Август 2018

ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

156/Д 611
Димчев, Ивомир Николов. Енциклопедия когиталност : Кн. 1- / Ivomir. - София : Когиталност, 2017   Кн. 1. Всичко, което е Ти-източникът. – 2017
   Кн. 2. Всичко, което е Ти-проявлението. - 2018

156/Д 611
Димчев, Ивомир Николов. Eлементарна теория от когиталността или как всяка пешка може да е цар / Ivomir. - София : Когиталност, 2014

156/Д 611
Димчев, Ивомир Николов. Магьосникът на реалността на всичко, което е! / Ivomir. - София : Когиталност, 2017

156/М 155
Мазевет, Карин. Педагогика от когиталността / Карин Мазевет ; Прев. Еми Стойчева, Добромир Кантев. - София : Когиталност, 2014

156/Д 611
Димчев, Ивомир Николов. The White Book : книга от и за Любовта / [Ivomir]. - София : Когиталност, 2011

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

37/П 982
Пътеводител за саморазвитие на тийнейджъра и ученика : Учеб. помагало за гимназиален етап на училищата / Ивомир ; Тестове и адапт. Красимир Калпаков ; Ася Станчева и др.. - София : Fenix design, [, 2008, ]

32/Е 206
Европейски съюз. Единни в разнообразието : Карта. - [Люксембург] : Служба за официални публикации на Европ. общности, 2015

БЪЛГАРСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Б-1/Г 201
Ганев, Неделчо. Вечното сега : Стихотворения / Неделчо Ганев. - София : Захарий Стоянов, 1997

ЧУЖДА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

С-3/А 741
Антарова, Конкордия Евгениевна. Два живота : [Роман] / Конкордия Антарова ; Прев. Васил Пекунов. - София : Пентаграм, 2007
   Кн. 1. – 2007
   Кн. 2. – 2007
   Кн. 3. – 2007
   Кн. 4. - 2008

820-3/А 912
Арчър, Джефри. Блудната дъщеря / Джефри Арчър ; Прев. Венцислав Божилов. - София : ИК Бард, 2004

820-3/А 912
Арчър, Джефри. Затворник по рождение / Джефри Арчър ; Прев. Теодора Давидова. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/Г 136
Габриел, Мариус. Дизайнерът : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. Гергана Дечева. - София : ИК Бард, 2017

820(73)-3/Г 136
Габриел, Мариус. Маската на времето : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. Весела Еленкова. - София : ИК Бард, 1999

820(73)-3/Г 136
Габриел, Мариус. Плът и кръв : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Незабравка Гошева. - София : ИКБард, 2018

820(73)-3/Г 232
Гарбър, Стефани. Легендата : [Роман] / Стефани Гарбър ; Прев. Милена Илиева. - София : ИК Бард, 2018

820(71)-3/Д 52
Джоул, Клаус Дж.. Живот в любов : Срамната тайна / Клаус Дж. Джоул ; Прев. от англ. Нели Николова. - София : Когниталност, 2018

820(417)-3/К 537
Кийс, Мариан. Ваканция от брака / Мариан Кийс ; Прев. Елена Чизмарова. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/К 634
Кларк, Мери Хигинс и др. Щом поемеш дъх / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. Ивайла Божанова. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/K 841
Конъли, Майкъл. Град от кости / Майкъл Конъли ; [Прев. Борислав Пенчев]. - София : ИК Бард, 2018

820-3/О-51
Олнът, Люк. Нашето дивно, хубаво преди /небето ни принадлежи/ : [Роман] / Люк Олнът ; Прев. Ивайла Божанова. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/Р 458
Редфийлд, Джеймс. Селестинското пророчество / Джеймс Редфийлд ; Прев. от англ. Мария Кръстева. - София : ИК Бард, 2009

820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел. Обикновени хора : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2018

820(73)-3/С 763
Стийл, Даниел. Сериалът : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2018

820(73)-3/У 889
Ууд, Дейвид. Шибалба / Дейвид Ууд ; Прев. Асен Георгиев. - София : ИК Бард, 2018

820(73)-3/Ф 504
Филип Марлоу отново в действие : Разкази / Прев. Иван Златарски. - София : Бард, 2018

820(73)-3/Ш 513
Шелдън, Сидни. Звездите над нас / Сидни Шелдън ; Прев. Дафина Фиданова. - София : ИК Бард, 2018

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb