Често задавани въпроси

Как да се регистрирам?

За да станете читател трябва да имате:

Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

 • Регистрацията на потребителите и издаването на читателски карти се извършва на       регистрационното гише в Библиотеката, след представяне на документ за самоличност или ученическа карта (за ученици до 14 години).

Не могат да бъдат регистрирани или пререгистрирани като читатели граждани имащи задължения към библиотеката.

Как да заема книга?

Библиотечни документи се заемат САМО срещу представяне на читателска карта.

 • Книги за дома се заемат само при актуален годишен абонамент.

С дневна карта книги за дома не се заемат.

 • Максимален брой на заеманите книги за дома - 4 бр.
 • Срокът за заемане на книги е 20 дни.
 • Книгите могат да се презаписват до 2 пъти последователно, включително и по телефон.
 • За удобство на читателя е създадена система за запазване на търсени от него книги.

Читателят е длъжен да пази библиотечните документи, а при повреда да бъде санкциониран.

Глобата за изгубена библиотечна книга се определя по нейната осъвременена пазарна цена. Върху нея се прилагат изискванията на Наредбата за запазване на библиотечните фондове.


 

Какво представляват читалните?

 Всеки библиотечен документ може да се поръча и чете в читални зали.

Вестници и списания не се заемат за дома.

 • Абонамент периодични издания
 • За да се заяви библиотечен документ се попълва заемна бележка
 • Необходим е технологичен срок за получаване на заявената поръчка
 • Създадена е система за запазване на поръчаните за читалня книги, за да са на разположение на читателя до приключване на работата му с тях.
 • За удобство на всеки потребител е осигурено ползването на някои технически средства на библиотеката.
 • Междубиблиотечно заемане - Може да получите необходимата Ви книга от друга библиотека в страната и чужбина, ако Регионална библиотеката - Разград не я притежава. Книгите се ползват САМО в Читалнята. бутон към ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ
 • Електронна доставка на документи - може да получите в електронната си поща файл с пожелани от вас статии от списания, вестници, сборници или глави от книги, които библиотеката притежава.

 

end faq

 

Прочетена 22426 пъти
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb