Статии филтрирани по дата: Понеделник, 20 Юни 2022

Философия

                  159.92/С 625, 159.9/Ч/С 625

                  Стайн, Дейвид

                  Отговори, но не реагирай! : Позитивен метод за насърчаване на доброто поведение при деца и младежи със Синдром на Даун / Дейвид Стайн ; Прев. от англ. Габриела Луканова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 224 с. ; 21 см

3Общ.-полит.-литература

                  323/К 893
                  Красничи, Милазим
                  Албанският национализъм / Милазим Красничи ; Прев. Антон Панчев, Борислава Иванова, Симеон Михалков . - Скопие : Логос – А; София : Сдружение Балкански научен институт, 2015. - 200 с. ; 20 см
                  323Б/Б 345
                  Белене - място на памет? : Антропологична анкета / Състав. и предг. Даниела Колева . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2010. - 281 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336/В 314

                  Вачков, Даниел Христов и др.

                  Българският външен дълг 1944-1989 : Банкрутът на комунистическата икономика / Даниел Вачков, Мартин Иванов . - София : Сиела, 2008. - 255 с. : с диагр., табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  376/Х 387, Д376/Х 387, 376/Ч/Х 387

                  Хейл, Натали

                  Всеки може да чете : Бърз и практически метод за обучение на деца със Синдром на Даун и други затруднения в развитието / Натали Хейл ; Прев. Габриела Луканова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2017. - 192 с. : със сх. ; 21 см
                  334.72/С 436

                  Славова, Петя Иванова

                  Георги Найденов и Тексим-Имекстраком : "Комисионерска" икономика и стопанска автономия през социализма от 60-те / Петя Славова . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2017. - 391 с. : с факс. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  334.72/Х 789

                  Христов, Христо Станев

                  Империята на задграничните фирми : Създаване, дейност и източване на дружествата с българско участие зад граница 1961-2007 / Христо Христов . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2009. - 16 л., 364 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336.7/А 202

                  Аврамов, Румен Любенов

                  Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 / Румен Аврамов . - София : Институт за изследване на близкото минало; : Институт Отворено общество, 2008. - 340 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  339.1/Д 584

                  Димитров, Мартин К.

                  Политическата логика на социалистическото потребление / Мартин К. Димитров . - София : Сиела, 2018. - 272 с. : с табл., сх., портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  347.7/П 361 ; 347.7/Ч/П 361

                  Пенчев, Никола Пламенов

                  Правен пътеводител на стартиращия бизнес : Първи стъпки, управление и защита / Никола Пенчев . - София : Сиела, 2021. - 259 с.
                  327/Р 838

                  Ромен Гари и френската дипломатическа поща / Състав. и предг. Райна Карчева, предг. Ксавие Лапер дьо Кабан ; Прев. Илияна Очкова . - София : Сиела, 2016. - 159 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  336.7/Б 734

                  Бояджиева, Пепка Александрова

                  Социалното инженерство : Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България / Пепка Бояджиева . - София : Институт за изследване на близкото минало, 2010. - 392 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  323Б/Л 586

                  Лилков, Вили Младенов

                  Стопанските абсурди на Българския комунизъм : Интимната изповед на ДС за икономиката / Вили Лилков . - София : Сиела, 2022. - 580 с.
                  371/Г 659

                  Гордън, Томас и др.

                  Трениране на успешни учители / Томас Гордън, Ноел Бърч ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2013. - 406 с. : с табл., сх. ; 20

5Математика. Естествени науки.

                  591/Ч/М 526

                  Мешкова, Галина и др.

                  Морето, биоразнообразието, екологията / Галина Мешкова, Димитър Попов ; Ил. Ваня Ангелова. - 2. изд.. - Пловдив : Зелени Балкани, 2022. - 56 с. : с цв. ил. ; 23 см

62,64/69Техника, Промишленост

                  641/С 179

                  Самуилова, Ивинела Вескова

                  И замириса на бабини гозби и спомени : Сборник със свидни истории и любими рецепти от нашите баби / Ивинела Самуилова, Илиана Николова ; кулинарен ред. Илиана Николова ; предг. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2021. - 256 с. ; 20 см

Изкуство

                  746/Гр/Д 589

                  Димитрова, Здравка

                  Български шевици от русенски регион / Здравка Димитрова ; Прев. на англ. Ирина Димитрова ; Фотогр. Бончук Андонов = Bulgarian Embroideries from Ruse Region. - : СофтПрес, 2022. - 400 с. : с цв. ил. ; 23 см
                  791.44/Из/С 828

                  Стоун, Оливър

                  В преследване на светлината : Писането и режисирането на Взвод, Среднощен експрес, Белязания, Салвадор, оцеляването след тях и играта на кино / Оливър Стоун ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Колибри, 2021. - 486 с. ; 21 см. - (Амаркорд)
                  78.071/Из/В 832
                        Волфганг Амадеус Моцарт : Докосване до гения : хипотези, факти, мисли и анекдоти / Прев. Станимир Йотов . - [2.] доп. и прераб. изд.. - : Пергамент Прес, 2014. - 143 с. ; 17 см
                  73/76/Из/Н 334

                  Национална изложба Лудогорие 2017 : [Каталог] / [Състав. Тодор Тодоров] = National Exhibition Ludogdrie 2017. - Разград : Художествена галерия Проф. Илия Петров , [2017]. - [95] с. : с репрод., портр. ; 30 см
                  77.04/К 936

                  Кулеков, Иван

                  Фотописи / Иван Кулеков ; Фотогр. Иван Кулеков . - Пловдив : Жанет 45, 2009. - [208] с. : с ил. ; 16 х 23 см

80Езикознание

                  802.0/Х 234

                  Халд, Катя и др.

                  Английски : Бизнес курс : В 6 ч. / Катя Халд, Биргит Пифке-Вагнер, Джон Флауър ;

                  . - 2. изд.. - София : Pons, 2011 ; 20 см
                                  
  Т. 1802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см

                                  Към кн. тяло има CD с уроци 1-8
                                  Т. 2802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 3802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 4802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                                  Т. 5802.0/Х 234

                                  Халд, Катя

                                  Английски. Английски : Бизнес курс : В 6 ч. ;

                                  . - София : Pons, 2011. - 128 с. ; 21 см
                  802.0/П 566

                  Пифке-Вагнер, Биргит

                  Граматика с упражнения - английски : Лесният начин да научим граматиката / Биргит Пифке-Вагнер ; Прев. Майя Долапчиева ; . - София : Pons, 2017. - 270 с. : с табл., сх. ; 23 см

82/89Литературознание

                  82Б.3/.4/П 132

                  Павлова, Лалка

                  Асеновци и българската държавност в тетралогията на Фани Попова-Мутафова : Монография / Лалка Павлова ; . - София : Български писател, 2019. - 372 с. : със сн. ; 21 см
                  34726

                  Дойнов, Пламен Иванов

                  Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989 : Норма и криза в литературата на НРБ / Пламен Дойнов . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2011. - 386 с. : с портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  82-94/Л 44

                  Лем, Станислав и др.

                  Свят на ръба / Станислав Лем, Томаш Фиалковски ; Прев. Лина Василева . - София : Колибри, 2021. - 256 с. ; 21 см
                  82.01/З-824

                  Знеполски, Ивайло Боянов

                  Семиотика и критика на културата : Барт, Лотман, Еко / Ивайло Знеполски . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2019. - 456 с. : с портр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)

XБ,ХЧХудожествена литература

                Б-1/А 931

                  Атанасов, Георги Димитров

                  [Седемдесет] 70 стихотворения : Избрано / Георги Атанасов ; Худож. Деница Дженкова. - София : Потайниче, 2021. - 96 с. : с ил. ; 21 см
                  Б-1/П 442

                  Петкова, Маргарита и др.

                  Абсурдни времена : Нецензурираната версия / Маргарита Петкова, Добромир Банев ; Фотогр. Ивелина Чолакова . - София : Персей, 2022. - 192 с. ; 20 см
                  Б-3/С 773

                  Стоев, Валентин

                  Авраамов дом : На евреите с любов : Роман / Валентин Стоев ;

                  . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 286 с. ; 20 см
                  Б-3/К 919

                  Крушарска, Александрина

                  Болница за безсмъртни създания : Роман / Александрина Крушарска . - София : КВЦ, 2022. - 480 с. ; 21 см

                  820(73)-3/Д 515

                  Джио, Сара

                  Бунгалото / Сара Джио ; прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2022. - 293 с. ; 21 см
                  Б-3/С 307

                  Седларска, Веселина

                  Гладни сърца : Разкази / Веселина Седларска . - София : Сиела, 2021. - 204 с. ; 20 см
                  Б-3/Н 702

                  Радионова, Ивелина и др.

