Дарение от "Дружество на писателите - Ямбол"

ОБЩ ОТДЕЛ

016/М 702
Митева, Соня. Христо Карастоянов : био-библиография / [Състав. Соня Митева] ; [Ред. Димитър Бечев]. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2010

016/М 702
Митева, Соня. Атанас Теодоров - 60 години от рождението му : Био-библиография / Състав. Соня Митева. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2001

016/М 702
Митева, Соня. Димитър Кралев : 80 години от рождението му : Био-библиография / [Състав. Соня Митева]. - Ямбол : Регион. библ. "Георги Раковски", 2013

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

321/К 358
Карапчански, Георги. Илюзия / Георги Карапчански. - София : Българи, 2018

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. ТЕХНИКА

66/У 539
Улучев, Костадин. Летопис на комбината за полиестерни влакна - Ямбол / Костадин Улучев. - Панагюрище : Маклер, 2012

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

82Б/Б 429
Бечев, Димитър. Живот сред тайните на словото : литературно-критически очерк за Стефан Чирпанлиев / Димитър Бечев ; [Ред. Тенко Тенев]. - Сливен : ИК Жажда, 2012

82Б/Б 429
Бечев, Димитър. Соленият вкус на времето : Критика / Димитър Бечев. - Ямбол : Я, 1993

82Б/Е 295
Един живот не стига : спомени за Стефан Чирпанлиев / [Състав. Тенко Тенев, Димитър Бечев]. - София : Захарий Стоянов, 2016

82Б/Т 492
Теодоров, Атанас. Писатели от моя край : каквито ги познавах / Атанас Теодоров ; [рис. Иван Димов]. - София : Захарий Стоянов, 2013

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Б-1/Т 482
Тенев, Тенко Кънчев. И винаги ще има обич : Избрана лирика / Тенко Тенев. - София : Захарий Стоянов, 2015

Б-3/Я 871
Яръмов, Димитър Петров. Животът на пророците : Избрано / Димитър Яръмов ; [Състав. Тенко Тенев, Димитър Бечев] ; [Худож. Иван Димов]. - София : Бълг. писател, 2017
Б-1/Б 267
Барев, Иван Петков. Обещание за любов : Лирика / Иван Барев. - Пловдив : Астарта, 2013

Б-1/Д 668
Добрев, Ненчо. Цветя па пълнолуние / Ненчо Добрев. - София : Мултипринт, 2018

Б-3/М 702
Митев, Волен Христов. Възможната истина / Волен Митев. - Ямбол : ИК Я, 2014

Б-3/М 702
Митев, Волен Христов. Добрия, Лошия и... Мария : Роман / Волен Митев. - Ямбол : ИК Я, 2017

Б-3/М 702
Митев, Волен Христов. Театрален гамбит : Роман / Волен Митев. - Ямбол : ИК Я, 2016

Б-7/М 938
Мошелов, Лъчезар Стефанов. Нищо като хората : фейлетони / Лъчезар Мошелов. - Ямбол : Вилком, 2016

Б-8/Н 173

Найденов, Тотко. За сърцата, що се любят... : публицистична белетристика / Тотко Найденов. - [София] : Бълг. лекар, 2017

Б-1/П 471
Петров, Петър Трендафилов. Ще взема спомените с мен : Стихове / Петър Тр. Петров. - [Ямбол] : ИК Я

Б-94/П 802
Последният автентичен писател на българското село : Мигове с приятеля - раздумка за Яръма : Сборник спомени / Състав. Кирил Назъров. - [София] : Български писател, 2009

Б-1/Р 942
Русева, Ани. Аз ли съм това : Стихове и есета / Ани Русева. - Ямбол : Вилком, 2017

Б-1/С 755
Стефов, Янко Димитров. Болка : Лирика / Янко Стефов. - Ямбол : Вилком, 2016

Б-1/Кр/А/Т 482
Тенев, Тенко Кънчев. Светлите олтари на деня : Избрана лирика / Тенко Тенев. - София : Захарий Стоянов, 2016

Б-1/Т 723
Тонева, Иванка. Империята на сърцето : Избрана лирика / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2017

Д/Т 723
Тонева, Иванка. Конче за хиляда : Стихове за деца / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2015

Б-1/Т 723
Тонева, Иванка. На кръстопът в средата : Лирика / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2018

Б-1/Т 723
Тонева, Иванка. Ренесанс на чувствата : Лирика / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2016

Б-1/Т 723
Тонева, Иванка. Самодивско око : стихове / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2014

Б-1/Т 723
Тонева, Иванка. Треска в зеницата на истината : Любовна лирика / Иванка Тонева. - Ямбол : Вилком, 2014

Д/Н 333
Национален литературен конкурс "Чудо до поискване" : сборник с наградени творби / Състав. Росица Петрова-Василева. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2018

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb