; Прев. от англ. Росен Люцканов. - 2. изд. - София : БГкнига, 2017

Август 2017

НОВИ ЗАГЛАВИЯ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ"

ОБЩ ОТДЕЛ

   07/П 936
Пунчев, Петър
     Вие сте тук / Петър Пунчев ; [Предг. Василий Димов]. - София : Захарий Стоянов, 2017

ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

   10/О-741
Ортега-и-Гасет, Хосе
     Съчинения : Т. 1 - / Хосе Ортега и Гасет ; [Прев. Боряна Цонева и др.]. - София : Захарий Стоянов, 2016. - (Поредица Философия и човек)
Т. 1. Бунтът на масите и други студии от 1923 до 1940 г.. - 2016

   13/Г 257
Гачев, Георгий Дмитриевич
     Космософията на Русия и портрети на националните светове / Георгий Гачев ; Прев. от рус. Марта Владова. - София : Захарий Стоянов, 2016

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

   39/Л 354
Леви-Строс, Клод
     Структурална антропология : В 2 т. / Клод Леви-Строс ; Прев. от фр. Недка Капралова. - София : Захарий Стоянов, 2015. - (Поредица Философия и човек)

39/Д 938
     Духът и битът на българина 1850-1950 : Кодиак филм : [Документален филм в 4 серии] / [Състав. Любомир Халачев ; Прев. на англ. ез. Дейвид Мосъп] = The spirit and life of the bulgarian people 1850-1950 : Kodiak film / [Ed. Lubomir Halatchev ; Transl. David Mossop]. - София : Захарий Стоянов ; София : Кодиак филм, 2017

ИЗКУСТВО

   73/76/М 738
Михайлов, Христо
     Митологични сюжети / Христо Михайлов. - София : Захарий Стоянов, 2017

   76/Б 261
Бараковски, Христо Спасов
     Рисунки + / Христо Бараковски ; [Предг. Иван Гранитски ; Послесл. Иван Маразов]. - София : Захарий Стоянов, 2017

   75/М 323
Марков, Стефан
     Музей под водата / Стефан Марков. - София : Захарий Стоянов, 2017

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

   82С/А 773
Анчев, Панко Кирилов
     В зоната на разпада : Романите на Ф. М. Достоевски / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2017

ИСТОРИЯ

   941Б.02/.03/А 646
Ангелов, Димитър Симеонов
     Презвитер Козма и беседата му против богомилите / Димитър Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.084/С 835
Стоянович, Петър
     Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886-1887) : Солисти и статисти - от Батенберг до Кобург - с поглед върху медийното им отразяване / Петър Стоянович. - София : Захарий Стоянов, 2017

   941Б.06/Д 579
Димитров, Божидар Георгиев
     Петър Богдан Бакшев / Божидар Димитров. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест ; 7)

   941Б.084/.086/Я 185
Яворов, Пейо Крачолов
     Гоце Делчев / Пейо Яворов. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.02/.03/О-335
Овчаров, Николай Димитров
     Цар Иван Шишман - защитникът на отечеството : Историко-археологическо изследване / Николай Овчаров. - София : Захарий Стоянов, 2016. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.02/.03/О-335
Овчаров, Николай Димитров
     Цар Калоян пълководецът / Николай Овчаров. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.06/Р 293
Райчевски, Стоян Чилов
     Момчил войвода / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.082/К 45
Касабова, Благовеста
     Баба Тонка : Животоописание / Благовеста Касабова. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.02/.03/Н 742
Николов, Георги Н.
     Цар Самуил / Георги Н. Николов. - София : Захарий Стоянов, 2016. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.02/.03/Р 431
Рашев, Рашо
     Цар Симеон Велики (893-927) : Щрихи към личността и делото му / Рашо Рашев ; [Увод. бел. Васил Гюзелев]. - София : Захарий Стоянов, 2016. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.02/.03/Д 781
Дончев, Антон Николови др.
     Хан Тервел - спасителят на Европа / Антон Дончев, Васил Гюзелев ; [Ил. Васил Горанов]. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.082/К 861
Косев, Константин
     Панайот Хитов : Живот и революционна дейност / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест)

   941Б.082.1/Я 541
Янев, Симеон
     1876 : за робското в робството и свободата в разлома / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2016

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   820(73)-3/Л 822
Лондон, Джек
     Дивото зове : Повест / Джек Лондон ; Прев. от англ. Сидер Флорин. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Арго)

   820-1/Ш 52
Шели, Пърси Биш
     Ездач на бури / Пърси Биш Шели ; Прев. от англ. Цветан Стоянов, Илия Люцканов ; [Предг. Цветан Стоянов]. - София : Захарий Стоянов, 2017

   875-3/Е 385
Езоп
     Басни / Езоп ; Прев. от старогр., [предг.] Тодор Сарафов. - София : Захарий Стоянов, 2015

   Б(081)/С 833
Стоянов, Захари
     Съчинения : В 8 т. : Т. 1 - / Захарий Стоянов. - София : Захарий Стоянов, 2016
Т. 6. Властта е сладко коренче! : публицистика 1886-1888 / Захарий Стоянов ; Състав. Тодор Ташев]. - 2017

   Б-1/Г 775
Гранитски, Иван
     Гласът на тишината / Иван Гранитски ; [Худож. Ивайло Мирчев]. - София : Захарий Стоянов, 2016

   Б-1/Е 224
Евтимов, Евтим
     Приказка : Последни стихотворения / Евтим Евтимов. - София : Захарий Стоянов, 2016. - (Съвременна българска поезия)

   Б-1/Л 368
Левчев, Любомир Спиридонов
     Самосън / Любомир Левчев ; [Послесл. Иван Гранитски]. - София : Захарий Стоянов, 2017

   Б-3/Д 781
Дончев, Антон Николов
     Странният рицар на свещената книга / Антон Дончев. - [Ново прераб. и доп. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Българска класика)

   Б-3/Д 781
Дончев, Антон Николов
     Сянката на Александър Велики / Антон Дончев. - София : Захарий Стоянов, 2016

   Б-3/Т 257
Талев, Димитър
     Усилни години : Роман / Димитър Талев. - София : Захарий Стоянов, 2016

   Б-3/С 265
Свинтила, Владимир
     Вълшебни приказки от средновековна София (Чаршията на златарите) / Владимир Свинтила. - София : Захарий Стоянов, 2017

   Б-4/А 651
Андасаров, Петър Георгиев
     [Произведения] : Кн. 1 - 2 / Петър Андасаров. - София : Захарий Стоянов, 2016
Кн. 1. Бягащи хоризонти : Публицистика. – 2016
Кн. 2. Цветно време : Есеистика. - 2017

   Б-4/К 946
Куфов, Георги Христов
     Парадокси на демокрацията / Георги Куфов. - София : Захарий Стоянов, 2016

   Б-94/С 265
Свинтила, Владимир
     Забравена София / Владимир Свинтила. - София : Захарий Стоянов, 2017

      С-3/Г 605

Гогол, Николай Василиевич
     Мъртви души : Поема / Николай Василиевич Гогол ; Прев. от рус. Димитър Подвързачов ; [Ил. А. Агин, Е. Бернарски]. - София : Захарий Стоянов, 2016

Юни 2017

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

330.1/Б 773
Брансън, Ричард
Бизнес отвъд ограниченията / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : AMG publishing, 2016

330.1/Б 773
Брансън, Ричард
Бизнесът на бъдещето / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG publishing, 2017

330.1/Б 773
Брансън, Ричард
Майната му! Да го направим! : Уроците на живота ми / Сър Ричард Брансън ; Прев. от англ. Жени Кръстева. - 2. изд. - София : AMG publishing, 2014

398Б/П 846
Празници и обреди на българина : Кога и как празнува българинът ; Календарни и семейни празници ; Празнична обредност ; Трапезата / Състав. Надя Петрова. - 3. прераб. и доп. изд. - [Русе] : Парнас, 2008

61 МЕДИЦИНА

61/Х 512
Хинков, Олег Димитров
Медицината / Олег Хинков ; [Предг. Д. Дамянов]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2017

79 РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

792/Т 644
Тодорова, Надя
Един живот в пет тетрадки / Надя Тодорова ; [Състав. и предг. Ирина Вагалинска]. - София : Книгомания, 2017. - (Любимци на публиката)

792.2/А 894
Артисти със сребро в косите : Истински истории / Владко Мурдаров и др. ; [Състав. Емилия Цанкова и др.]. - София : Пощенска кутия за приказки, 2017

796.4/Р 328
Ралчев, Стефан
Златните 8 : Един отбор, 7 години, 81 медала / Стефан Ралчев ; [Предг. Християна Тодорова]. - София : Ciela, 2017

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

820(417)-3/М 191
Маквей, Лора
Под бадемовото дърво / Лора Маквей ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2017

820(73)-3/А 372
Айвярд, Виктория
Кралска клетка / Виктория Айвярд ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Ciela, 2017

820(73)-3/Г 232
Гарбър, Стефани
Каравал : [Роман] / Стефани Гарбър ; [Прев. Милена Илиева]. - София : ИК Бард, 2017

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора
Горещ лед / Нора Робъртс ; [Прев. от англ. Васил Ушев]. - София : ИК Бард, 2017. - (Нора Робъртс Gold)

820(73)-3/С 139
Саймък, Клифърд
Резерватът на таласъмите : [Научнофантаст. роман] / Клифърд Саймък ; Прев. от англ. Живка Рудинска. - [4.] изд. - София : ИК Бард, 2017

820-3/Г 284
Геймън, Нийл
Американски богове / Нийл Геймън ; Прев. Емилия Масларова. - София : ИК Бард, 2004

Б-1/П 333
Пейчев, Иван Петров
Върнете ми Родината : Избрани стихотворения / Иван Пейчев ; [Състав. и предг. Марияна Фъркова]. - София : Прозорец, 2016

Б-3/Т 643
Тодоров, Владислав Тодоров
Пумпал : Брутална приказка / Владислав Тодоров. - София : ИК Колибри, 2017

Б-3/Т 701
Томов, Георги
Розариум / Георги Томов. - София : Ciela, 2017

Б-3/М 792
Могилска, Иванка
Тая земя, оная земя : Кратки разкази / Иванка Могилска. - Пловдив : Жанет 45, 2017


Май 2017

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001/Д 914
Друян, Ани др.
Комета / Ан Друян, Карл Сейгън ; Прев. от англ. Милена Боринова. - София : Изток-Запад,2017

1 ФИЛОСОФИЯ

13/С 47
Смидли, Джени
Шепотът на ангелите : Как да се сближите със своите ангели хранители / Джени Смидли ; Прев. от англ. Ани Младенова. - София : Enthusiast, 2017

152/Н 217
Наоки Хигашида
Причината да скачам / Наоки Хигашида ; [Предг. Дейвид Мичъл ; Прев. Ирина Манушева]. - София : Прозорец, 2017

152/Б 85
Букай, Хорхе
Трите въпроса / Хорхе Букай ; Прев. от исп. Ева Младенова Тофтисова. - Пловдив : ИК Хермес, 2017

152/К 122
Кабейн, Оливия Фокс
Митът за харизмата / Оливия Фокс Кабейн ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2017. - (Психология за всеки ден)

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323/П 972
Първанов, Иван
Атентатите на ХХ век : заговори, покушения, политически убийства / Иван Първанов. - София : Millenium, 2017

327/Ф 19
Фалачи, Ориана
Гневът и гордостта / Ориана Фалачи ; Прев. от англ. Иво Йонков. - София : Ciela, 2017

340/К 78
Колев, Тенчо
Теория на правото / Тенчо Колев. - София : Ciela, 2015

343/Г 939
Густафсон, Оскар
Руската мафия идеалната машина за пране на мръсни пари / Оскар Густафсон ; [Прев. Лиляна Мандаджиева]. - София : Паритет, 2017

355/359/Д 241
Даскалов, Петър
България - морският съюзник на Третия райх през Втората световна война (1941-1944 г.) / Петър Даскалов. - Варна : Стено, 2016

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА

37.01/П 423
Петерман, Франци др.
Работа с деца с агресивно поведение / Франц Петерман, Улрике Петерман ; Прев. от нем. Мира Василева. - София : Изток-Запад, 2017

371/П 579
Плас, Мари-Елен
[Шестдесет] 60 занимания с моето бебе по системата Монтесори : Да подготвим неговия малък свят и да му помогнем да се справя само / Мари-Елен Плас ; Фотогр. Ев Ерман ; Прев. от фр. Николина Жекова. - София : ИК Колибри, 2017

71/78 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ

784/Г 37
Георгиев, Иван
Вик за близост : Звездите за своята Зорница / Иван Георгиев. - София : Enthusiast, 2017

79 РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

791.44/Б 376
Бенуа, София
Грета Гарбо : Изповетта на един паднал ангел / София Бенуа ; [Прев. от англ. Наташа Стоянова]. - София : Паритет, 2017

791.44/Б 376
Бенуа, София
Леонардо Ди Каприо : "Златното" момче на Холивуд / София Бенуа ; [Прев. от англ. Горанка Цветкова]. - София : Паритет, 2017

791.44/Б 787
Браун, Берта
Грейс Кели : Как да станеш принцеса / Берта Браун ; [Прев. от англ. Наташа Стоянова]. - София : Паритет, 2017

791.44/Б 787
Браун, Берта
Джони Деп : Романтичният хулиган / Берта Браун ; [Прев. от англ. Наташа Стоянова]. - София : Паритет, 2017

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

808Б/П 222
Парашкевов, Борис
От дума на дума : Занимателна лексикология / Борис Парашкевов. - София : Изток-Запад, 2017

82Б/А 832
Аретов, Николай Аретов
Софроний Врачански : Живот и дело / Николай Аретов. - София : Кралица МАБ, 2017

82Б.09/Д 716
Дойнов, Пламен Иванов
Литература на случаите : От "Тютюн" до "Хайка за вълци" : Казуси в литературното поле на НРБ / Пламен Дойнов. - София : Ciela, 2017

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

820(411)-3/М 459
Мей, Питър
Черната къща / Питър Мей ; Прев. от англ. Деян Кючюков. - София : ИК Колибри, 2017. - (Остров Луис ; 1)

820(417)-3/Б 251
Банвил, Джон
Древна светлина : [Роман] / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : ИК Колибри, 2017. - (Съвременна европейска проза)

820(73)-3/В 731
Влахос, Лен
Къща от стъкло / Лен Влахос ; Прев. от англ. Вера Чубар. - София : Егмонт, 2017

820(73)-3/Д 34
Дей, Силвия
Открита пред теб / Силвия Дей ; [Прев. Милена Радева]. - София : СофтПрес, 2012. - (Кросфайър ; 1)

820(73)-3/К 509
Кенеди, Дъглас
Мираж / Дъглас Кенеди ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2017

820(73)-3/К 541
Кинг, Стивън
Момичето, което обичаше Том Гордън / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Слави Ганев. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/М 189
Майър, Стефани
Химикът : [Роман] / Стефани Майър ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Ciela, 2017

820(73)-3/П 282
Патерсън, Джеймси др.
Вегас / Джеймс Патерсън, Максин Паетро ; Прев. от англ. Стамен Стойчев. - София : Enthusiast, 2017. - (Детективска агенция Private)

820(73)-3/Т 695
Томас, Лия
Защото никога няма да се срещнем / Лия Томас ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2017. - (Teen's Books)

820(73)-3/У 705
Уортън, Уилям
Пилето : [Роман] / Уилям Уортън ; Прев. от англ. Тодор Вълчев. - [Ново изд.]. - София : Ciela, 2017

820(73)-3/Х 342
Хашими, Надя
Перлата, която се освободи от черупката си / Надя Хашими ; Прев. от англ. Елика Рафи. - София : Ciela, 2017

820(73)-9/Б 759
Брайсън, Бил
Записки от една голяма страна / Бил Брайсън ; [Прев. от англ. Ния Рибарова, Боряна Джанабетска]. - 2. изд. - [София] : Еднорог, 2017

820-2/Ш 507
Шекспир, Уилиам
Хамлет - принц датски / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. Гео Милев. - София : Пан, 2005. - (Книги за ученика)

820-3/Б 938
Бъртън, Джеси
Музата / Джеси Бъртън ; Прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ciela, 2017

820-3/К 788
Колин, Беатрис
Цветя от лед и пепел : [Роман] / Беатрис Колин ; [Прев. от англ. Паулина Мичева]. - София : СофтПрес, 2017

820-3/У 296
Уелш, Ървин
Ваещият с ножове / Ървин Уелш ; Прев. от англ. Деян Кючюков. - София : ИК Колибри, 2017

820-3/Х 585
Хоган, Рут
Дом за изгубени неща : Роман / Рут Хоган ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Обсидиан, 2017

820-3/К 446
Картър, Крис
Смъртоносно обаждане / Крис Картър ; [Прев. от англ. Юлия Чернева]. - София : Ера, 2017. - (Ератрилър)

820-3/П 849
Пратчет, Терии др.
Добри поличби : Правите и акуратни предсказания на Агнес Нътър, вещица / Тери Пратчет, Нийл Геймън ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова. - [София] : Прозорец, 2000

820-3/У 295
Уелс, Хърбърт Джордж
Първите хора на Луната / Хърбърт Уелс ; Прев. Любомир Николов-Нарви. - София : Litus, 2017

820-3/Г 284
Геймън, Нийл
Скандинавска митология / Нийл Геймън ; Прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2017

820/899-3/У 766
Уроците на любовта : Интимните откровения на великите / [Състав. София Петрова, Габриела Кожухарова]. - София : Millenium, 2017

830-3/Б 251
Баналек, Жан-Люк
Бретонско злато : Третият случай на комисар Дюпен / Жан-Люк Баналек ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Enthusiast, 2017

839.3-3/С 446
Слауерхоф, Ян Якоб
Пътешественикът : Роман / Ян Якоб Слауерхоф ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - София : Слънце, 2017

839.6-3/Е 411
Екеберг, Ян Уве
Времето на меча : Роман / Ян Уве Екеберг ; Прев. от норв. Калина Димитрова. - София : ИК Персей, 2017

839.6-3/Л 632
Линде, Хайди
Агнес в леглото : Роман / Хайди Линде ; Прев. от норв. Диляна Йорданова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017

840-3/Б 988
Бюси, Мишел
Черните лилии / Мишел Бюси ; Прев. от фр. Силвия Колева. - София : Enthusiast, 2017

860(72)-3/Е 883
Ескивел, Лаура
Лупита обичаше да глади : [Роман] / Лаура Ескивел ; Прев. от исп. Десислава Антова. - [София] : ИК Колибри, 2017

860(861)-3/Г 238
Гарсия Маркес, Габриел
Любов по време на холера : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Тамара Такова. - София : Лъчезар Минчев, 2016

860-3/В 599
Виляторо, Висенс
Завръщането на Басат : [Роман] / Висенс Виляторо ; Прев. от каталонски Елица Попова. - София : ИК Колибри, 2017

860-3/М 876
Монтеро, Луис
Търсачите / Луис Монтеро ; [Прев. от англ. Весела Ангелова]. - София : ИК Бард, 2016. - (Кралете на трилъра)
Кн. 1. Масата на цар Соломон. – 2016
Кн. 2. Веригата на Пророка. – 2016
Кн. 3. Градът на светите хора. – 2017

886.6-3/Г 854
Грозданоски, Живко
Куфар за трима : Роман / Живко Грозданоски ; Прев. Таня Попова. - София : ИК Персей, 2017

886.6-3/Н 75
Николова, Оливера
Кадифеният покров : Новели за жени убийци / Оливера Николова ; Прев. Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017

894.35-3/О-387
Огуз, Биргюл
Аха : Повест / Биргюл ; Прев. от тур. Хубавинка Филипова. - София : ИК Персей, 2017

894.35-3/Ю 217
Юмит, Ахмед
Сбогом, мое прекрасно отечество : [Роман] / Ахмед Юмит ; [Прев. от тур. Хубавинка Филипова]. - София : Прозорец, 2017

894.541-3/А 951
Ахава, Селя
Неща, които падат от небето : [Роман] / Селя Ахава ; Прев. от фин. Росица Цветанова. - София : ИК Колибри, 2017. - (Съвременна европейска проза)

894.541-3/В 528
Вестьо, Шел
Където някога вървяхме : Роман за един град и волята ни да станем по-високи от тревата / Шел Вестьо ; Прев. от швед. Росица Цветанова. - София : ИК Персей, 2016

Б(081)/Ч 947
Чудомир
Събрани произведения : В 6 т. / Чудомир. - Казанлък : Фондация Чудомир ; Казанлък : Рамита, 2016
Т. 1. Стихотворения. Разкази. Фейлетони / [Предг. Яни Милчаков]. – 2016
Т. 2. Разкази. Фейлетони. – 2016
Т. 3. Разкази. Анекдоти. Спомени. Пътеписи. – 2017
Т. 6. Акварели. Рисунки. Карикатури. Живопис. – 2017

Б-1/Б 341
Белева, Йорданка
Пропуснатият момент / Йорданка Белева. - Пловдив : Жанет 45, 2017

Б-1/Г 371
Георгиева, Капка
Експеримент : [Стихотворения] / Капка Георгиева. - София : Бумеранг БГ, 2017

Б-1/К 609
Кисьов, Здравко Крумов
Отвъдно време : Последни стихотворения / Здравко Кисьов ; [Състав., предг., и ил. Роман Здравков Кисьов]. - София : Ерго, 2017

Б-2/В 538
Вешим, Михаил Георгиев
Две и половина комедии / Михаил Вешим. - София : Lexicon, 2017

Б-3/А 663
Андреев, Емил
Късен сецион : Из показанията на един свидетел : Роман / Емил Андреев. - София : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

Б-3/А 663
Андреев, Емил Иванов
Нашата книга : Роман / Емил Андреев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

Б-3/А 788
Апостолова, Божана Георгиева
Нощта е също слънце : Роман / Божана Апостолова. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2017

Б-3/Б 932
Бърдаров, Георги
Аз още броя дните : [Роман] / Георги Бърдаров. - 2. изд. - София : Ciela, 2016

Б-3/Д 641
Дичева, Светлана
Мона и Магелан : Роман / Светлана Дичева. - София : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

Б-3/И 212
Иванов, Иван
Старата къща : Роман / Иван Иванов. - София : Светлана Янчева - Изида, 2016

Б-3/К 369
Карастоянов, Христо Тодоров
Послепис : Роман / Христо Карастоянов. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2016

Б-3/М 738
Михайлова, Лиляна
Грехът на Малтица : [Роман] / Лиляна Михайлова. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

Б-3/С 694
Станкова, Мария Карагьозова
Наръчник по саморъчни убийства / Мария Станкова. - [София] : Lexicon, 2017. - (Съвременна българска проза)

Б-3/Х 792
Христова, Десислава
Не казвай на брат ти : Роман / Десислава Христова. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

Б-3/Я 541
Янев, Симеон Янакиев
Биографии на отрепки / Симеон Янев. - [София] : Гея-Либрис, 2013
Кн. 1. Епохален роман. – 2013
Кн. 2. Епохален роман. – 2013

Б-3/А 491
Алгафари, Нидал
Любиш ли, ти Бог си ! / Нидал Алгафари. - [София] : Алгафари ООД, 2017

Б-3/П 132
Павлова, Елена
Две луни / Елена Павлова ; [Предг. Иван Атанасов]. - София : Изток-Запад, 2016

Б-3/Д 643
Дишев, Димитър
Искам да бъда свободен : Разкази за Левски / Димитър Дишев. - София : Ciela, 2017

Б-3/Р 149
Радичков, Йордан Димитров
Игра на гъски / Йордан Димитров Радичков. - София : Фама, 2017

Б-3/Б 853
Букова, Яна
[Четири] 4 приказки без връщане / Яна Букова. - Пловдив : Жанет 45, 2016

БФ-3/Г 371
Георгиева, Албена
Когато Господ ходеше по земята : 77 фолклорни легенди с тълкувания / Състав., предг., бел. Албена Георгиева ; Състав. на ил., комент. и бел. към тях Петко Иванов. - София : Изток-Запад, 2017

С(081)/П 585
Платонов, Андрей Платонович
Избрано : Т. 1 - / Андрей Платонов ; [Прев. от рус.]. - София : Изток-Запад, 2015. - (Колекция Върхове ; 25)
Т. 1. Разкази и повести / [Послепис Румен Леонидов ; Прев. от рус. Иванка Васева, Симеон Владимиров ; Худож. Петър Станимиров]. - 2015

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904/Д 431
Деникен, Ерих фон
Любопитството забранено ! : Въпроси, находки, факти : Космически следи, Т. 8 / Ерих фон Деникен ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров. - София : Дилок, 2017

931/А 655
Анджела, Алберто
Трите дни на Помпей : 23-25 октомври 79 г.: час по час, най-голямата трагедия на Античността / Алберто Анджела ; Прев. от итал. Юдит Филипова. - София : ИК Колибри, 2016

941/949/М 893
Морато, Кристина
Прокълнатите кралици : Императрица Сиси, Кристина Шведска, Кралица Виктория, Мария-Антоанета, Евгения де Монтихо, Александра Романова / Кристина Морато ; Прев. от исп. Светослава Славчева. - София : Enthusiast, 2017

941Б.06/Д 579
Димитров, Божидар Георгиев
Петър Богдан Бакшев / Божидар Димитров. - София : Захарий Стоянов, 2017. - (Поредица Дълг и чест ; 7)

941Б.084/.086/И 521
Илиев, Андрея Илиев
Разбойниците / Андрея Илиев. - София : Ciela, 2017. - (Historia incognita)

941Б/И 955
История на България в дати : Българската хроника / Валери Кацунов и др.. - 3. доп. изд. - София : Изток-Запад, 2017


Дарение от Красимира Кацарска

82Б/К 482
Кацарска, Красимира. Прагове в българската поезия / Красимира Кацарска. - Пловдив : Макрос 2001, 1996

82Б.09/К 482
Кацарска, Красимира. Природата в септемврийската поезия / Красимира Кацарска. - Пловдив : Макрос 2000, 1995

82Б/К 482
Кацарска, Красимира. Творецът, словото и обществото в българската поезия / Красимира Кацарска. - Пловдив : Макрос 2001, 1996

Б-1/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Ако / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2016

82Б.09/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Алеко Константинов : Литературни анализи / Красимира Кацарска. - София : Просвета, 2011

Б-8/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Експерименти : Мигове. Калейдоскоп. Завръщане. Стъпала / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2015

820/899/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Западноевропейско Средновековие : Учебно помагало / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2011

82Б/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Матура : План-тезиси, тестове, разработки :    Ч. 1 - 2 / Красимира Кацарска. - Благоевград : Бон, 2008   Ч. 1. XI класс
    Ч. 2. XII клас. - 2008

820/899/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. План-тезиси по литература за 10. клас / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2015

372.8/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Помагало по литература за VIII клас : План-тезиси и разработки за учители и ученици / Красимира Щерева Кацарска-Тасева. - Благоевград : БОН, 2006

82/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Примерни планове по литература за IХ клас : Пособие за учители и ученици / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2006

372.8/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Примерни планове по литература за VIII клас : Пособие за учители и ученици / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2006

82/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Примерни планове по литература за X клас : Пособие за учители и ученици / Красимира Кацарска. - София : Ариадна, 2015

82Б/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Примерни планове, въпроси, задачи и теми за XI клас : Помагало по литература / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2006

82Б/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Примерни планове, въпроси, задачи и теми за ХII клас : Помагало по литература / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2006

Б-4/К 995
Кацарска, Красимира Щерева. Светлосенки / Красимира Кацарска ; [Предг. Елена Алекова]. - Благоевград : БОН, 2015

Б-3/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Свечеряване : Разкази и новели / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2017

Б-4/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Спирала : Есета / Красимира Кацарска ; [Худож. Венцислав Петров]. - Благоевград : БОН, 2015

82Б/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Старобългарска литература : Учебно помагало / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2011

Б-4/К 482

Кацарска, Красимира Щерева. Стълбата : Есета / Красимира Кацарска ; [Предг. Валентин Караманчев]. - Благоевград : БОН, 2015

82/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Тестове по литература за VIII клас / Красимира Кацарска. - София : Ариадна, 2010

875/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Учебно помагало по антична литература за IX клас : План-тезиси, разработки и есета / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2006

Б-1/К 482
Кацарска, Красимира Щерева. Южнячка / Красимира Кацарска. - Благоевград : БОН, 2015

Февруари 2017

1 ФИЛОСОФИЯ

   156/М 459
Мей, Роло
     Смелостта да твориш / Роло Мей ; [Прев. Кънчо Кожухаров]. - София : Изток-Запад, 2017

32 ПОЛИТИКА

   32Б/К 661
Клисурова, Лиляна и др.
     Румен Радев - петият президент : Кого избрахме - неговата история / Лиляна Клисурова, Любомир Денов. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2017

   32/Т 877
Тръмп, Доналд Дж.
     Велика отново : Как да излекуваме нашата осакатена Америка / Доналд Дж. Тръмп ; [Прев. от англ. Тодор Кенов]. - София : Еуниката, 2017

32(73)(092)(093.3)+92 Тръмп, Доналд Дж.

34 ПРАВО

   340/В 952
Вълчев, Даниел
     Лекции по Обща теория на правото / Даниел Вълчев. - София : Ciela, 2016
Ч. 1. - 2016

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА

   37.01/Б 85
Букай, Хорхеи др.
     Родители и деца : Трудните взаимоотношения / Хорхе Букай, Демиан Букай ; Прев. от исп. Мариана Китипова. - Пловдив : ИК Хермес, 2017

   37/Я 514
Янакиева, Снежана Денева
     Превенция и справяне със стреса в помагащите професии / Снежана Янакиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016

61 МЕДИЦИНА

   611/О-335
Овчаров, Владимир Атанасови др.
     Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Вл. Овчаров, В. Ванков. - 13. изд. - София : Арсо, 2016

   612/Ф 475
     Физиология на човека : Учебник за студенти по медицина / Радослав Гърчев и др. ; Под ред. на Л. Витанова, Р. Гърчев. - 2. изд. - София : Арсо, 2015

   616.8/С 137
Садов, Алексей
     Дискова херния : Лечение и профилактика / Алексей Садов ; [Прев. от рус. Мария Василева]. - София : Хомо Футурус, 2017

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

   792.2/И 831
Йорданов, Николай
     Театърът в България 1989-2015 / Николай Йорданов. - София : Институт за изследване на изкуствата ; София : Homo ludens, 2016

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

   808Б/Р 129
Радева, Василка
     Българска лексикология и лексикография / Василка Радева. - София : Изток-Запад, 2017

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

   820(417)-3/С 823
Стокър, Брам
     Дракула / Брам Стокър ; Предг. и прев. от англ. Слави Ганев. - [София] : Deja book, 2015

   820(73)-1/Д 539
Дикинсън, Емили
     Писмо до света : Стихотворения / Емили Дикинсън ; Подб. и прев. от англ. Цветан Стоянов. - София : Коала прес, 2016

   820(73)-3/Б 211
Балдачи, Дейвид
     Виновните : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2017

   820(73)-3/К 236
Камерън, У. Брус
     Кучешки живот : Роман за хората / У. Брус Камерън ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - София : ИК Колибри, 2017

   820(73)-3/Л 546
Ливайн, Пол
     Ези-тура : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. [от англ.] Владимир Германов. - София : ИК Бард, 2017. - (Кралете на трилъра)

   820(73)-3/П 946
Пфефър, Сюзан Бет
     Последните оцелели : Изгубени завинаги : [Роман] / Сюзан Бет Пфефър ; Прев. от англ. Мартин Янков. - София : Ибис, 2015

   820(73)-3/Ф 877
Фрост, Марк
     Тайната история на Туин Пийкс / Марк Фрост ; [Прев. от англ. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2016

   820(73)-3/Л 955
     Любовта ми подари : Дванайсет празнични истории / Холи Блек и др. ; Под ред. на Стефъни Пъркинс ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Ciela, 2016. - (Ciela teen)

   820-3/Л 21
Ланд, Али
     Добро момиче, лошо момиче / Али Ланд ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ciela, 2017

   820-3/М 799
Мойс, Джоджо
     Аз преди теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - София : ИК Хермес, 2016. - (Мегаселър)

   820-3/М 799
Мойс, Джоджо
     Корабът с булките : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ИК Хермес, 2015. - (Мегаселър)

   820-3/М 799
Мойс, Джоджо
     Момичето, което бях : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - София : ИК Хермес, 2015. - (Мегаселър)

   820-3/М 799
Мойс, Джоджо
     След теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ИК Хермес, 2016. - (Мегаселър)

   820-3/П 225
Паркър, Уна-Мери
     Родово проклятие : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013. - (Мегаселър)

   820-3/П 225
Паркър, Уна-Мери
     Съдбата на рода Феърберн : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016. - (Мегаселър)

   820-3/Ш 681
Ширеф, Ричард
     2017 - войната с Русия : Роман / Ричард Ширеф ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Enthusiast, 2016

   820-3/К 591
Кировиц, Е. О.
     Книга на огледалата : [Крим. роман] / Е. О. Кировиц ; [Прев. от англ. Юлия Чернева]. - София : Ера, 2017. - (Ератрилър)

   820-3/П 849
Пратчет, Тери
     Под пара / Тери Пратчет ; [Прев. от англ. Катя Анчева]. - София : Архонт-В ООД, 2016

   860-9/К 236
Криадо, Енрике
     Неща, които се побират в куфар : Преживелици на един млад дипломат в Конго / Енрике Криадо ; Прев. от исп. Захари Омайников. - София : ИК Колибри, 2017

   894.362-3/С 209
Сафарли, Елчин
     Ако ти знаеше / Елчин Сафарли ; Прев. от рус. Ася Григорова. - София : Гнездото, 2016

   Б-1/Д 716
Дойнов, Пламен Иванов
     Балът на тираните : [Стихотворения] / Пламен Дойнов. - София : ИК Несарт ; София : Кралица Маб, 2016

   Б-3/Л 736
Лишковска, Нели
     Липсващият сън / Нели Лишковска. - София : Фама+, 2016

   Б-3/К 14
Кай, Зандър
     Ездачи в мрака : [Кн. 1 -] / Зандър Кай. - [София] : Атеа, 2017

   Б-3/Д 641
Дичева, Светлана
     Балканският пророк : Разкази и новели / Светлана Дичева. - София : Lexicon, 2017

   Б-3/Ш 976
Шумналиев, Димитър
     Влюбени разкази / Димитър Шумналиев. - София : Lexicon, 2016. - (Съвременна българска проза)

   Б-4/А 755
Антонова-Мурата, Юлияна
     Моши моши, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата. - 2. изд. - София : Тогедър Академи, 2016

   БФ-3/П 419
     [Петдесетте] 50-те приказки и легенди, които българите разказват на децата си / [Състав. изд.]. - София : Книгоиздателска къща Труд ; София : в. 24 часа, 2016

   С-3/П 336
Пелевин, Виктор
     Пазителят : Т. 1 - / Виктор Пелевин ; Прев. от рус. Олга Дамянлиева. - София : Изток-Запад, 2016. - (Magica)
Т. 1. Орденът на Жълтия флаг / Прев. от рус. Олга Дамянлиева. – 2016
Т. 2. Желязната бездна / Прев. от рус. Олга Дамянлиева. - 2016

   С-3/П 939
Пучков, Лев Николаевич
     Смъртта на терминатора : [Роман] / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова Митева. - Пловдив : ИК Хермес, 2017. - (Специален отряд)

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

   904Б/Е 425
Екимова-Мелнишка, Мариана
     Къщите говорят / Мариана Екимова-Мелнишка ; Сн. Александър Найденов Геров. - София : Нов български университет, 2016


Януари 2017

0 ОБЩ ОТДЕЛ

008/С 712
Старева, Лилия Петрова
Митове, творци и време / Лилия Старева. - Пловдив : Жанет 45, 2016

03/Б 924
Българска джобна енциклопедия / Състав. Величка Смокова и др. ; Ред. Ячко Иванов - глав. ред. и др. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2009

1 ФИЛОСОФИЯ

10(091)/Б 734
Бояджиев, Цочо Христов
От Плитон до Висарион : Философските дискусии от последните десетилетия на Византия / Цочо Бояджиев. - София : Изток-Запад, 2016

156/К 263
Капитански, Пламени др.
Албум поема за Преподобна Стойна / Пламен Капитански, Неда Антонова, Румен Леонидов ; Предисл. Пламен Капитански. - София : Факел, 2016

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28/Г 558
Глогов, Антон
Тайни, учения и лечения на богомилите / Антон Глогов. - София : Millenium, 2016

24/К 856
Корнфийлд, Джак
Храна за душата : истории, които укрепват духа и стоплят сърцето / Джак Корнфийлд, Кристина Фелдман ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

321/С 979
Сьоренсен, Йойстайн
От фашизма до ислямизма : Мечтата за съвършеното общество / Йойстайн Сьоренсен. - София : ИК Персей, 2016

327/Ф 326
Федотов, Александър и др.
Памет за България и Корейската война (1950-1953) / Александър Федотов, Со Йънг Ким, Светла Къртева-Данчева. - София : Изток-Запад, 2016

343/Е 884
Ескобар, Хуан Пабло
Пабло Ескобар - моят баща / Хуан Пабло Ескобар ; Прев. Илка Георгиева Филипова-Бечева. - София : A and T Publ., 2016

355.4/С 896
Суворов, Виктор Богданович
Основи на шпионажа : Как работеше най-могъщата и най-секретна разузнавателна организация на ХХ век / Виктор Суворов ; Прев от рус. Иван Тотоманов. - София : Факел експрес, 2016

355.4/Ч 713
Чернин, Отокар
В Първата световна война / Отокар Чернин ; [Прев. Лилия Атанасова]. - София : Стефан Добрев, 2015

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА

371/Б 527
Боброва, Наталия Борисовна
Монтесори вкъщи : Математика / Наталия Боброва ; [Прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016

371/Б 527
Боброва, Наталия Борисовна
Монтесори вкъщи : Околен свят / Наталия Боброва ; [Прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016

371/Б 527
Боброва, Наталия Борисовна
Монтесори вкъщи : Практическо обучение / Наталия Боброва ; [Прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2015

371/Б 527
Боброва, Наталия Борисовна
Монтесори вкъщи : развитие на речта / Наталия Боброва ; [Прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016

371/Б 527
Боброва, Наталия Борисовна
Монтесори вкъщи : Сензорно развитие / Наталия Боброва ; [Прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2015

371/М 876
Монтесори, Мария
Какво трябва да знаете за детето си / Мария Монтесори ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджива-Стойчева. - [София] : Асеневци, 2016

371/С 312
Селдин, Тим
Как да отгледате удивително дете : Методът Монтесори / Тим Селдин ; [Прев. Мис Ина]. - София : Книгомания, 2016

376/Г 827
Грийн, Рос
Избухливото дете / Д-р Рос Грийн ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016. - (Психология за всеки ден)

61 МЕДИЦИНА

615.8/Ф 796
Франкъл, Виктор Емил
Човекът в търсене на висш смисъл / Виктор Франкъл ; Послесл. Александър Батиани ; Прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

615.8/Ф 796
Франкъл, Виктор Емил
Човекът в търсене на смисъл / Виктор Франкъл ; Послесл. Харълд Кушнер ; Прев. от англ. Харалан Александров. - 3. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

617.7/Н 627
Неумивакин, Иван Павлович
Зрението - основа на живота / Иван Неумивакин ; [Послесл. Иван Бедински ; Прев. Владимир Мечкаров]. - София : ИК Жануа 98, 2016

62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

629.78/Х 427
Хенсън, Джеймс
Първият човек : Животът на Нийл Армстронг / Джеймс Хенсън ; [Предг. Георги Иванов] ; Прев. от англ. Майя Пашова. - София : Вакон, 2016

64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ

641/Ч 165
Чайлд, Джулия и др.
Изкуството на френската кухня / Джулия Чайлд, Луизет Бертол, Симон Бек ; Прев. от англ. Красимира Христовска. - София : Пергамент Прес, 2016

71/78 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ.

71/Г 283
Геел, Ян
Градове за хората / Ян Геел ; Прев. от англ. Елка Виденова, Борис Делирадев. - Пловдив : Жанет 45, 2016

72/Д 668
Добрев, Стефан Стефанов
Архитектурни истории / Стефан Добрев. - София : Стефан Добрев, 2012

75/Н 60
Нес, Атле
Едвард Мунк : Биография / Атле Нес ; Прев. от норв. Ростислав Петров. - София : Светлана Янчева - Изида, 2017

75/П 818
Почит към Иван Ненов : Съдържа 238 черно-бели и 75 цв. репрод. : [Албум] / [Състав. Александър Апостолов]. - София : Гутенберг, 2015

79 РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

792/А 643
Анастасов, Никола Стоянов
Истории с усмивки / Никола Анастасов ; Обраб. Ирина Канушева. - София : Слънце, 2016

796.3/К 537
Кийн, Рой
Второ полувреме / Рой Кийни Роди Дойл ; [Прев от англ. Захари Неделчев]. - София : ИК Жануа 98, 2016

796.5/Б 433
Бешев, Сандюи др.
Българските върхове по картата на света / Сандю Бешев, Дойчин Боянов ; [Предг. Кирил Досков]. - София : Вакон, 2016. - (Пътешествия и приключения)

82 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

820/С 889
Стърок, Доналд
С обич : момчето : Писмата на Роалд Дал до неговата майка / Доналд Стърок ; [Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева]. - София : Книгомания, 2016

82Б/Н 44
Неделчев, Михаил Димитров
Яворов : Сюжетите на последните години / Михаил Неделчев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

82Б/Т 352
Таринска, Стефана
Христо Ботев : Литературноисторически изследвания / Стефана Таринска. - София : Кралица Маб, 2016

82Б/Х 157
Хаджикосев, Симеон Дончев
Докосвания / Симеон Хаджикосев. - София : ИК Персей, 2016

89/А 624
Аминразави, Мехди
Виното на мъдростта : Животът, поезията и философията на Омар Хайям / Мехди Аминразави ; [Прев. от англ. Станислава Миланова]. - София : Кибеа, 2016. - (Серия Личности)

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

820(71)-3/И 999
Йънг, Уилям Пол
Ева : Роман / Уилям Пол Йънг ; Прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

820(73)-3/А 366
Азимов, Айзък
Краят на вечността : [Научнофантаст. роман] / Айзък Азимов ; Прев. от англ. Станимир Йотов, Елена Кодинова. - София : Пергамент Прес, 2016

820(73)-3/А 372
Айвярд, Виктория
Алена кралица / Виктория Айвярд ; [Прев. от англ. Деница Райкова]. - София : Ciela, 2015

820(73)-3/А 372
Айвярд, Виктория
Стъкленият меч / Виктория Айвярд ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/Б 787
Браун, Сандра
Под опека : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : ИК Хермес, 2016. - (Мегаселър)

820(73)-3/Б 787
Браун, Сандра
Ужилване : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2016. - (Библиотека Любов и Съдба)

820(73)-3/Б 918
Бъксбаум, Джули
Кажи ми три неща / Джули Бъксбаум ; Прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт България, 2016

820(73)-3/В 491
Вердън, Джон
Не заспивай / Джон Вердън ; [Прев. от англ. Марин Загорчев]. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/Г 849
Гришам, Джон
Таен свидетел : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2016

820(73)-3/К 18
Калогридис, Джийн
Катерина Сфорца : Алената графиня / Джийн Калогридис ; [Прев. Емилия Ничева-Карастойчева]. - София : ИК Емас, 2016

820(73)-3/К 532
Кетчъм, Джак
Съседката / Джак Кетчъм ; [Прев. от англ. Вихра Манова]. - София : Артлайн Студиос, 2016

820(73)-3/К 541
Кинг, Стивън
Край на дежурството : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Жени Раад. - София : ИК Плеяда, 2016

820(73)-3/К 541
Кинг, Шели
Всичко започна в книжарничката на Хюго / Шели Кинг ; Прев. Силвия Николова. - София : Кръгозор, 2016

820(73)-3/К 632
Клайн, Ема
Момичетата : Роман / Ема Клайн ; Прев. от англ. Иван Костурков. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

820(73)-3/М 179
Майрън, Викии др.
Дюи : Котето от малката провинциална библиотека, което трогна света / Вики Майрън, Брет Уитър ; Прев. Любов Петрова. - София : Еднорог, 2016

820(73)-3/М 539
Мийд, Ришел
Кръвни връзки / Мишел Рийд ; [Прев. от англ.]. - София : Ибис, 2011

Кн. 4. Огнено сърце / Прев. Стамен Стойчев. – 2014
Кн. 5. Сребристи сенки / Прев. Стамен Стойчев. – 2015
Кн. 6. Рубиненият кръг / Прев. Стамен Стойчев. – 2015

820(73)-3/Н 60
Нес, Патрик
Ние, останалите, просто живеем тук / Патрик Нес ; [Прев. Златка Паскалева]. - София : Артлайн Студиос, 2015

820(73)-3/Н 666
Нивън, Дженифър
Вселената на раменете ми / Дженифър Нивън ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2016. - (Teen's Books)

820(73)-3/О-18
Обре, Камий
Да готвиш за Пикасо / Камий Обре ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Гурме ЕООД, 2016

820(73)-3/О-502
Оливър, Лорън
Паника / Лорън Оливър ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2016. - (Teen's Books)

820(73)-3/П 158
Паломбо, Алиса
Цигуларят от Венеция : [Роман] / Алиса Паломбо ; [Прев. от англ. Паулина Мичева]. - София : СофтПрес, 2016

820(73)-3/П 282
Патерсън, Джеймси др.
Училище мъчилище : най-ужасната година от живота ми / Джеймс Патерсън, Крис Тебетс ; [Ил. Лаура Парк ; Прев. от англ. Елка Виденова]. - София : Пан, 2016

820(73)-3/П 946
Пфефър, Сюзан Бет
Последните оцелели : Светът, в който живеем : [Роман] / Сюзан Бет Пфефър ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ибис, 2016

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора
Заливът на въздишките : [Роман] / Нора Робъртс ; [Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян]. - София : ИК Бард, 2016. - (NR)

820(73)-3/С 623
Стайл, Дженифър
Жената на посланика / Дженифър Стайл ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/С 889
Стюарт, Кийт
Играта / Кийт Стюарт ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : Sky print, 2016

820(73)-3/У 405
Уилямс, Джон
Бъчърс Кросинг : [Роман] / Джон Уилямс ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2016

820(73)-3/Х 18
Хазак-Лоуир Тод
Аз съм луд толкова, колкото и вие сте луди / Тод Хазак-Лоуи ; Прев. от англ. Елка Виденова. - София : Пан, 2016. - (Мега исТИЙНско)

820(73)-3/Х 25
Хана, Кристин
Славея : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. Диана Кутева. - София : Ибис, 2016

820(73)-3/Ш 513
Шелдън, Сидни
Диамантената династия : [Роман] / Сидни Шелдън ; Прев. [от англ.] Йорданка Пенкова, Людмила Русева. - [3. изд.]. - София : Бард, 2006

820(73)-9/Б 759
Брайсън, Бил
Разходка в гората / Бил Брайсън ; Прев. [от англ.] Деница Райкова. - [София] : Еднорог, 2016

820(73)-9/М 255
Мандино, Ог
Най-великият търговец на света : Как да променим живота си и да приложим древните тайни за успех в бизнеса / Ог Мандино ; Прев. от англ. Людмила Верих. - [Ново изд.]. - [София] : Кибеа, 2016. - (Серия Познай себе си)

820(94)-3/М 321
Маркета, Мелина
Спасяването на Франческа / Мелина Маркета ; Прев. от англ. Илияна Бенова-Бени. - София : Millenium, 2016

820(94)-3/Р 706
Робъртс, Грегъри Дейвид
Шантарам : Роман / Грегъри Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : Оргон, 2010

820/899-3/В 601
Винаги има надежда : 150 притчи за изкуството на живота / [Състав. Калина Петрова]. - София : Гнездото, 2016

820/899-3/П 846
Празнични искрици / Стивън Лийкок и др. ; Подб. и прев. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2016

820-1/П 797
Портър, Макс
Скръбта е твар перната / Макс Портър ; Прев. от англ. Владимир Молев. - София : Лабиринт, 2016

820-3/А 912
Арчър, Джефри
Хрониките на Клифтън / Джефри Арчър ; Прев. Венцислав Божилов. - София : ИК Бард, 2011

Т. 1. Времето ще покаже. – 2011
Т. 2. Греховете на бащата. – 2012
Т. 3. Най-добре да си остане тайна. – 2013
Т. 4. Внимавай какво си пожелаваш. – 2014
Т. 5. По-силно от меча. – 2015
Т. 6. Иде часът. - 2016

820-3/Б 257
Банър, Катрин
Къщата на края на нощта / Катрин Банър ; Прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2016

820-3/Г 794
Грегъри, Филипа
Три сестри, три кралици / Филипа Грегъри ; Прев. Деница Райкова. - София : Еднорог, 2016

820-3/Д 837
Дохърти, Пол К.
Кървава светлина / Пол Дохърти ; Прев. от англ. Мариана Димитрова. - София : Еднорог, 2016

820-3/К 908
Кристи, Агата
Затворено ковчеже : [Кримин. роман] / Агата Кристи, Софи Хана ; [Прев. от англ. Юлия Чернева]. - София : ЕРА, 2016. - (Агата Кристи ; 70. Разследва Поаро)

820-3/М 192
Макдърмид, Вал
Границите на позволеното : [Роман] / Вал Макдърмид ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2016

820-3/П 287
Патрик, Фейдра
Странните талисмани на Артър Пепър / Фейдра Патрик ; Прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2016

820-3/Х 279
Харкауей, Ник
Машина за ангели / Ник Харкауей ; Прев. от англ. Елена Павлова. - София : Ciela, 2016

820-3/Ч 165
Чайлд, ЛийВечерен курс : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2016

830-3/Д 972
Дюбел, Рихард
Библията на дявола : Ист. роман / Рихард Дюбел ; Прев. от нем. Людмила Костова. - София : Enthusiast, 2016

839.6-3/Е 234
Егеланд, Том
Маската на дявола : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Ралица Тачева. - София : ИК Персей, 2016

839.7/Л 631
Линдгрен, Астрид
Ако светът не беше лудница : Дневник от годините на войната 1939-1945 / Астрид Линдгрен ; [Прев. от швед. Живка Колева]. - София : Пан, 2015

839.7-3/Г 508
Гиу, Ян
Вендета : Жива мишена : За кожата на един агент : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Неда Димова-Бренстрьом. - София : ИК Персей, 2016

839.7-3/К 514
Кеплер, Ларш
Свидетел на огъня / Ларш Кеплер ; Прев. от швед. Меглена Боденска. - София : Enthusiast, 2016

839.8-3/И 328
Йенсен, Карстен
Ние, удавниците / Карстен Йенсен ; Прев. от дат. Мария Змийчарова. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - (Отвъд)

839.8-3/Т 464
Телер, Яна
Нищо / Яна Телер ; Прев. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2016

840-3/Б 263
Барбери, Мюриел
Животът на елфите : Роман / Мюриел Барбери ; Прев. от фр. Красимир Петров. - София : Факел експрес, 2016

840-3/М 341
Мартен-Люган, Анес
Съжалявам, чакат ме : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; [Прев. от фр. Весела Шумакова]. - София : Ера, 2016

840-3/У 29
Уелбек, Мишел
Лансароте и други текстове / Мишел Уелбек ; Прев. от фр. Александра Велева. - София : Факел експрес, 2016

860-3/А 814
Арбол, Виктор дел
Живи рани / Виктор дел Арбол ; Прев. от исп. Светла Христова. - София : Изток-Запад, 2016. - (Magica)

860-3/П 372
Перес-Реверте, Артуро
Севилското причастие / Артуро Перес-Реверте ; [Прев. Мариана Александрова]. - 2. изд. - [София] : Еднорог, 2016

860-3/П 555
Писон, Игнасио Мартинес де
Присъдата на утрешния ден : Роман / Игнасио Мартинес де Писон ; Прев. от исп. Румен Руменов. - София : ИК Персей, 2016

869(81)-3/К 739
Коелю, Паулу
Шпионката / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова. - София : Обсидиан, 2016

894.35-3/П 167
Памук, Орхан
Червенокосата : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Мая Караилиева. - София : Еднорог, 2016

894.545-3/П 962
Пъдер, Рейн
Мисията / Рейн Пъдер ; Прев. от естон. Дора Янева-Медникарова. - София : Гея-Либрис, 2016. - (Ветровете на промяната)

Б-1/Б 361
Белчев, Михаил Иванов
В полумрака на спомена / Михаил Белчев. - София : Дамян Яков, 2016

Б-1/Д 773
Донева, Мария
Любовта идва : Стихотворения / Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-1/И 832
Йорданова, Димана
Жената и мъжете, които бях : Стихотворения / Димана Йорданова. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-1/М 516
Методиев, Иван
Пейзажи на душата : Избрани стихове и поеми / Иван Методиев ; Състав. Мая Методиева, Георги Цанков. - София : Изток-Запад, 2016. - (Световни поети)

Б-1/Н 75
Николова, Ива
12 квадрата : Стихове / Ива Николова ; Рис. Владимир Пенев. - София : ИК Персей, 2016

Б-3/Б 568
Божинов, Георги Петров
Кукувица кука : Докум. разкази и пътеписи / Георги Божинов ; [Послесл. Георги Цанков]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

Б-3/Д 292
Дворецка, Гергина Иванова
Искрено ваша : Роман / Гергина Дворецка. - София : ИК Персей, 2016

Б-3/Р 274
Райкова, Венета
Инсомния / Венета Райкова. - София : Enthusiast, 2016

Б-3/С 308
Седларска, Веселина
Кладенецът : Роман / Веселина Седларска. - София : Ciela, 2016

Б-3/С 833
Стоянов, Христо Недков
До Страстбург и назад : Агресивен роман за едно липсващо поколение / Христо Стоянов. - 20. изд. - София : Хри100, 2016

Б-3/Т 702
Томова, Силвия
Милост за приятелите : Роман / Силвия Томова. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-4/М 323
Марков, Георги Иванов
Задочни репортажи за задочна България : Т. 1 - 2 / Георги Марков. - 2. изд. - София : Ciela, 2016
Т. 1
Т. 2

Б-9/П 471
Петров, Валери Нисимов
Африкански бележник : [Пътепис] / Валери Петров. - София : Вакон, 2016. - (Пътешествия и приключения)

С-3/А 129
Абгарян, Нарине
Три ябълки паднаха от небето : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2016

С-3/А 129
Абгарян, Нарине
Три ябълки паднаха от небето : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2016

С-3/А 516
Алексеев, Сергей
Иконите не горят : Утоли моята печал : Роман / Сергей Алексиев ; Прев. от рус. Мариян Петров. - София : ИК Персей, 2016

С-3/А 516
Алексеев, Сергей
Иконите не горят : Утоли моята печал : Роман / Сергей Алексиев ; Прев. от рус. Мариян Петров. - София : ИК Персей, 2016

С-3/Б 753
Брагински, Емили др.
Гара за двама : Ирония на съдбата, или Честита баня ; Старци разбойници ; Служебен роман ; Гара за двама : Киноповести / Емил Брагински, Елдар Рязанов ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : ИК Бард, 2016

С-3/Л 869
Лукяненко, Сергей Василиевич
Кваzи / Сергей Лукяненко ; Прев. Васил Велчев. - София : ИнфоДАР, 2016

С-3/П 132
Павлова, Анна
Малкият дявол : Роман / Анна Ю ; Прев. от рус. Ива Николова. - София : ИК Персей, 2016

С-3/П 132
Павлова, Анна
Малкият дявол : Роман / Анна Ю ; Прев. от рус. Ива Николова. - София : ИК Персей, 2016

С-3/С 482
Снегирьов, Александър
Вера / Александър Снегирьов ; Прев. от рус. Татяна Чипева. - София : Millenium, 2016

93/99 ИСТОРИЯ

94/М 323
Марков, Георги Георгиев
Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 : Кн. 1 - 2 / Георги Марков. - София : Захарий Стоянов, 2016
Кн. 1. Заплитането. - 2016
Кн. 2. Разсичането. – 2016

941Б.02/.03/М 438
Матанов, Христо Лука
Залезът на средновековна България / Христо Матанов. - София : Изток-Запад, 2016

941Б.02/.03/С 833
Стоянов, Александър
Османската експанзия 1453-1683 г. / Александър Стоянов. - София : Ciela, 2016

941Б.07/.083/Б 182
Балабанов, Марко Димитриев
Страница от политическото ни възраждане / Марко Д. Балабанов. - София : Стефан Добрев, 2013

941Б.083/Р 128
Радев, Симеон Трайчев
Дипломатическа история на Освобождението на България : Неиздаван ръкопис / Симеон Радев ; Предг., състав. и ред. Ива Бурилкова, Цочо Билярски. - София : Sky print, 2016

Септември 2016

75.03/А 202
Аврамов, Димитър Григоров. Български художници / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2014

75/А 202
Аврамов, Димитър Григоров. Златю Бояджиев / Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2015

820(71)-9/А 649
Ангъс, Джули. По следите на зехтина : Средиземноморска одисея из родните брегове на маслината / Джули Ангъс ; [Прев. от англ. Анна Орешкова, Ирина Черкелова]. - София : Гурме ЕООД, 2016

950/А 654
Андерсън, Скот. Лорънс в Арабия : Война, коварство, имперска лудост и създаването на модерния Близък изток / Скот Андерсън ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2016

886.6-3/А 659
Андоновски, Петър. Очи с цвят на обувки : Роман / Михайло Свидерски ; Прев. [от макед.] Димо Бонев. - София : ИК Персей, 2016

820-3/Б 269
Бартън, Фиона. Вдовицата / Фиона Бартън ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2016

75/Б 568
Божинов, Александър Николов. За пръв път Александър Божинов разказва / [Състав. Любен Божинов, Дора Божинова]. - София : Изток-Запад, 2015

796.4/Б 618
Болт, Юсейн. По-бърз от светкавица : Моята автобиография / Юсейн Болт ; Прев Иван Чешанков. - София : ИК Жануа 98, 2016

820(73)-9/Б 759
Брайсън, Бил. Записки от един малък остров / Бил Брайсън ; Прев. [от англ.] Ния Рибарова. - [София] : Еднорог, 2016

820(73)-3/Б 762
Бракен, Александра. Неизчезваща / Александра Бракен ; Прев. от англ. Вера Чубар. - София : Егмонт, 2016

820(73)-3/Б 762
Бракен, Александра. Тъмна дарба / Александра Бракен ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт, 2016

616.7/Б 842
Бубновски, Сергей Михайлович. Болят ме коленете. Какво да правя? / Сергей Бубновски ; [Прев. Силвия Миланова]. - София : ИК Жануа 98, 2015

820(73)-3/Б 973
Бюджолд, Лоис Макмастър. Споделящият нож. Хоризонти / Лоис Макмастър Бюджолд ; Прев. Цветана Генчева. - София : ИК Бард, 2009

820(73)-3/Г 632
Голдбърг, Тод. Другото лице / Тод Голдбърг ; [Прев. от англ. Иван Костурков]. - София : СофтПрес, 2016

840-3/Д 536
Дидиелоран, Жан-Пол. Останалата част от техния живот / Жан-Пол Дидиелоран ; [Прев. от фр. Гриша Атанасов]. - София : Ера, 2016

820(73)-3/Д 97
Дю Брул, Джак. 700 метра под земята / Джак Дю Брул ; [Прев. от англ. Юлиян Стойнов]. - София : ИК Бард, 2016

820(73)-3/Е 259
Егърс, Дейв. Кръгът / Дейв Егърс ; Прев. от англ. Ана Пипева. - Пловдив : Жанет 45, 2016

612.3/E 633
Ендерс, Джулия. Черво с чар : Истината за един пренебрегван орган / Джулия Ендерс ; Ил. Джил Ендерс ; Прев. от нем. Лазарина Чернокожева. - София : ИК Колибри, 2016

839.6-3/Е 913
Еспедал, Томас. Срещу изкуството : Роман / Томас Еспедал ; Прев. Василена Старирадева. - София : ИК Персей, 2016

Б-4/И 212
Иванов, Иво. Отвъд играта / Иво Иванов. - София : Вакон, 2016

615/И 214
Иванов, Мариян и др. Как да засилим имунитета си : Как да победим инфекциите без антибиотици / Мариян Иванов, Иван Енев. - София : ИК Жануа 98, 2016

7.03/И 221
Иванова, Благовеста. История на изкуството : За студенти по архитектура и строителство и архитектура на сгради и съоръжения / Благовеста Иванова. - София : Ciela, 2015

941Б.084/.086/И 581
Илчев, Иван и др. Докосвания до Америка : ХIХ-началото на ХХ в. / Иван Илчев, Пламен Митев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016

820(73)-3/К 163
Калети, Деб. Пътеводител за изгубени сърца / Деб Калети ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : Ера, 2016

839.8-3/К 668
Клоугарт, Йосефине. Един от нас спи : Роман / Йосефине Клоугарт ; Прев. от дат. Росица Цветанова. - [София] : ИК Персей, 2016

613/К 721
Ковачева, Лидия Николаева. Дълголетието : По стъпките на Хипократ / Лидия Ковачева ; [Послесл. Атанас Атанасов]. - София : Изток-Запад, 2016

152/К 739
Коен, Лорънс. Срещу безпокойството : Игровият родителски подход към тревогите и страховете в детската възраст / Лорънс Коен ; [Прев. от англ. Лиляна Лакова]. - София : Ciela, 2015

820(73)-3/К 841
Конъли, Джон. Вълкът през зимата / Джон Конъли ; [Прев. Йорданка Пенкова]. - [София] : Прозорец, 2016

С-3/К 857
Корольов, Анатолий. Змия в огледалото : Романи : Змия в огледалото ; Кикот ; Домът на близнаците / Анатолий Корольов ; [Състав. Георги Борисов . Прев. от рус. Здравка Петрова, Иван Тотоманов]. - София : Факел експрес, 2016

Б-9/К 893
 Красотите на България : Пътни бележки на велики българи / Алеко Константинов и др. ; [Състав. Камелия Борисова, Марияна Добранова]. - [София] : Smart books, 2016

Б-3/К 923
Кръстев, Стефан Христев. Проклятието на златото / Стефан Кръстев. - София : ИК Бард, 2016

820(73)-3/К 935
Куик, Матю. Добрият късмет на момента / Матю Куик ; Прев. от англ. Евелина Пенева. - София : ИК Емас, 2016

820(73)-3/Л 461
Леон, Дона. Смърт в "Ла Фениче" : Първият случай на комисар Гуидо Брунети / Дона Леон ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2016

Б-3/Л 75
Лов, Оура. Докосване / Оура Лов. - София : ИК Бард, 2016

830(494)-3/Л 977
Люшер, Йонас. Пролетта на варварите / Йонас Люшер ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : ИК Колибри, 2016

820(73)-3/М 192
Макдоналд, Иън. Луна : Новолуние / Иън Макдоналд ; [Прев. от англ. Йоана Гацова]. - София : Артлайн Студиос, 2016

С-3/М 314
Маринина, Александра. Ангелите не оцеляват на леда : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

681.32/М 32
Марк Зукърбърг : Момчето милиардер / Състав. Джордж Беър ; Прев. от англ. Васил Кръстев. - София : Локус Пъблишинг, 2016

850-3/М 418
Мацантини, Маргарет. Да дойдеш на света : [Роман] / Маргарет Мацантини ; Прев. от итал. Иво Йонков. - София : ИК Колибри, 2012

850-3/М 418
Мацантини, Маргарет. Никой не се спасява сам : [Роман] / Маргарет Мацантини ; Прев. от итал. Вера Петрова. - София : ИК Колибри, 2015

850-3/М 418
Мацантини, Маргарет. Чуй ме / Маргарет Мацантини ; Прев. от итал. Бояна Петрова. - София : ИК Колибри, 2006

73/76/М 545
Миков, Любомир Петров. Избрани студии / Любомир Миков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012   Т. 1. Османска архитектура и изкуство в България. – 2012
    Т. 2. Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. – 2013
820-3/М 606
Милн, Алън Александър. Двама души / А. А. Милн ; Прев. [от англ.] Емилия Ничева-Карастойчева. - София : Книгомания, 2016

820-3/М 799
Мойс, Джоджо. Аз преди теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - София : ИК Хермес, 2016

820-3/М 799
Мойс, Джоджо. След теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ИК Хермес, 2016

820/899-8/М 971
 Мъдри мисли за всеки ден : Малка книжка за специални моменти / [Състав. Пламен Тотев]. - София : Светлана Янчева - Изида, 2016

820-3/Н 178
Найт, Рене. Случаен непознат / Рене Найт ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Обсидиан, 2016

615/Н 627
Неумивакин, Иван Павлович. Водата - живот и здраве / Иван Неумивакин ; [Прев. Силвана Миланова]. - София : ИК Жануа 98, 2015

616.3/Н 627
Неумивакин, Иван Павлович. Диабетът : Митове и реалност / Иван Неумивакин ; [Прев. Владимир Мечкаров]. - София : ИК Жануа 98, 2009

613/Н 627
Неумивакин, Иван Павлович и др. Ендоекология на здравето / Иван Неумивакин, Людмила Степановна Неумивакина ; [Прев. Силвана Миланова]. - София : ИК Жануа 98, 2013

820-3/Н 785
Никълс, Софи. Роклята / Софи Никълс ; Прев. от англ. Гергана Стойчева-Нуша. - София : Ciela, 2016

С-3/П 181
Панов, Вадим. Войните ги започват неудачниците / Вадим Панов ; Прев. от рус. Васил Велчев. - София : ИК Колибри, 2016

615/П 299
Пачолок, Сали и др. А дали не е B12 : Епидемия от погрешни диагнози / Сали Пачолок, Джефри Стюарт ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : ИК Кибеа, 2016

908/П 338
Пелова, Анна и др. Села и туризъм : Посоки за пътешествия из България / Анна Пелова, Гавраил Гавраилов, Михаил Михов. - София : Ciela, 2016

Б-3/П 344
Пенев, Радко. Ритуалът / Радко Пенев. - София : Ciela, 2016

Б-3/П 361
Пенчев, Николай и др. Старобългарски загадки / Николай Пенчев, Тодор Пенчев. - София : Книгомания, 2016

895.6-1/П 478
 [Петстотин] 500 Хайку / Състав. и прев. от яп. Людмила Холодович, Александър Киров. - София : Изток-Запад, 2016

796.3/П 535
Пирло, Андреа. Мисля, следователно играя / Андреа Пирло в съавт. с Алесандро Алчато ; [Предг. Чезаре Прандели ; Прев от англ. Любомир Нешев]. - София : ИК Жануа 98, 2016

Б-7/П 799
Порязов, Веселин. Един ден на Бойко Методиевич : С 45 ил. от Христо Комарницки и Чавдар Николов / Веселин Порязов ; Ил. Христо Комарницки, Чавдар Николов. - София : e-press, 2016

613/П 811
Поуел, Майкъл. Бабини деветини : Развенчани митове и предразсъдъци / Майкъл Поуел ; [Състав. Сузана Гейгън ; Прев. Красимира Матева]. - София : Книгомания, 2016

Б-3/Р 328
Ралчевски, Мартин Атанасов. Антихрист : Роман / Мартин Ралчевски. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

941Б.02/.03/Р 431
Рашев, Рашо. Цар Симеон Велики (893-927) : Щрихи към личността и делото му / Рашо Рашев ; [Увод. бел. Васил Гюзелев]. - София : Захарий Стоянов, 2016

78/Р 528
Ренълдс, Антъни. Ленард Коен - един необикновен живот / Антъни Ренълдс ; [Прев. Вергил Немчев]. - София : Прозорец, 2016

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора. Да изкушиш съдбата / Нора Робъртс ; [Прев. от англ. Катя Георгиева]. - София : ИК Бард, 2016

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора. Пазителите : Трилогия / Нора Робъртс ; [Прев. от англ.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016   Кн. 1. Огнената звезда / Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. – 2016

820(73)-3/Р 706
Робъртс, Нора. Съдружник по неволя : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Здравка Славянова. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/Р 831
Романо, Стивън. Експрес "Възкресение" / Стивън Романо ; [Прев. от англ. Елена Кодинова]. - София : ИК Бард, 2016

820(73)-3/Р 876
Роуъл, Рейнбоу. Прикачен / Рейнбоу Роуъл ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Егмонт, 2016

860-3/С 188
Сантос, Каре. Барселона, гореща като шоколад / Каре Сантос ; [Прев. от исп. Любка Славова]. - София : Smart books, 2016

886.6-3/С 261
Свидерски, Михайло. Бяло и червено : Роман / Михайло Свидерски ; Прев. [от макед.] Димо Бонев. - София : Светлана Янчева - Изида, 2016

820(73)-3/С 309
Сейлс, Лейла. Тази песен ще спаси живота ти / Лейла Сейлс ; Прев. от англ. Елка Виденова. - София : Пан, 2016

820(73)-3/С 358
Сийгъл, Ерик. Грях и спасение / Ерик Сийгъл ; Прев. от англ. Ани Еврева. - София : ИК Емас ; София : ИК Глобус, 2003

820(73)-3/С 358
Сийгъл, Ерик. Любовна история / Ерик Сийгъл ; Прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2011

820(73)-3/С 358
Сийгъл, Ерик. Последно танго в Харвард / Ерик Сийгъл ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : ИК Емас ; София : ИК Глобус, 2004

820(73)-3/С 361
Силва, Даниъл. Английският шпионин : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Венера Атанасова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

152/С 384
Сирюлник, Борис. Грозните патенца : Да устоиш и да продължиш / Борис Сирюлник ; [Прев. от фр. Нина Венова]. - София : Изток-Запад, 2016

