Културен календар

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” – РАЗГРАД
културен календар за м. декември 2018 г.

За актуална информация посещавайте сайта на Община Разград    http://www.razgrad.bg/

ДАТА, ЧАС

МЯСТО

СЪБИТИЕ

03.-31.12.

РБ”Проф.Б.Пенев”, Детски отдел и ОУ

„Една година приключения” – читателска надпревара, инициатива на РБ”Проф.Б.Пенев” и ОУ”Н.Й.Вапцаров”

07.-28.12. 14:00 ч.

Общинско радио

„На кафе” – петъчни радиопредавания, инициатива на РБ”Проф.Б.Пенев”

17.-21.12.

РБ”Проф.Б.Пенев”, Детски отдел и ЦДГ

„Коледна песен” – пътуваща детска библиотека

17.-28.12.

14:00–16:00 ч.

РБ”Проф.Б.Пенев”, Детски отдел

„Коледна работилница”

18.12.

17.30 ч.

РБ”Проф.Б.Пенев”

Писателят Павлин Павлов в свой превод ще представи книгата „Тайните на руската кухня”, написана от „човекът без лице, разузнавачът” ген. Маркус Волф

19.12.

10:00 ч.

Дом за стари хора

Мобилна библиотека „Трета възраст”, инициатива на РБ”Проф.Б.Пенев”

28.-31.12.

РБ ”Проф. Б. Пенев” и Детски отдел

Безплатна регистрация на потребители на библиотечно-информационни услуги

28.-31.12.

РБ ”Проф. Б. Пенев”, Детски отдел

Изложба: „Коледна работилница”

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb