Декември 2018

ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” І част

ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

10(091)/А 847
Аристотел. Съчинения : В 6 т. / Аристотел ; [Прев. от старогр.]. - София : Захарий Стоянов, 2008   Т. 1. Органон / Прев. [от старогр.], комент., [предг.] Иван Христов. - 2008

   Т. 2. Натурофилосовски и естественонаучни съчинения : Част IV. За душата / Прев. от старогр. Цачо Бояджиев. - 2018

17/Н 839
Ницше, Фридрих Вилхелм. Воля за власт / Фридрих Ницше ; [Предг. Елизабет Фьорстер-Ницше] ; Прев. Пламен Градинаров. - София : Захарий Стоянов, 2009

10(091)/Н 839
Ницше, Фридрих Вилхелм. Съчинения в 6 тома : Т. 2 : Човешко, твърде човешко : Книга за свободните духове / Фридрих Ницше ; Състав. Исак Паси ; Прев. от нем. Ерика Лазарова. - София : Захарий Стоянов, 2013

10(091)/Н 839
Ницше, Фридрих Вилхелм. Съчинения в 6 тома : Т. 4 : Тъй рече Заратуста : Книга за всички и никого / Фридрих Ницше ; Състав. Исак Паси ; Прев. от нем. Мара Белчева. - София : Захарий Стоянов, 2015

10(091)/Н 839
Ницше, Фридрих Вилхелм. Съчинения в 6 тома : Т. 5 : Отвъд доброто и злото ; Към генеалогията на морала / Фридрих Ницше ; Състав. Исак Паси ; Прев. Ренета Килева-Стаменова. - София : Захарий Стоянов, 2002

10(091)/Н 839
Ницше, Фридрих Вилхелм. Съчинения в 6 тома : Т. 6 : Случаят Вагнер ; Залезът на кумирите ; Ницше contra Вагнер ; Антихрист ; Ессе Homo / Фридрих Ницше ; Състав. Исак Паси ; Прев. от нем. Харитина Костова ... [и др.]. - София : Захарий Стоянов, 2013

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

32/З-935
Зубок, Владислав. Провалената империя : Съветският съюз от Сталин до Горбачов / Владислав М. Зубок ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [, 2015, ]

371/К 788
Колишев, Николай Стоянов. Теория на педагогическите умения на учителите / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2018

37.01/М 892
Моралди, Вероник. Майки и синове : За силата на връзката майка-син / Вероник Моралди ; Прев. от фр. Бела Чолакова. - София : Емас, [, 2014, ]

37.01/М 892
Моралди, Вероник. Майки и дъщери : За трудностите в отношенията майка-дъщеря / Вероник Моралди ; Прев. от фр. Бела Чолакова. - [София] : Емас, [, 2016, ]

316.2/Р 641
Ритзър, Джордж. Макдоналдизация на обществото / Джордж Ритзър ; Прев. от англ. Емилия Мичева-Карастойчева. - София : Емас, 2008

355/С 288
Тошев, Стефан Тошев. Победени без да бъдем бити : Отговор на хулителите ни като съюзници ; Преглед на трите войни 1912-1913 и 1915-1918 / Стефан Тошев. - София : Захарий Стоянов, 2018

ПРИЛОЖНИ НАУКИ

635/Д 785
Доп, Холгер. Кактуси : Най-добрите растения за колекционери и любители / Холгер Доп ; Прев. от нем. Радка Андреева. - [София] : Емас, 2001

635/К 785
Колер, Зигфрид. Бонсаи / Зигфрид Колер ; Прев. от нем. Радка Андреева. - [София] : Емас, 2005

612/С 389
Сиърс, Бари. Овладяване на зоната / Бари Сиърс ; Прев. от англ. Красимира Матева. - София : Емас, [, 2014, ]

ИЗКУСТВО

75/А 202
Аврамов, Кирил. От хаоса / Кирил Аврамов ; Предг. Светлин Русев. - София : Захарий Стоянов, 2018

73/76/З-611
Зидаров, Любен Христов. Любен Зидаров : [Албум] / [Текст Иван Гранитски]. - София : Захарий Стоянов, 2011

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

840-1/Б 556
Бодлер, Шарл. Цветя на злото / Шарл Бодлер ; Прев. от фр. [и предг.] Кирил Кадийски. - София : Захарий Стоянов, 2018

830-3/В 347
Венг, Джоан. Кафе под липите / Джоан Венг ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - [София] : Емас, [, 2018,

820(73)-3/К 488
Кашор, Кристин. Огнена : [Роман] / Кристин Кашор ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [, 2013, ]

820(73)-3/К 488
Кашор, Кристин. Лазурна : [Роман] / Кристин Кашор ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; [Ил. и к. Йън Шоухър]. - [София] : Емас, [, 2014, ]

820(73)-3/К 488
Кашор, Кристин. Даровита : [Роман] / Кристин Кашор ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [, 2013, ]

860-3/К 346
Каранса, Майте. Отровни думи / Майте Каранса ; Прев. от исп. Боряна Цонева. - [София] : Емас, [, 2014, ]

839.7-3/Л 259
Ларшон, Оса. Слънчева буря : [Роман] / Оса Ларшон ; Прев. от швед. Радослав Папазов. - [София] : Емас, [, 2018, ]

830-3/Щ 298
Щевнер, Таня. Алеа Аквариус : Тайната на океаните / Таня Щевнер ; Прев. от нем. Ваня Пенева. - София : Емас, [, 2018, ]

ИСТОРИЯ

941Б/М 323
Маркова, Зина. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа / Зина Маркова ; Ил. Васил Горанов. - София : Захарий Стоянов, 2018

940/С 288
Сгурев, Васил. Курският сблъсък / Васил Сгурев. - София : Захарий Стоянов, 2018

941Б/Я 541
Янев, Симеон. Цанко Дюстабанов / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2018

941Б/Я 541
Янев, Симеон. Петър Бонев / Симеон Янев ; Ил. Васил Горанов. - София : Захарий Стоянов, 2018

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

Д78/А 374
Айзенбургер, Дорис. Един американец в Париж : Симфонична поема от Джордж Гершуин / Текст и ил. Дорис Айзенбургер ; Прев. Василка Ванчева. - [София] : Емас, [, 2016, ]

Д398/И 832
Йорданова, Лозинка. Слънчови повратки : Приказка за нар. обичаи и обреди, нанизани в календара на слънчевия кръговрат! / Лозинка Йорданова ; Ил. Иван Гонгалов. - София : Глобус ; София : Емас, 1998

UNDP
Сайтът е изработен с финансиране от UNDP по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.
Global LIb