820(73)-3/С 552
Спаркс, Никълъс. Никога не си сама / Никълъс Спаркс ; [Прев. от англ. Красимира Абаджиева]. - София : Ера, 2016

398/С 712
Старева, Лилия Петрова. Български ритуали за късмет : ритуали и забрани, вярвания, гадания, пословици, благословии, приказки / Лилия Старева. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2016

29/С 762
Стивънс, Джон. Монасите маратонци от планината Хией, Япония : 1000 дни по склоновете на смъртта / Джон Стивънс. - София : Вакон, 2016

820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел. Собственост на благородница / Даниел Стийл ; [Прев. от англ. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2016

820(417)-3/С 823
Стокър, Брам. Градината на злото и разкази / Брам Стокър ; [Подб. и прев. от англ. Огняна Иванова]. - София : Изток-Запад, 2016

355/С 833
Стоянов, Никола Тодоров. Хибридни войни и ненасилствени революции / Никола Стоянов. - София : Изток-Запад, 2016

32Б/Т 643
Тодоров, Антон Динев. Иван Костов в документите на Държавна сигурност : За пръв път цялата истина, скрита в делото за оперативна проверка (ДОП) "Самозванец" на СГУ-МВР-ДС / Антон Тодоров. - София : Изток-Запад, 2016

820-3/Т 666
Толкин, Джон Роналд Руел. Пет фентъзи разказа / Дж. Р. Р.Толкин ; Ил. Алан Лий ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева, Любомир Николов. - София : Прозорец, 2016

820-3/Т 835
Тримейн, Роуз. Пътят към дома / Роуз Тримейн ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : ICU, 2016

327/У 702
Уорик, Джоби. Черните флагове : Възходът на ИДИЛ / Джоби Уорик ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Изток-Запад, 2016

820-3/Ф 617
Флеминг, Лия. Пощенската картичка : [Роман] / Лия Флеминг ; [Прев. от англ. Паулина Мичева]. - София : СофтПрес, 2016

820-3/Ф 624
Флин, Тейтъм. Дневниците на един дявол : Кн. 1 - / Тейтъм Флин ; Прев. от англ. Борислав Стефанов. - София : Ciela, 2016   Кн. 1. Жупел за закуска. – 2016

820-3/Ф 691
Фолет, Кен. На орлови криле / Кен Фолет ; [Прев. от англ. Боряна Даракчиева]. - София : Артлайн Студиос, 2016

613/Х 585
Хог, Трейси и др. Тайният език на бебетата / Трейси Хог, Мелинда Блау ; Прев. от англ. Красимира Матева. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/Х 709
Хоули, Ноа. Преди катастрофата : [Роман] / Ноа Хоули ; [Прев. от англ. Виктория Иванова]. - София : СофтПрес, 2016

886.1/.2(497.15)-3/Ш 602
Шехич, Фарук. Книга за Уна / Фарук Шехич ; [Прев. Русанка Ляпова]. - София : Ера, 2016

791.44/Ш 967
Шулман, Майкъл. Винаги тя Мерил Стрийп : [Биогр. кн. за американ. актриса Мерил Стрийп] / Майкъл Шулман ; [Прев. от англ. Ралица Ботева]. - София : ИК Бард, 2016

Б-3/Ш 976
Шумналиев, Димитър. Бяло сладко / Димитър Шумналиев. - София : ИК Колибри, 2016

327/Ш 978
Шутаров, Васко. Публична и културна дипломация / Васко Шутаров ; Прев. Деница Дабижева. - София : Светлана Янчева - Изида, 2016

745.51/Я 327
Якимова, Вероника Иванова. Човешката фигура в българската дърворезба / Вероника Якимова. - София : Кралица Маб, 2016

615.8/Я 412
Ялом, Ървин Д.. Мама и смисълът на живота : Терапевтични истории / Ървин Ялом ; Прев. от Владимир Молев. - София : ИК Колибри, 2016

Юли 2016

С-3/А 516
Алексеев, Сергей. Утоли моята печал : На разлома на времето : Роман / Сергей Алексиев ; Прев. от рус. Мариян Петров. - София : ИК Персей, 2016

327/Б 328
Бек, Глен. Всичко е заради исляма : Истината за Ислямска държава, Ал-Кайда, Иран и халифата / Глен Бек ; Прев. от англ. [и предг.] Огнян Дъскарев. - София : ИК МаК, 2016

613/Б 787
Браун, Сюзън Е. и др. Киселинни и алкални храни : Наръчник за балансирано хранене : Пълен преглед на храните и тяхното отражение върху нивата на pH / Сюзън Е. Браун, Лари Тривиери-син. - София : Атеа, 2016

850-94/Б 819
Брици, Фаусто. Ожених се за веганка : Една истинска история / Фаусто Брици ; [Прев. от итал. Вера Петрова]. - София : Гурме ЕООД, 2016

830-3/В 163
Вайдерман, Фолкер. Остенде 1936, лятото на едно приятелство : Роман / Фолкер Вайдерман ; Прев. от нем. Даря Хараланова. - София : Панорама, 2016

839.7-3/Г 508
Гиу, Ян. Вендета : Операция в Сицилия / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Неда Димова-Бренстрьом. - София : ИК Персей, 2016

820-3/Г 794
Грегъри, Филипа. Укротяването на кралицата / Филипа Грегъри ; [Прев. Деница Райкова]. - София : Еднорог, 2016

338/Г 822
Григориев, Олег Вадимович. Епоха на растежа : лекции по неокономика : Разцвет и упадък на световната икономическа система / Олег Григориев ; Прев. от рус. Митко Хитов. - София : Изток-Запад, 2016

850-3/Д 524
Джордано, Паоло. Човешкото тяло : Роман / Паоло Джордано ; Прев. от итал. Юдит Филипова. - София : ИК Колибри, 2015

Б-94/Д 621
Динев-Джими, Дино. Нетаен агент / Дино Динев-Джими. - София : ИК Колибри, 2016

820(73)-94/Д 959
Дънам, Лена. Не съм от онези момичета / Лена Дънам ; [Ил. Джоана Авилез ; Прев. от англ. Весела Прошкова]. - София : Sky print, 2015

840-3/Д 981
Дюма, Александър. Учителят по фехтовка : Роман / Александър Дюма ; Прев. [от фр.] Мариян Петров. - София : ИК Персей, 2016

839.6-3/Е 234
Егеланд, Том. Съкровището от Константинопол : Роман за млади читатели / Том Егеланд ; Прев. Ростислав Петров. - София : ИК Персей, 2016

830-3/З-389
Зауер, Беате. Теофания : Византийската принцеса на германския трон / Беате Зауер ; Прев. от нем. Величка Стефанова. - София : ИК Емас, 2016

820-3/И 992
Ишигуро Казуо. Никога не ме оставяй : [Роман] / Казуо Ишигуро ; [Прев. от англ. Мария Донева]. - [София] : Лабиринт, 2016

830-3/К 531
Кестнер, Ерих. Стъкленият човек : Разкази / Ерик Кестнер ; Предг. и прев. Венцеслав Константинов]. - София : Книгомания, 2016

820(73)/К 541
Кинг, Стивън. За писането : Мемоари на занаята / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Евелина Банева. - София : Ciela, 2016

820-3/К 777
Колган, Джени. Книжарница на колела / Джени Колган ; [Прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2016

001/К 872
Коудън, Дейвид и др. Лей линии и земни енергии : Ново изследване на земната енергия и нейното влияние върху здравето ни / Коуън Дейвид, Крис Арнолд ; [Прев. Делян Илиев]. - София : Атеа, 2016

820(73)-3/М 12
Маас, Сара Дж.. Двор от мъгла и ярост / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт, 2016

820(73)-3/М 12
Маас, Сара Дж.. Двор от рози и бодли / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Ирина Денева-Слав. - София : Егмонт, 2016

820-3/М 897
Морие, Дафни дю. Братовчедката Рейчъл : [Роман] / Дафни Дю Морие ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : Лабиринт, 2015

820-3/М 897
Морие, Дафни дю. Птиците : Разкази / Дафни дю Морие ; Прев. от англ. Мариана Шипковенска. - София : Лабиринт, 2016

327/Н 215
Нанс, Малкълм. ИДИЛ : Кои са те, как се сражават, в какво вярват / Малкълм Нанс ; [Прев. Константин Цанков]. - София : Millenium, 2016

820(73)-3/Н 861
Новик, Наоми. Изтръгнати от корен / Наоми Новик ; Прев. Ирина Манушева. - София : Екслибрис, 2016

820(73)-3/О-873
Остър, Пол. Левиатан / Пол Остър ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : ИК Колибри, 2016

820(73)-3/П 281
Патаки, Алисън. Сиси - самотната императрица / Алисън Патаки ; [Прев. Деница Райкова]. - София : Еднорог, 2016

Б-3/П 354
Пенков, Мирослав. Щъркелите и планината : Роман / [Авт. и прев.] Мирослав Пенков. - София : Ciela, 2016

001/П 849
Прауд, Луис. Странни електромагнитни явления : Наука за необяснимото / Луис Прауд ; [Прев. Балчо Балчев]. - София : Атеа, 2016

859.0-3/П 977
Първулеску, Йоана. Животът започва в петък : Роман / Йоана Първулеску ; Прев. от рум. Христо Боев. - София : ИК Персей, 2016

820(73)-3/П 978
Пърсиг, Робърт М.. Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет : Изследване на ценностите : [Роман] / Робърт М. Пърсиг ; Прев. от англ. Павел Главусанов. - София : Фама, 2007

Б-3/Р 439
Раянов, Христо. България на три морета : Истини за българската народопсихопатия / Христо Раянов ; Карикат. Христо Комарницки. - София : Софтпрес, 2016

82Б/С 458
Случаят "Люти чушки" : 1968 : Документи и спомени / [Състав. и науч. ред. Пламен Дойнов]. - София : Кралица Маб, 2016

886.1/.2(497.16)-3/С 559
Спахич, Огнен. Глава, пълна с радост / Огнен Спахич ; Прев. Жела Георгиева. - София : Ера, 2016

23/28/С 602
Сребърният век : нови открития : Сборник доклади от междунар. конференция, 10 и 11 май 2015 г., в БАН, София / [Аделина Ангушева и др. ; Състав. Анисава Милтенова]. - София : ИК Гутенберг, 2016

792.01/С 846
Страсбърг, Лий. Развитието на метода : Мечта за страст / Лий Страсбърг ; Прев. от англ. Ивайла Божанова. - София : Изток-Запад, 2016

820-9/Т 137
Таброн, Колин. Йерусалим / Колин Таброн ; Прев. от англ. Маргарит Дамянов. - София : Вакон, 2016

820-9/Т 137
Таброн, Колин. Огледалото на Дамаск / Колин Таброн ; Прев. от англ. Маргарит Дамянов. - София : Вакон, 2014

820(73)-3/Т 819
Трембли, Пол. Призраци в моята глава / Пол Трембли ; Прев. [от англ.] Богдан Русев. - София : Еднорог, 2016

820-3/Т 867
Тротън, Джанет Маклауд. Дъщерята на чаения плантатор / Джанет Маклауд Тротър ; Прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Enthusiast, 2016

839.7-3/У 535
Улсон, Кристина. Маргаритки / Кристина Улсон ; Прев. от швед. Анюта Качева. - София : Enthusiast, 2016

008/У 954
Учкова, Инна Василева. Книга за мечтатели : Тънка червена нишка / Инна Учкова. - София : Пергамент Прес, 2016

820-3/Х 277
Харис, Джоан. Различен клас / Джоан Харис ; [Прев. Ирина Манушева]. - [София] : Прозорец, 2016

820-3/Х 488
Хийли, Ема. Елизабет е изчезнала / Ема Хийли ; [Ил. Християна Димитрова ; Прев. от англ. Гергана Минкова]. - София : Orange books, 2016

820(73)-3/Х 592
Хокинс, Скот. Библиотеката на Въглен връх / Скот Хокинс ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : Deja book, 2016

784/Ц 805
Цонев, Цонко. Кметълски истории : Световните рок легенди в България / Цонко Цонев. - София : Enthusiast, 2016

Юни 2016

820(73)-9/А 282
Адамс, Марк. За Мачу Пикчу завий надясно : преоткриване на загубения град / Марк Адамс ; Прев. от англ. Венера Атанасова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

791.43/А 424
Акройд, Питър. Чарли Чаплин без грим / Питър Акройд ; [Прев. Павел Талев]. - София : Слънце, 2016

82Б/А 755
Антонова, Мария. Блага Димитрова : Дневник за едно приятелство / Мария Антонова. - София : Кибеа, 2016

372/А 823
Аргирова-Талева, Василка Иванова и др. Игротерапия : лечение при заекването / Василка Аргирова-Талева, Атанас Талев. - В. Търново : Абагар, 2015

892.4-3/А 951
Ахарони, Ерез. Тайната на орела / Ерез Ахарони ; Прев. от англ. Богдан Русев. - [София] : ИК Колибри, 2015

820(73)-3/Б 306
Бачигапупи, Паоло. Водосрез / Паоло Бачигапупи ; Прев. от англ. Елена Павлова. - София : Ciela, 2016

820-3/Б 312
Бегшоу, Луиз. Работещи момичета : [Роман] / Луиз Бегшоу ; Прев. от англ. Илвана Иванова Гарабедян. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

839.7-3/Б 444
Бивалд, Катарина. Животът, мотоциклетите и други невъзможни начинания / Катарина Бивалд ; [Прев. от швед. Румяна Василева]. - София : Ера, 2016

820(73)-9/Б 759
Брайсън, Бил. Пътят към Литъл Дриблинг : Нови записки от един малък остров / Бил Брайсън ; Прев. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2016

329Б/Б 853
Буковски, Христо Димитров. Страховитото прераждане на богомилите : Обреди и практика в Аресовото посвещение на Безвластниците / Христо Буковски. - София : Ciela, 2016

787.1/.4/В 248
Василев, Васко Петров. Васко @ 40+5 / Васко Василев. - София : Пинг Понг Ивентс, 2016

840-3/В 553
Виан, Борис. Около полунощ : [Разкази и новели] / Борис Виан ; Прев. от фр. Мария Коева. - София : Фама, 2016