                  До Боянския майстор : Повест и разкази / Ивелина Радионова . - София : Персей, 2022. - 224 с. ; 20 см
                  883-3/Б 135

                  Багряна, Анна

                  Досадникът : Роман / Анна Багряна ; Прев. от укр. Димитър Христов . - София : Персей, 2021. - 192 с. ; 20 см
                  820-3/Г 793

                  Грегъри, Филипа

                  Другата кралица / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - : Еднорог, 2009. - 448 с. ; 20 см
                  820(73)- 3/Д 324

                  Деверо, Джуд

                  Езерото на тайните / Джуд Деверо ; Прев. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2022. - 320 с. ; 21 см

Б-3/С 311

                  Секулов, Александър Илиев

                  Жена на вятъра : Роман / Александър Секулов . - Пловдив : Хермес, 2021. - 152 с. ; 21 см
                  Б-6/Б 231

                  Балкански, Миню

                  Завет : Писмата на баща ми / Миню Балкански ; Увод, състав. Минко Балкански . - София : Pulsio Print, 2016. - 359 с. : с портр., факс. ; 22 см
                  Б-3/А 931

                  Атанасов, Атанас Цветанов

                  Завръщането на белязаните : Роман / Атанас Атанасов . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 352 с. ; 20 см
                  840-3/Б 956

                  Бьогле, Никола

                  Заговорът / Никола Бьогле ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2020. - 368 с. ; 21 см
                  859.0-3/Х 602

                  Холбан, Антон

                  Игрите на Дания : Роман / Антон Холбан ; Прев. от рум. Дарина Фелонова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 224 с. ; 21 см
                  С-3/П 939

                  Пучков, Лев Николаевич

                  Изгнаник : Роман / Лев Пучков ; Прев. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2021. - 336 с.
                  820(73)-3/Х 408

                  Хелър, Питър

                  Инструкторът : Роман / Питър Хелър ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2022. - 279 с. ; 20 см
                  850-3/И 48

                  Икарди, Дези

                  Момичето, което усещаше книгите / Дези Икарди ; Прев. отитал. Ваньо Попов . - София : Персей, 2022. - 416 с. ; 20 см
                  885.0-3/Б 355

                  Белова, Бианка

                  Мона : Роман / Бианка Белова ; Прев. от чеш. Деница Проданова . - София : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 160 с.
                  Б-3/Е 54

                  Елми, Йоанна

                  Направени от вина / Йоанна Елми . - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 328 с.
                  820(73)-3/Б 787

                  Браун, Сандра

                  Не ми изпращай цветя : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 1994. - 200 с. ; 20 см. - (Колекция Сандра Браун)
                  850-3/Ф 401

                  Феранте, Елена

                  Непознатата дъщеря / Елена Феранте ; Прев. от итал. Тонина Манфреди ;

                  . - София : Колибри, 2021. - 172 с. ; 21 см. - (Съвременна европейска проза)

               820(73)-3/Х 245

                  Хамлет, Кристина

                  Опасна, нежна и загадъчна / Кристина Хамлет ; Прев. от [англ.] Лора Йосифова ;

                  . - Велико Търново : Слово, 1994. - 254 с. ; 20 см. - (Любов ; 8)
                  860-3/Д 30

                  Де Лара, Хосе Мариано

                  Оръженосецът на крал Енрике : Рицарска история от XV век : Роман / Хосе де Лара ; Прев. от исп.Стефка Петрова ; . - София : Изида, 2022. - 416 с. ; 21 см
                  884-3/Л 658

                  Липинска, Бланка

                  Още 365 дни / Бланка Липинска ; Прев. от пол. Васил Велчев . - София : Сиела, 2022. - 384 с. ; 21 см
                  860-3/Т 753

                  Торенте, Маркос Хиралт

                  Париж : Роман / Маркос Хиралт Торенте ; Прев. [от исп.] Румен Руменов . - София : Персей, 2021. - 306 с. ; 21 см

                 820(73)-3/С 338

                  Сепетис, Рута

                  Пепел в снега / Рута Сепетис ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Сиела, 2021. - 352 с. ; 21 см
                  820(73)-31/У 273

                  Уебър, Хедър

                  Полунощ в кафене Черният дрозд / Хедър Уебър ; Прев. от англ. Паулина Мичева ;. - София : Сиела, 2021. - 464 с. ; 21 см
                  820(73)-3/Р 665

                  Ричман, Алисън

                  Последната картина на Ван Гог : Роман / Алисън Ричман ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2020. - 280 с. ; 20 см
                  Б-3/Л 974

                  Люцканова, Весела Иванова

                  През другата врата : Роман / Весела Люцканова . - Пловдив : Хермес, 2019. - 368 с. ; 21 см
                  820(73)-3/К 457

                  Каст, П. С. и др.