Б-3/Г 223
Ганчовски, Йордан Тодоров. Нощта на Десети : Роман / Йордан Ганчовски. - Пловдив : ИК Хермес, 2015

654/Г 236
Гарелов, Иван. Тук и сега : "Панорама" и преходът / Иван Гарелов. - Пловдив : Жанет 45, 2016

792/Г 37
Георгиев, Йордан. Младите театрали говорят в "Без маски" : [Интервюта] / Йордан Георгиев ; [Предг. Никола Вандов]. - Пловдив : Жанет 45, 2016

С-3/Г 565
Глуховски, Дмитрий Алексеевич. Метро 2035 / Дмитрий Глуховски ; Прев. Васил Велчев. - София : Ciela, 2016

Б-1/Г 701
Господинов, Георги Георгиев. Там, където не сме / Георги Господинов. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2016

616.89/Г 772
Грандин, Темпъл. През моите очи : Личният ми опит с аутизма / Темпъл Грандин ; Прев. от англ. Светлана Кимпан. - София : Изток-Запад, 2016

820(73)-3/Г 827
Грийн, Джон и др. Уил Грейсън, Уил Грейсън / Джон Грийн и Дейвид Левитан ; [Прев. Гергана Дечева]. - София : Егмонт България, 2014

152/Г 829
Грилс, Беър. Истински характер : Историите, променили живота ми / Беър Грилс ; Прев. от англ. Кристина Димитрова. - София : Вакон, 2016

820(73)-3/Г 849
Гришам, Джон. Адвокат на престъпници : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2015

820(73)-3/Г 877
Гроф, Лорън. Орисници и фурии : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2016

839.6-3/Г 898
Грютен, Фруде. Плуващата мечка : Роман / Фруде Грютен ; Прев. Калина Димитрова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016

820(73)-3/Д 341
Дейвис, Лидия. Краят на историята / Лидия Дейвис ; Прев. от англ. Йордан Костурков. - [София] : ИК Колибри, 2016

07/Д 541
Диков, Сашо. Истината боли : безмилостно за медиите, политиката, спорта и жените / Сашо Диков ; Под ред. на Ирина Вагалинска. - София : Ciela, 2016

Б-3/Д 601
Димов, Димитър Тодоров. Тютюн : Т. 1 - 2 / Димитър Димов. - София : Ciela, 2009

886.6-3/Д 602
Димовски, Владо. И човек, и куче : Романи / Владо Димовски ; Прев. Таня Попова. - София : Изида, 2016

820-3/Д 687
Добс, Майкъл. Да изиграеш краля / Майкъл Добс ; Прев. от англ. Георги Иванов. - София : Ciela, 2016

840-3/Д 984
Дюрас, Маргьорит. Градинката ; Модерато кантабиле / Маргьорит Дюрас ; Прев. от фр. ез. Офелия Р. Николова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014

820-1/Е 537
Елиът, Томас Стърнс. Избрани стихотворения / Томас Стърнс Елиът ; Състав. и прев. от англ. Владимир Левчев. - Пловдив : Жанет 45, 2016

73/76/Е 674
 Енциклопедия на изобразителните изкуства в България : В 3 т. - София : БАН ; София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1980   Т. 3. С-Я / Ред. кол. Иван Маразов - глав. ред. и др.. – 2006

Б-3/З-345
Зарев, Владимир Пантелеев. Орлов мост : Роман / Владимир Зарев. - Пловдив : ИК Хермес, 2015

Б-3/И 223
Иванова, Живка. Плетачката : [Разкази] / Живка Иванова. - Пловдив : Жанет 45, 2016

784/И 522
Илиева, Лилия. Фондацията : Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов, Венко Поромански / Лилия Илиева. - София : Ciela, 2016

940/И 831
Йорданов, Калин. Кръстоносните походи : реликви и чудеса : поклоничество, авантюра и лов на светини в Ориента XI-XIII в. / Калин Йорданов ; [Предг. Красимира Гагова]. - София : Изток-Запад, 2015

327Б/К 253
Кандиларов, Евгений Герчев. Източна Азия и България / Евгений Кандиларов. - София : Изток-Запад, 2016

Б-1/К 339
Карамфилов, Росен. Церебрална поезия / Росен Карамфилов. - Пловдив : Жанет 45, 2016

885.0-3/К 939
Кундера, Милан. Шегата / Милан Кундера ; Прев. от чеш. Васил Самоковлиев. - София : ИК Колибри, 2016

820(73)-3/К 977
Къслър, Клайв и др. Контрабандистът : Приключенията на Айзък Бел / Клайв Къслър, Джъстин Скот ; [Прев. Стефан Георгиев]. - София : PRO book, 2015

546/Л 143
Лазаров, Добри Лазаров. Неорганична химия / Добри Лазаров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014

886.1-3/Л 273
Латинович, Милош. Сто дни дъжд / Милош Латинович ; Прев. Таня Попова. - София : ИК Персей, 2016

850-3/Л 354
Леви, Примо. Периодичната система / Примо Леви ; Прев. от итал. Нева Мичева. - Пловдив : Жанет 45, 2016

152/Л 844
Лоундз, Лейл. Изкуството да водим разговор : 92 малки хитрини за успешна комуникация / Лейл Лоундз ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

840-3/Л 945
Льометр, Пиер. Булчинска рокля / Пиер Льометр ; Прев. от фр. Максим Благоев. - [София] : ИК Колибри, 2016

7.03Б/М 127
Мавродинов, Никола Петров. Старобългарското изкуство : изкуството на Първото българско царство / Никола Мавродинов ; [Предг. В. Иванова-Мавродинова] ; [Ред. Вера Гьорева]. - София : Изток-Запад, 2013

7.03Б/М 127
Мавродинов, Никола Петров. Старобългарското изкуство : ХI-ХIII в. / Никола Петров Мавродинов. - София : Изток-Запад, 2016

850-2/М 194
Макиавели, Николо. Мандрагора : Пиеса в 5 д. / Николо Макиавели ; Прев. от итал. с послесл. Светозар Златаров. - София : Изток-Запад, 2016

634.1/М 738
Михайлов, Цоло. Овощна градина : [Ръководство] / Цоло Михайлов. - София : Еньовче, 2016

908/М 741
Михалев, Иван и др. Нови 101 отбивки : Идеи за пътешествия до малко познати места в България / Иван Михалев, Елина Цанкова. - София : Ciela, 2016

820(73)-3/М 893
Моран, Мишел. Дъщерята на Клеопатра / Мишел Моран ; [Прев. Марияна Христова]. - София : Kalpazanov, 2016

820(73)-3/М 893
Моран, Мишел. Последната кралица на Индия / Мишел Моран ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2016

820-3/М 895
Морган, Джъд. Тайният живот на Шекспир : Роман / Джъд Морган ; Прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Унискорп, 2016

820(73)-3/М 978
Мърфи, Джули. Бухтичка : [Роман] / Джули Мърфи ; [Прев. Виктория Иванова]. - София : Софтпрес, 2016

895.6-3/О-46
Окамото Кидо. Разследванията на Ханшичи : Самурайски криминални истории / Окамото Кидо ; Прев. от англ. Людмила Левкова. - София : Millenium, 2016

820(73)-3/О-502
Оливър, Лорън. Пандемониум / Лорън Оливър ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2013

820(73)-3/О-502
Оливър, Лорън. Реквием / Лорън Оливър ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2014

894.35-3/П 167
Памук, Орхан. Странност на ума : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Розия Самуилова. - София : Еднорог, 2016

Б-3/П 171
Панайотов, Васил. Убиец / Васил Панайотов. - София : Ciela, 2016

860-3/П 372
Перес-Реверте, Артуро. Тангото на старата гвардия : [Роман] / Артуро Перес-Реверте ; Прев. Цвета Кирилова, Боряна Дукова. - София : Еднорог, 2015

641/642/П 468
Петрини, Карло. Хубаво, чисто, справедливо : Основи на философията Slow food / Карло Петрини ; Прев. от итал. Елица Попова. - Пловдив : Жанет 45, 2016

885.0-3/П 52
Пилатова, Маркета. Моята най-любима книга : Роман / Маркета Пилатова ; Прев. от чеш. Деница Дабижева. - София : ИК Персей, 2016

001/П 588
Плауман, Мартин. НЛО дневници : Пътуване в света на необичайното / Мартин Плауман ; Прев. от англ. Десислава Сотирова. - София : Вакон, 2016

820/899-3/Р 232
 Разкази за призраци и ужаси от знаменити писатели / [Едгар Алан По и др. ; Състав. Павел Боянов ; Прев. от англ. Аглика Маркова и др.]. - София : Фама, 2016

Б-3/Р 406
Рахнев, Елин Христов. Канела / Елин Рахнев ; Худ. Кольо Карамфилов. - София : ICU, 2016

7.01/Р 564
 Речник по естетика и философия на изкуството / Под ред. на Жак Моризо и Роже Пуиве ; Прев. от фр. Александра Желева, Нина Венова. - София : Рива, 2012

908/Р 615
Риков, Димитър. [Петдесет и една] 51 приказни планински кътчета от България / Димитър Риков ; [Фотогр. Радослав Донев]. - София : Софтпрес, 2016

886.6-3/Р 742
Родев, Душко. Човекът, който обичаше наровете : Роман / Душко Родев ; Прев. Димо Бонев. - София : ИК Персей, 2016

840-3/Р 813
Ролан, Ромен. Пиер и Люс : Роман / Ромен Ролан ; Прев. от фр. Румен Руменов. - София : ИК Персей, 2016

840-3/С 207
Сартр, Жан-Пол. Интимни отношения : [Новела] / Жан-Пол Сартр ; Прев. от фр. Мария Коева. - София : Фама, 2016

75/С 208
Саутър, Гери. Фрида Кало и Диего Ривера : [Т. 1 - 2] / Гери Саутър ; Прев. [от англ.] Мария Атанасова. - [София] : A and T Publ, 2007
    [Т. 1]. Фрида Кало : Другата страна на огледалото. – 2007
    [Т. 2]. Диего Ривера : Изкуство и страст. – 2007

Б-3/С 251
Свеженов, Йордан. Последната олимпиада / Йордан Свеженов. - София : Ciela, 2016

860-3/С 342
Сервантес Сааведра, Мигел де. Дон Кихот : Адапт. изд. за ученици / Мигел де Сервантес ; Прев. и адапт. Димитър Подвързачов. - София : Пан, 2011

Б-3/С 383
Сиромахов, Иво Божанов. Шекспир 3D : Роман / Иво Сиромахов. - София : Ciela, 2016

Б-3/С 435
Славов, Недялко Славов. Фаустино : Роман / Недялко Славов. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

37/С 593
 Справочник за кандидат-студенти : Всички висши учебни заведения 2016-2017. - София : ИК Скорпио, 2016

Б-3/С 684
Станев, Емилиян. Антихрист / Емилиян Станев. - София : Enthusiast, 2016

Б-8/С 684
Станев, Людмил. Ненакърнимо / Людмил Станев ; Худ. Кольо Карамфилов. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-3/С 757
Стефанова, Лиляна Димитрова. Моят луд век : Роман от парчета живот / Лиляна Стефанова. - София : Enthusiast, 2016

Б-1/С 844
Странджев, Иван Костадинов. Загледан в близките неща : Стихотворения / Иван Странджев. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-3/С 918
Сухиванов, Иван. Стилът на невъзможното : Разкази / Иван Сухиванов. - Пловдив : Жанет 45, 2016

Б-3/Т 643
Тодоров, Людмил. С череша се задави косът / Людмил Тодоров. - [София] : ИК Колибри, 2016

Б-7/Т 644
Тодорова, Капка. Лола : секс, мусака и революции / Лола Монтескьо ; [Худ. Венета Гергова]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2015

Б-3/Т 644
Тодорова, Соня. Перлите на Ади Ландау / Соня Тодорова. - [София] : ИК Колибри, 2016

Б-3/Т 701
Томов, Георги. Всичките дни : Разкази / Георги Томов. - София : Ciela, 2016

Б-1/Т 821
Трендафилов, Константин. За кого се сещаш, когато се сещаш за някого ? : Поезия / Константин Трендафилов. - Пловдив : Жанет 45, 2016

37.01/Т 847
Трифонова, Богдана и др. Мисия Мама / Богдана Трифонова, Жюстин Томс. - София : Ciela, 2016

840-3/У 29
Уелбек, Мишел. Подчинение : Роман / Мишел Уелбек ; Прев. от фр., [послесл.] Александра Велева ; [Прев. на стихове Георги Борисов]. - София : Факел експрес, 2015

820(73)-3/У 708
Уоткинс, Гуен. Нектар на боговете : Трилър / Гуен Уоткинс ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Унискорп, 2016

008/Ф 235
Фаркуар, Майкъл. Лошите дни в историята : Злорадо зловещ летопис на неприятности, нещастия и неволи за всеки ден в годината / Майкъл Фаркуар ; Ил. Джулия Гиджини ; [Прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт България, 2016

820(73)-3/Ф 641
Флоран, Лора. Шоколадова магия / Лора Флоран ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2015

820(73)-3/Ф 641
Флоран, Лора. Шоколадово докосване / Лора Флоран ; Прев. Маргарита Спасова. - София : Кръгозор, 2015

840-3/Ф 667
Фоенкинос, Давид. Нашите раздели : [Роман] / Давид Фоенкинос ; Прев. от фр. Георги Ангелов. - София : ИК Колибри, 2016

155/Ф 71
Фор, Джошуа. Лунна разходка с Айнщайн : Изкуството и науката да запаметяваш всичко / Джошуа Фор ; Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Класика и стил, 2016

885.0-3/Х 218
Хаичек, Иржи. Селски барок : Роман / Иржи Хаичек ; Прев. Красимир Проданов. - София : Изида, 2016

940/Х 493
Хиленбранд, Лаура. Несломен / Лаура Хиленбранд ; [Прев. Илиана Велчева]. - София : PRO book, 2014

791.44/Ш 639
Шикъл, Ричард. Разговори със Скорсезе / Ричард Шикъл ; Прев. от англ. Росен Рачев, Богдан Русев. - София : ИК Колибри, 2015