                  Пробудена / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. от англ. Емилия Андонова ;

                  . - София : Софтпрес, 2011. - 272 с. ; 20 см. - (Училище за вампири ; 8)
                  820-3/Т 98

                  Тюдор, К. Дж.

                  Тебеширения човек / К. Дж. Тюдор ; Прев. от англ. Деян Кючуков ;

                  . - София : Колибри, 2020. - 312 с.
                  884-3/Л 658

                  Липинска, Бланка

                  Този ден / Бланка Липинска ; Прев. от пол. Васил Велчев ;

                  . - София : Сиела, 2021. - 400 с. ; 22 см
                  839.8-3/Р 383

                  Расмусен, Бьорн

                  Украса : Роман / Бьорн Расмусен ; Прев. от датски Росица Цветанова ;

                  . - София : Персей, 2022. - 128 с. ; 20 см
                  885.0-3/Ш 663

                  Шинделка, Марек

                  Умора на материала : Роман / Марек Шинделка ; Прев. от чеш. КрасимирПроданов ;

                  . - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 192 с. ; 20 см
                  820(73)- 3/С 763

                  Стийл, Даниел

                  Усложнения / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова ;

                  . - София : Бард, 2021. - 224 с. ; 21 см
                  Б-94/Б 231

                  Балкански, Минко

                  Устрем и воля / Минко Балкански ; Прев. [от фр.] Николай Боцев, Станимир Делчев ; Предг. Желю Желев,Димитри Паница . - 2. изд.. - София : Pulsio Print, 2010. - 304 с. ; 24 см
                  830-3/З-581

                  Зендкер, Ян-Филип

                  Шепотът на сенките : Роман / Ян-Филип Зендкер ; Прев. от англ. Нина Руева ;

                  . - Пловдив : Хермес, 2016. - 336 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

История

                  941Б.088/В 314

                  Вачков, Даниел Христов

                  Аварии и катастрофи : Хроника на социалистическата индустриализация / Даниел Вачков . - София : Сиела, 2018. - 216 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  902/А 904

                  Археологически открития и разкопки през 1986 : [Науч. съобщения от] ХХХII нац. конф. по археология, Разград, май 1987 / РуменКатинчаров и др. ; Отгов. ред. В. Велков и др. ;

                  . - София : БАН, 1987. - 295 с. ; 22 см
                  941Б.088/Е 497

                  Еленков, Иван Еленков

                  Орбити на социалистическото всекидневие : Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България / Иван Еленков . - София : Сиела, 2018. - 289 с. : с табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  941Б.088/К 781

                  Колева, Даниела Любенова

                  Памет и справедливост : Лични спомени и публични разкази за комунизма / Даниела Колева. - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2020. - 364 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  34725

                  Преподреждането на обществото : Страници от социалната история на комунизма в България : Изследвания в чест на 80-годишнината на професор Ивайло Знеполски / Авт. Даниел Вачков и др. ; Предг. Михаил Груев . - София : Институт за изследване на близкото минало; София : Сиела, 2021. - 592 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  908Б/З-693

                  Златарева, Божидарка и др.

                  Разград и автентичната сага на времето / Божидарка Златарева ;

                  , 2022. - 359 с. : с фотогр. ; 20 см
                  940/Т 761

                  Тоталитаризмите на ХХ век в сравнителна перспектива / Състав. Ивайло Знеполски ; Прев. от фр. и англ. Рени Йотова и др . - София : Сиела, 2010. - 251 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)
                  941Б.084/.086/И 521

                  Илиев, Андрея Илиев

                  Три истории от третото българско царство : Отвличания, първа полицейска банда, първи влаков обир / Андрея Илиев . - София : Сиела, 2020. - 288 с. : с портр. ; 23 см
                  92/Г 649

                  Гончарова, Галина Николаевна

                  Хроники на замогването и модернизацията в Царство България : Историята на Александър Тенев / Галина Гончарова ; Науч. ред. Даниела Колева . - София : Сиела, 2021. - 416 с. : с табл., сн. ; 24 см

Публикувана в Архив
UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb
hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa alemi slot siteleri