Март 2016

С-3/А 457
Акунин, Борис. Планета вода : Технократична детективска история / Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2015

С-3/А 457
Акунин, Борис. Сокол и лястовица / Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2010

С-3/А 457
Акунин, Борис. Целият свят е театър / Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2011

С-3/А 457
Акунин, Борис. Черният град / Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко. - София : Еднорог, 2013

Б-3/А 491
Алгафари, Нидал. Аллах, милост нямаш ли? : Том 2 : [Роман] / Нидал Алгафари. - [София] : Джуниър Партнърс, 2015

820-3/А 93
Аткинсън, Кейт. Живот след живот / Кейт Аткинсън ; Прев. от англ. Ралица Кариева. - София : ИК Колибри, 2016

820(73)-3/Б 211
Балдачи, Дейвид. Бягството : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев. - София : Обсидиан, 2016

850-3/Б 267
Барико, Алесандро. Емаус : Роман / Алесандро Барико ; Прев. от итал. Иво Йонков. - София : Унискорп, 2016

820/899-3/Б 308
Бащите на ужаса : [Разкази] / Прев. от англ. Григор Гачев, Любомир Николов ; Худож. Петър Станимиров. - София : Изток-Запад, 2015

Б-3/Б 568
Божинов, Георги. Караджата : [Ист. повест] / Георги Божинов. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

782/Б 631
Бончев, Марин Цолов. Великите сопрани на България / Марин Бончев. - София : Enthusiast, 2015

656/Б 658
Борисов, Чавдар и др. Интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори от категории С, С1, СЕ / Чавдар Борисов, Анатоли Нанков. - [София] : Зебра Сист, 2015

656/Б 658
Борисов, Чавдар и др. Учебно помагало за придобиване на правоспособност за управление на МПС [от категории АМ, А, А1, А2, В, В1, Ткт и Ттм] / Чавдар Борисов, Анатоли Нанков. - [София] : Зебра Сист, 2016

840(71)-3/Б 752
Браганс, Ан. Мата Хари : Прах в очите / Ан Браганс ; Прев. от фр. Веселина Иванова. - София : ИК Емас, 2015

886.1-3/Б 759
Брайович, Катарина. Венецианският печатар : Невероятната история на подгореца Божидар Вукович : Роман / Катарина Брайович ; Прев. от сръб. Таня Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016

820(73)-3/Б 803
Бредбъри, Рей. Лятно утро, лятна нощ : [Разкази] / Рей Бредбъри ; Прев. [от англ.] Милена Илиева. - София : ИК Бард, 2015

681.32/В 248
Василев, Алексей Николаенич. C++ в примери и задачи / Алексей Василев ; Прев. [от рус.] Влади Владев. - [София] : Асеневци, 2015

Б-94/В 248
Василев, Йордан. Това се случи пред очите ми : България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма / Йордан Василев. - София : Изток-Запад, 2012-2013 Кн. 2. - 2013

Б-7/В 538
Вешим, Михаил Георгиев. Обърни се със смях назад : [Фейлетони] / Михаил Вешим ; Ил. Иван Газдов. - София : Ciela, 2015

820-3/Г 794
Грегъри, Филипа. Аферата "Зелда" / Филипа Грегъри ; [Прев. от англ. Деница Райкова]. - София : Еднорог, 2015

820(73)-3/Г 849
Гришам, Джон. Адвокат на престъпници : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2015

839.6-3/Д 15
Дамхауг, Торкил. Смърт във вода : Роман / Торкил Дамхауг ; Прев. Василена Старирадева. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016

152/Д 241
Даскалова, Стела. Всяко дете е герой : Важните уроци, които не се учат в училище / Стела Даскалова. - София : Ciela, 2015

840-3/Д 536
Дидиелоран, Жан-Пол. Четецът от влака в 6:27 / Жан-Пол Дидиелоран ; [Прев. от фр. Гриша Атанасов]. - София : Ера, 2016

396/Д 896
Дронзина, Татяна и др. Жените в "Ислямска държава" / Татяна Дронзина, Явор Райчев. - София : Военно издателство, 2016

00/Д 921
Дубински, Михаил Игнатиевич. Любовта на великите мъже : Истински истории за любовта на легендарните личности - от Данте до Наполеон / Михаил Дубински ; Прев. от рус. Христо Радевски. - София : Киви, 2016

791.44/А 596
Еваниър, Дейвид. Уди : Биография / Дейвид Еваниър ; Прев. от агл. Надя Баева. - [София] : ИК Колибри, 2015

351/354/Б 923
Закон за движението по пътищата : [Сборник нормативни актове]. - [София] : Зебра Сист, 2015

Б-8/З-784
Змей Горянин. Завръщане / Змей Горянин ; Състав. и предг. Катя Зографова, Донка Билярска, Станислава Чешмеджиева. - София : Изток-Запад, 2016

860-3/К 346
Каранса, Майте. Войната на вещиците : Трилогия / Майте Каранса ; [Прев. от исп.]. - София : Унискорп, 2011
[Кн. 1]. Кланът на вълчицата / Прев. от исп. Боряна Цонева. - 2011
[Кн. 2]. Ледената пустиня / Прев. от исп. Александрина Кузманова. - 2015
[Кн. 3]. Проклятието на Оди / Прев. от исп. Боряна Цонева. - 2015

32С/К 45
Каспаров, Гари Кимович. Зимата идва : Защо Владимир Путин и враговете на свободния свят трябва да бъдат спрени / Гари Каспаров ; Прев. от англ. Христо Димитров. - София : Ciela, 2015

791.43/К 721
Ковачев, Пенчо Златанов. [Двадесет и пет] 25 звезди на българското кино / Пенчо Ковачев. - [София] : Litus, 2016

Б-9/К 923
Кръстев, Кръстьо Котев. Злочестините на България : Публицистика / Кръстьо Кръстев ; Състав. и увод Петър Трендафилов ; Ред. Николай Аретов. - София : Кралица Маб, 2016

Б-3/К 936
Кулеков, Иван Георгиев. Разумът на съня / Текст и рис. Иван Кулеков ; [Ред. Митко Новков]. - Пловдив : Жанет 45, 2015

820(73)-3/К 964
Кънингам, Майкъл. Снежната кралица : [Роман] / Майкъл Кънингам ; [Прев. от англ.] Катя Перчинкова. - [София] : Intense, 2015

839.7-3/Л 131
Лагеркранс, Давид. Онова, което не ме убива : [Роман] / Давид Лагеркранс ; Прев. от швед. Росица Цветанова. - [София] : ИК Колибри, 2015

820(73)-3/Л 358
Левитан, Дейвид. Всеки ден / Дейвид Левитан ; Прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт, 2015

941Б.082.02/Л 362
Левски, Васил. Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 1871-1872 България и Влашко : Разчетен текст / Състав., [увод] Цветолюб Христов Нушев, Тодорка Милчова Томова. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2007

839.7-3/Л 41
Лекберг, Камила. Пазачът на фара / Камила Лекберг ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - [София] : ИК Колибри, 2016

Б-4/Л 463
Леонидов, Румен Александров. Деветият кръг на рая : Есета / Румен Леонидов. - София : Издателско ателие Аб, 2016

840-3/Л 944
Льогардиние, Жил. Напълно побъркан! : Роман / Жил Льогардиние ; Прев. от фр. Анета Тошева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

820(73)-3/М 192
Макдоналд, Иън. Беглец по равнините : [Роман] : Кн. 1 - / Иън Макдоналд ; Прев. [от англ.] Петър Тушков. - София : Артлайн Студиос, 2015 Кн. 1. Евърнес. - 2015

820(73)-3/М 194
МакКамън, Робърт. Границата : [Роман] / Робърт МакКамън ; Прев. от англ. Елена Павлова. - София : Deja Book, 2015

Б-1/М 618
Милчев, Николай. Прелест и светогорски стихотворения / Николай Милчев ; [Ил. Христо Пацов] ; [Предг. Маргарет Димитрова]. - София : Потайниче, 2015

895.6-3/М 955
Мураками, Харуки. Мъже без жени : Разкази / Харуки Мураками ; Прев. от япон. Дора Барова. - София : ИК Колибри, 2015

654/Н 67
Ние сме Ку-Ку / Състав. Георги Крумов. - София : Труд, 2016

830-3/Н 88
Нойхаус, Неле. Приятели до смърт : Вторият случай на комисерите Пиа Кирххов и Оливър Боденщайн / Неле Нойхаус ; Прев. от нем. Людмила Костова. - София : Enthusiast, 2016

Б-3/О-138
Обича ме, не те обича : Нови разкази за любовта / Състав. Захари Карабашлиев ; Алек Попов и др. - София : Ciela, 2016

892.4-3/О-45
Оз, Амос. Юда / Амос Оз ; Прев. [от нем.] Екатерина Войнова. - София : Millenium, 2015

886.6-3/П 227
Пармаковска, Фросина. Вишнева хроника / Фросина Пармаковска ; Прев. Таня Попова. - София : ИК Персей, 2016

820(71)-3/П 349
Пени, Луиз. Жестокият месец / Луиз Пени ; [Прев. Марин Загорчев]. - София : СофтПрес, 2016

Б-1/П 442
Петкова, Маргарита. Болката отляво / Маргарита Петкова ; Състав. и [ред.] Пламен Тотев. - [София] : ИК Персей, 2016

886.6-3/П 571
Плавевски, Владимир. Салджията от Вардар : Роман / Владимир Плавевски ; Прев. Таня Попова. - София : ИК Персей, 2016

820(73)-3/П 936
Пунке, Майкъл. Завръщането / Майкъл Пунке ; Прев. от англ. Павел Главусанов. - София : Ciela, 2015

С-3/П 939
Пучков, Лев Николаевич. Ловец на черепи : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова Митева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

820(73)-3/Р 27
Райт, Ким. Кентърбърийски сестри / Ким Райт ; [Прев. от англ. Емилия Карастойчева]. - София : Ера, 2015

830(436)-3/Р 87
Рот, Йозеф. Мрежата на паяка : Роман / Йозеф Рот ; Прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo, 2015

Б-3/С 311
Секулов, Александър Илиев. Скитникът и синовете : Роман / Александър Секулов. - София : Ciela, 2015

152/С 35
Сийгъл, Даниъл и др. Дисциплина без драма : Осъзнат начин за успокояване и развитие на тревожния детски ум / Даниъл Сийгъл, Тина Пейн Брайсън ; Прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016

820(73)-3/С 454
Слоун, Робин. Денонощната книжарница на мистър Пенумбра / Робин Слоун ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - София : Ciela, 2015

Б-3/С 684
Станев, Людмил. Няма такава книга : Разкази / Людмил Станев ; [Рис. Кольо Карамфилов]. - Пловдив : Жанет 45, 2015

Б-3/С 757
Стефанова, Лиляна Димитрова. Моят луд век : Роман от парчета живот / Лиляна Стефанова. - София : Enthusiast, 2016

820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел. Блудният син / Даниел Стийл ; [Прев. от англ. Елена Чизмарова]. - София : ИК Бард, 2015

Б-9/С 822
Стоичков, Румен Димитров. Някъде там / Румен Стоичков. - [София] : Изток-Запад, 2016

355.4/С 833
Стоянов, Александър. Балканските войни на българската армия / Александър Стоянов. - София : Millenium, 2015

784/С 96
Съмърс, Антъни и др. Животът на Синатра / Антъни Съмърс, Робин Суон ; Прев. Елика Рафи. - [София] : Рива, 2015

796.8/Т 205
Тайсън, Майк и др. Безпощадната истина : Моята автобиография / Майк Тайсън, Лари Сломан ; [Прев. от англ. Огнян Георгиев]. - София : Жануа'98, 2015

820(73)-3/Т 359
Тарт, Дона. Малкият приятел / Дона Тарт ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов. - София : Еднорог, 2015

820(73)-3/Т 359
Тарт, Дона. Тайната история / Дона Тарт ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов. - София : Еднорог, 2015

784/Т 665
Толински, Брад. Светлини и сенки : Разговори с Джими Пейдж / Брад Толински ; Прев. от англ. Пламен кирилов. - София : Ciela, 2016

79/Т 847
Трифонов, Слави. За мен е чест : Откровенията на Слави Трифонов, записани от Иво Сиромахов / Слави Трифонов. - София : Ciela, 2015

820(73)-3/У 70
Уортън, Едит. Итън Фром / Едит Уортън ; Прев. от англ. Йордан Костурков. - София : Апостроф, 2016

820-3/Ф 559
Фиорато, Марина. Дамата с червения мундир : [Роман] / Марина Фиорато ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова. - София : ИК Кръгозор, 2015

820(94)-3/Ф 607
Фланаган, Ричард. Тесният път към далечния север / Ричард Фланаган ; Прев. от англ. Владимир Молев. - [София] : ИК Колибри, 2016

820(73)-3/Ф 684
Фокнър, Уилям. Златна колекция : [Разкази] / Уилям Фокнър ; [Прев. от англ. Кръстан Дянков и др.]. - София : ИК Бард, 2015

Б-3/Ф 958
Фучеджиева, Милена Дикова. Сексът и комунизмът 2 : Роман / Милена Фучеджиева. - София : Enthusiast, 2015

820-3/Х 177
Хадън, Марк. Червената къща : Роман / Марк Хадън ; Прев. от англ. Пламен Кирилов. - София : Унискорп, 2015

820(73)-3/Х 216
Хайсмит, Патриша. Каръл : [Роман] / Патриша Хайсмит ; [Прев. от англ.] Дафина Христова. - София : Intense, 2016

840-4/Ю 133
Юго, Виктор. Избрани речи и прокламации / Виктор Юго ; Прев. от фр. Димитър Ризов. - София : Сиби, 2015

820(73)-3/Я 412
Ялом, Ървин Д.. Лъжи на дивана : Психоаналитичен трилър / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Анелия Николова. - София : ИК Колибри, 2016

Дарение от НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Януари 2016

Октомври 2015

Август 2015

Февруари 2015

Януари 2015

Декември 2014

Октомври 2014

Фондация "Америка за България"

Февруари 2014

Януари 2014

Декември 2013

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri